Europa Samorządna. Samorząd terytorialny w wybranych państwach Unii Europejskiej

Z radością informuję, że w grudniu 2015 roku, nakładem Wydawnictwa Adam Marszałek, ukazała się moja pierwsza autorska książka, monografia naukowa pt. „Europa samorządna. Samorząd terytorialny w wybranych państwach Unii Europejskiej”. Nie byłoby tej publikacji, gdyby nie życzliwość i wsparcie wielu osób. Dziękuję Panu Profesorowi Zbigniewowi Witkowskiemu, Kierownikowi Katedry Prawa Konstytucyjnego WPiA UMK, za serdeczną pomoc, […]