Światowy Kongres Kopernikański

W dniach 19-21 lutego 2023 r. miałem zaszczyt i przyjemność uczestniczyć w Światowym Kongresie Kopernikańskim – zainaugurowanym w Toruniu z okazji 550. rocznicy urodzin Mikołaja Kopernika.

To wyjątkowe, zorganizowane na iście światowym poziomie wydarzenie, którego głównym celem jest prezentacja stanu badań nad życiem i działalnością wybitnego uczonego i astronoma, a także refleksja nad jego wpływem na rozwój nauki, kultury i sztuki. Organizatorami Kongresu są Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie oraz Instytut Historii Nauki Polskiej Akademii Nauk. 550. rocznica urodzin Mikołaja Kopernika stanowi też asumpt do powołania Akademii Kopernikańskiej.

Pamiętamy o wielkim Polaku – przedstawicielu licznych nauk, którego odkrycia pozostają wciąż aktualne. Podczas Gali Nauki Polskiej nagrody odebrało wielu współczesnych naukowców. W toruńskich wydarzeniach uczestniczyło kilkuset przedstawicieli świata nauki (w tym nobliści), dydaktyki akademickiej, samorządności i polityki, reprezentujących wszystkie kontynenty.

https://www.copernicus2023.com/

O wiatrakach dla “Gazety Pomorskiej” i “Nowości”

Zainteresowanych tematyką energetyki odnawialnej i bezpieczeństwa energetycznego RP odsyłam do wywiadu, którego udzieliłem dla “Gazety Pomorskiej” i “Nowości”. Nie walczę z wiatrakami, bo wiem, że na od dawna oczekiwanej nowelizacji kontrowersyjnej ustawy 10H zarobią nie tylko wielkie firmy (co niektórzy usiłują zarzucać), ale przede wszystkim polskie rodziny poprzez niższe rachunki za prąd. Zyskają tez właściciele działek, na których od lat nie mogą wybudować wymarzonego domu, bo 1,5 czy 2 km dalej stoi wiatrak… Nie będzie pełnego bezpieczeństwa energetycznego – ani na poziomie ogólnopolskim,  ani tym bardziej – lokalnym, bez wznowienia inwestycji w wiatraki na lądzie. Oczywiście musi zostać zachowana minimalna odległość zapewniająca komfort życia okolicznym mieszkańcom.

https://pomorska.pl/dr-pawel-machalski-prezes-zarzadu-forum-rozwoju-energetyki-odnawialnej-ruch-w-tym-interesie-dopiero-sie-rozkreca/ar/c1-17245381

Nagroda Rektora i list gratulacyjny

Miło mi poinformować, że za “wyróżniającą się pracę zawodową, organizacyjną i społeczną na rzecz Uczelni” otrzymałem nagrodę i list gratulacyjny Rektora Państwowej Uczelni Zawodowej im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie. Panu Rektorowi dziękuję za docenienie mojej aktywności i wyróżnienie. Dydaktykę od lat traktuję jako prawdziwą pasję, a gdy się lubi to, co się robi, to o skuteczność i powodzenie zdecydowanie łatwiej.

Stanowisko FREO ws. braku środków KPO

Zachęcam do zapoznania się ze stanowiskiem kierowanego przeze mnie Forum Rozwoju Energetyki Odnawialnej ws. napiętych relacji między Polską a UE skutkujących brakiem środków z unijnego Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności: https://freo.org.pl/stanowisko-freo-ws-braku-srodkow-z-kpo/

Dobre relacje z UE pozostają polską racją stanu. Podczas zagrożenia na Wschodzie potrzeba nam nowego otwarcia na Zachód. Środki z KPO i funduszy strukturalnych w znacznej mierze mogą przyczynić się do rozwoju Polski samorządowej, w tym transformacji energetycznej na poziomie regionalnym i lokalnym. Nie będzie pełnego bezpieczeństwa energetycznego RP bez skorzystania z finansowego wsparcia Unii Europejskiej.

 

Współpraca z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika

Miło mi poinformować, że jako prezes Zarządu Forum Rozwoju Energetyki Odnawialnej podpisałem Porozumienie o współpracy z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu. Na mocy umowy będziemy współrealizować wraz z Wydziałem Chemii projekty oraz badania związane z OZE, ze szczególnym uwzględnieniem biogazu i technologii wodorowych. Biznes w XXI wieku, aby być innowacyjny, musi iść w parze z nauką, a praktyka przedsięwzięć powinna mieć solidne podstawy teoretyczne. Zakres porozumienia sprowadza się do czterech podstawowych obszarów: transferu innowacji, networkingu, dydaktyki poprzez upraktycznianie kształcenia i dostosowanie go do aktualnych potrzeb rynku pracy, a także współorganizacji konferencji naukowych.

Cele współpracy:

  1. zwiększenie liczby innowacyjnych rozwiązań dokonywanych przez pracowników naukowych, doktorantów, studentów i absolwentów bazujących na wynikach ich prac naukowych,
  2. wzrost innowacyjności FREO poprzez współpracę z zespołami badawczymi UMK,
  3. promocja wyników prac badawczo-rozwojowych,
  4. pomoc w nawiązywaniu kontaktów pomiędzy inwestorami kapitałowymi, a przedsiębiorstwami wywodzącymi się z uczelni wyższych,
  5. wspieranie FREO w zakresie transferu innowacji ze środowiska akademickiego,
  6. propagowanie postaw przedsiębiorczości w środowisku akademickim,
  7. popularyzowanie postępu technicznego, technologicznego, organizacyjnego oraz ekonomicznego,
  8. wzrost świadomości wśród naukowców o konieczności praktycznego zastosowania ich badań,
  9. doskonalenie jakości kształcenia na studiach prowadzonych przez Wydział Chemii.

Wierzę, że współpraca zaowocuje m.in. organizacją konferencji – Kongresu Rozwoju Energetyki Odnawialnej – KREO 23. Istotna może okazać się też wspólna promocja oraz współdziałanie w aplikowaniu o środki NCBiR oraz UE w ramach projektów badawczo-wdrożeniowych. Umowę z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika – moją Alma Mater – podpisywałem ze szczególną radością, wspominając piękne lata studiowania.

Konferencja Stron Porozumień Sektorowych w Warszawie

    22 listopada 2022 r. uczestniczyłem jako Prezes Zarządu Forum Rozwoju Energetyki Odnawialnej w Konferencji Stron Porozumień Sektorowych zainicjowanych przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska. Debata na temat rozwoju sektora OZE w Polsce odbyła się w Warszawie w kontekście prezentacji efektów prac grup roboczych dotyczących rozwoju sektora biogazu i biometanu, fotowoltaiki oraz morskiej energetyki wiatrowej. Celem Porozumień Sektorowych, zawartych w 2021 r., jest podjęcie działań na rzecz zwiększania roli poszczególnych sektorów wytwarzania energii i paliw gazowych, zbudowania silnego rynku polskich technologii OZE oraz wzmocnienia pozycji krajowych przedsiębiorstw w łańcuchu dostaw. W wydarzeniu wzięli udział minister klimatu i środowiska Anna Moskwa, pełnomocnik rządu ds. OZE Ireneusz Zyska, minister rozwoju i technologii Waldemar Buda oraz przedstawiciele branż OZE.

    Konferencja stała się okazją do przedstawienia dotychczasowych prac w ramach grup roboczych poszczególnych Porozumień, a także planowanych działań, mających na celu rozwój nowoczesnych sektorów budujących przewagę konkurencyjną polskiej gospodarki oraz zwiększających suwerenność energetyczną Rzeczypospolitej. Po wystąpieniach ministrów odbył się także panel dyskusyjny pt.: „Dynamika rozwoju OZE a bezpieczeństwo energetyczne Polski w kontekście otaczającej nas rzeczywistości geopolitycznej” z udziałem przedstawicieli: Urzędu Regulacji Energetyki, Polskiego Towarzystwa Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, PKN Orlen, Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej oraz Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Słonecznej. Drugą część wypełniły panele dyskusyjne w zakresie problematyki Porozumień sektorowych: biogazu i biometanu,  fotowoltaiki oraz morskiej energetyki wiatrowej. Szkoda, że zarówno w zamyśle Porozumień Sektorowych, jak i w agendzie konferencji, zabrakło miejsca dla energetyki wiatrowej na lądzie.

„Poszerz horyzonty” – spotkanie networkingowe na UMK

15 listopada 2022 r.  wziąłem udział w spotkaniu networkingowym „Poszerz Horyzonty” zorganizowanym przez Centrum Wsparcia Biznesu w Toruniu na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK w Toruniu. Frekwencja dopisała! Studenci i uczniowie toruńskich szkół, a także początkujący przedsiębiorcy wypełnili aulę po brzegi. Celem organizowanego wydarzenia była wymiana doświadczeń i popularyzacja wiedzy z zakresu przedsiębiorczości, wskazanie na potrzebę budowania sieci kontaktów już od studenckich lat.

  W XXI w. zdecydowanie poszerzyły się płaszczyzny działania dla ludzi nauki. To już nie tylko biblioteki i audytoria akademickie, ale też szerokie obszary życia społecznego, medialnego i gospodarczego. Jako jeden z zaproszonych gości opowiadałem o swoich studiach i rozwoju zawodowym. Wskazałem na aktywność w samorządzie studenckim, kołach naukowych czy podczas konferencji naukowych i biznesowo-branżowych. Nie ma poszerzania horyzontów bez mobilności: bez mobilności międzynarodowej, ale też bez mobilności podczas studiowania, bez mobilności między światem nauki, mediów i biznesu. Do kreowania sukcesów potrzeba wiele własnej determinacji, odwagi, wiary we własne siły, sieci kontaktów, ale też trochę szczęścia…

   Organizatorom dziękuję za zaproszenie! Uniwersytet Mikołaja Kopernika to moja Alma Mater, z którą mam wiele pozytywnych wspomnień. Ze szczególnym sentymentem i radością wracam w mury tej Uczelni.

Gospodarowanie energią w gminie a transformacja energetyczna – innowacja czy konieczność? – konferencja w Bydgoszczy

8 listopada 2022 r. w Bydgoszczy odbyła się ciekawa konferencja: „Gospodarowanie energią w gminie a transformacja energetyczna – innowacja czy konieczność?”. Wydarzenie zostało skierowane do samorządów lokalnych. Tematyka była poświęcona roli gmin w transformacji energetycznej, a zwłaszcza stojących przed nimi celów i wyzwań w obliczu nowej sytuacji geopolitycznej oraz rosnących cen energii. Osobny panel objął niezwykle aktualne wyzwania związane z energetyką obywatelską. Przedstawiciele wybranych klastrów energii i spółdzielni energetycznych zaprezentowali dobre praktyki z tego zakresu. Konferencję zorganizowało Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cites” przy współudziale samorządu Miasta Bydgoszczy.

   Osobiście miałem zaszczyt i przyjemność  wystąpić z tematem: „Wyzwania stojące przed samorządami lokalnymi w kontekście nowej sytuacji geopolitycznej, rosnących cen energii i działań UE zmierzających do uniezależnienia od paliw kopalnych”. W obszernej prelekcji scharakteryzowałem założenia aktualnego pakietu UE – RePowerUE, opartego na trzech podstawowych filarach: I. dywersyfikacji źródeł energii, II. produkcji ekologicznej energii oraz III. oszczędzaniu energii. Przedstawiłem też ogromną skalę środków z Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności (RRF) przeznaczonych na transformację energetyczną, w tym rozwój OZE i technologii wodorowych. Odpowiedź Polski na te działania wydaje się oczywista. Należy jak najszybciej zakończyć niepotrzebny spór z Unią Europejską i wrócić na drogę obustronnego poszanowania i konstruktywnego rozwoju. Środki dedykowane Polsce jako 5. państwu UE – zarówno z Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności (RRF)/KPO jak i funduszy strukturalnych oraz pozostałych funduszy innowacyjnych są rekordowo wysokie i nie można ich nie wykorzystać.  W znacznej mierze mogą one chociażby w ramach RPO przyczynić się do rozwoju Polski samorządowej, w tym transformacji energetycznej na poziomie regionalnym i lokalnym.

   Dobre relacje z UE pozostają polską racją stanu, bardziej niż kiedykolwiek wcześniej, ze względu na zagrożenie  za wschodnią granicą. Nie będzie pełnego bezpieczeństwa energetycznego RP, w tym na poziomie lokalnym, bez skorzystania z finansowego wsparcia UE! Dodałem, że jednocześnie: „Nie będzie pewnego i pełnego bezpieczeństwa energetycznego ani na poziomie ogólnokrajowym, ani tym bardziej lokalnym, bez aktywnej roli samorządu terytorialnego, bez energetyki rozproszonej i obywatelskiej!”.

   W dalszej części wystąpienia scharakteryzowałem zróżnicowanie narzędzi i mechanizmów zapewniania bezpieczeństwa energetycznego na poziomie państwowym oraz na poziomie samorządowym. Z poziomem centralnym/państwowym słusznie wiążą się inwestycje strategiczne takie jak: Gazoport w Świnoujściu, gazociąg Baltic Pipe, planowane pływające terminale LNG czy projektowane elektrownie jądrowe. Z poziomem samorządowym – regionalnym, a zwłaszcza lokalnym – należy wiązać nowe technologie OZE (biogazownie, biometanownie, farmy fotowoltaiczne i wiatrowe, a także rozwiązania hybrydowe), jak i nowe formy czy mechanizmy wytwarzania, dystrybucji, konsumpcji bądź sprzedawania energii, oparte na mechanizmach energetyki obywatelskiej i rozproszonej, takich jak klastry i spółdzielnie energetyczne oraz aktywność prosumencka mieszkańców. Omówiłem wyzwania stojące przed samorządami lokalnymi w kontekście transformacji energetycznej, a także problemy spowalniające ich realizację. Istotną barierą wciąż pozostaje kontrowersyjna „ustawa wiatrakowa” i zasada 10H, mocno ograniczająca inwestycje w wiatraki na lądzie. Stanowi ona zaprzeczenie ustrojowych zasad decentralizacji oraz subsydiarności. W ich świetle decyzje inwestycyjne powinny być podejmowane pośród gospodarzy konkretnej gminy i lokalnej społeczności, a funkcję narzędzia regulacyjnego powinien pełnić miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, a nie ustawowy zakaz dyktowany centralnie!

     Ze względu na zawirowania geopolityczne, wiele uwagi poświęciłem potrzebie nowego odkrycia potencjału energetycznego polskiej wsi i rolnictwa, tj. konieczności rozwoju biogazowni, biometanowni, produkcji bio-LNG oraz wodoru. Ogólnonarodowy zrównoważony rozwój może odbywać się poprzez wzrost gospodarczy małych ojczyzn.  Analogicznie bezpieczeństwo energetyczne państwa powinno być pochodną aktywności inwestycji podejmowanych na poziomie lokalnym.

http://www.pnec.org.pl/pl/3-aktualnoci-kat/891-gospodarowanie-energia-w-gminie-a-transformacja-energetyczna-innowacja-czy-koniecznosc-konferencja-w-bydgoszczy-2

 

 

Kujawsko-Pomorskie Forum Innowacji, Nauki, Biznesu i Samorządu

W dniach 6-8.11.2022 r. odbyło się w Toruniu Kujawsko-Pomorskie Forum Innowacji, Nauki, Biznesu i Samorządu 2022 – konferencja promująca regionalny potencjał naukowy, innowacyjny oraz współpracę biznesową, w tym transfery wiedzy z nauki do działalności gospodarczej (B+R). Tematyka paneli dyskusyjnych wpisała się w urozmaiconą paletę dyscyplin naukowych i branż biznesowych. Inicjatorem i organizatorem wydarzenia jest Kujawsko-Pomorskie Centrum Naukowo-Technologiczne im. prof. Jana Czochralskiego sp. z o.o., wspierane przez regionalną instytucję otoczenia biznesu – Toruńską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A.

Jako Prezes Zarządu Forum Rozwoju Energetyki Odnawialnej miałem zaszczyt wystąpić  w panelu pt.: „OZE to przyszłość, czy energetyczny luksus dla wybranych?”. W dyskusji poruszono kontekst technologiczny, ekonomiczny i społeczno-samorządowy. Nie zabrakło najbardziej aktualnych kwestii, jak konieczność deregulowania ustawy wiatrakowej 10H czy pozyskania funduszy z KPO, z których większość ma dotyczyć elektromobilności i energetyki odnawialnej. Wskazałem także na rolę społeczności lokalnych i samorządu terytorialnego w zapewnianiu bezpieczeństwa energetycznego. Przywołałem potrzebę popularyzowania instalacji energetyki rozproszonej i obywatelskiej – spółdzielni energetycznych oraz klastrów energii. Nie zabrakło też wątku biogazu, biometanu i bio-LNG, czyli potencjału energetycznego polskiej wsi, który zwłaszcza po 26 kwietnia 2022 r., powinien być odkrywany z wyjątkową determinacją.

Więcej o wydarzeniu: https://rfi.biz.pl/