Smart City Forum w Warszawie

    W dniach 20-21.11.2023 r. jako Prezes Zarządu Forum Rozwoju Energetyki Odnawialnej uczestniczyłem w Warszawie w Smart City Forum – najważniejszym w Polsce kongresie poświęconym funkcjonowaniu i rozwojowi inteligentnych miast.
    Dobrze, że debaty dotyczące transformacji energetycznej RP obejmują także problemy i wyzwania typowe dla tkanki miejskiej. Eksperci z wielu branż: energetyki, transportu, budownictwa, planowania przestrzennego czy data science wraz z decydentami administracji publicznej spotkali się na wspólnej debacie o inwestycjach i innowacjach, które warto wdrażać z rozwagą, ale i refleksem. Sytuacja gospodarcza, energetyczna oraz geopolityka motywują nas do merytorycznej dyskusji i kolejnych konstruktywnych spotkań. Organizatorom – MMC Polska – dziękuję za zaproszenie. Warto było uczestniczyć w tym interdyscyplinarnym wydarzeniu. Tylko profesjonalne analizy i przemyślane inwestycje umożliwią dalszy rozwój strategicznych obszarów transformacji energetycznej.

Konferencja energetyczna EuroPower & OZEPower

W dniach 8-9.11.2023 r. uczestniczyłem jako prezes Zarządu Forum Rozwoju Energetyki Odnawialnej w 38. Konferencji energetycznej EuroPower & 8. Konferencji OZEPower. Wydarzenie odbyło się w warszawskim hotelu The Westin. Grupie MMC Polska dziękuję za zaproszenie. Organizatorzy wypracowali właściwą sobie renomę w ofercie energetycznych kongresów branżowych.

Liczne panele dyskusyjne objęły m.in. kwestie: przyszłości polskiego sektora energii, rozwoju sieci, społeczności energetycznych, zmian w ciepłownictwie, cyfryzacji i automatyzacji spółek energetycznych, zarządzania danymi, finansowania inwestycji w OZE, biogazowni i efektywności energetycznej. Jednym słowem liczni zaproszeni eksperci dyskutowali o zróżnicowanych wymiarach transformacji energetycznej RP, o jej wyzwaniach i aktualnych trendach. Warto było tam być.

 

Podsumowanie Kongresu Rozwoju Energetyki Odnawialnej KREO23

      W dniach 9-10 października 2023 r. w toruńskim Hotelu Filmar odbył się Kongres Rozwoju Energetyki Odnawialnej – KREO23 organizowany przez kierowane przeze mnie Forum Rozwoju Energetyki Odnawialnej oraz Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Wydarzenie stanowiło część szerszego projektu pt. Edukacja ekologiczna mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego w zakresie OZE i efektywności energetycznej dofinansowanego  ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z Programu regionalnego wsparcia edukacji ekologicznej – cz. II pn. OZE i Efektywność Energetyczna. Dotacji udzieliła też Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Toruniu. Pośród sponsorów uzupełniających znalazły się również spółki: WestWind Energy Polska, Synthex Technologies, Containex, a także Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wydziału Chemii UMK. Patronatów honorowych udzielili: Minister Klimatu i Środowiska, Wojewoda Kujawsko-Pomorski, Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Prezydent Miasta Torunia, Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu, Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, JM Rektor UMK w Toruniu, Dziekan Wydziału Chemii UMK w Toruniu. Uzyskaliśmy też patronaty medialne od licznych redakcji regionalnych i branżowych.

     Komitet organizacyjny i naukowy Kongresu Rozwoju Energetyki Odnawialnej KREO23 oceniają wydarzenie z perspektywy post factum pozytywnie jako udane spotkanie przedstawicieli polityki państwa, samorządów, nauki oraz biznesu. Ze względu na dofinansowanie naszego wydarzenia ze środków publicznych staraliśmy się, aby dobór gości i aspektów tematycznych w pełni odzwierciedlał pluralizm polskiego społeczeństwa – uczestników transformacji energetycznej RP. Do udziału w wydarzeniu zaprosiliśmy m.in. wszystkich posłów wybranych z okręgu toruńskiego w 2019 roku, samorządowców z kilku miast i gmin, przedstawicieli licznych ośrodków akademickich z całej Polski, a także prezesów, dyrektorów i prokurentów reprezentujących biznes OZE.

      Kongres Rozwoju Energetyki Odnawialnej okazał się spotkaniem nowatorskiej formuły.  W polskiej praktyce organizacyjnej wykształciły się dwa typy konferencji. Pierwszy z nich – bardziej teoretyczny – to typowe konferencje naukowe dla profesorów, doktorów – jednym słowem naukowców, wygłaszających referaty, które potem najczęściej zostają opublikowane. Drugi typ to bardziej praktyczne konferencje branżowe – biznesowe, np. inwestorów w OZE. Nam udało się połączyć te dwie opcje w kongres hybrydowy. Pierwszy dzień (09.10) miał charakter paneli dyskusyjnych z udziałem przedstawicieli polityki państwa, samorządów, biznesu i uczelni wyższych z całej Polski (Polityka państwa, samorządy i przedsiębiorcy wobec OZE). Drugi dzień (10.10) stanowił typową konferencję naukowa (Nauka wobec OZE). Szczegółowy program wraz z nazwiskami uczestników dostępny jest na stronie internetowej KREO: https://kreo.org.pl/program/.

    Podczas uroczystego otwarcia jako Prezes Zarządu Forum Rozwoju Energetyki Odnawialnej przedstawiłem specyfikę i główne założenia organizacyjne KREO23. Scharakteryzowałem też podmioty uczestniczące w transformacji energetycznej, począwszy od gminy aż po Unię Europejską. Wskazałem, że żaden z wymienionych  wcześniej komponentów – państwowy, samorządowy, biznesowy czy naukowy – nie będzie działał w pełni efektywnie bez organizacyjnych i finansowych profitów płynących z integracji europejskiej. Środki dedykowane Polsce jako 5. państwu Unii Europejskiej – zarówno z Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności (RRF)/KPO, jak i Funduszu Spójności oraz pozostałych funduszy innowacyjnych są rekordowo wysokie i nie można ich nie wykorzystać, tym bardziej, że w większości mają być przeznaczone na zieloną energię i zmniejszenie energochłonności oraz zieloną, inteligentną mobilność. Wiele uwagi podczas kongresowych obrad poświęciliśmy ponadto konieczności decentralizacji transformacji energetycznej, dostrzegając, że nie będzie pełnego bezpieczeństwa energetycznego Polski bez włączenia w proces jego zapewniania jednostek samorządu terytorialnego, a zwłaszcza gmin (energetyka obywatelska i rozproszona). Osobny panel został dedykowany potencjałowi energetycznemu polskiej wsi i rolnictwa. Na szczególną uwagę zasługuje formuła kongresu jako łącznika nauki z biznesem i panel Technologie Chemiczne a OZE z przedstawicielami wielu technicznych ośrodków naukowych.

         Forum Rozwoju Energetyki Odnawialnej zgodnie ze swym statutem  przyznało po raz pierwszy statuetki „Kreator Energii”. Organizacja może je przyznawać osobom fizycznym  i prawnym szczególnie zasłużonym w dziedzinach: odnawialnych źródeł energii, ochrony środowiska, ekologii oraz zrównoważonego rozwoju. 9 października 2023 r. wraz z Zarządem FREO i Panią Prof. Urszulą Kiełkowską z Wydziału Chemii UMK po raz pierwszy wręczyłem statuetki Laureatom podczas uroczystego bankietu Kongresu Rozwoju Energetyki Odnawialnej KREO23. Kapituła Statuetki „Kreator Energii” podjęła decyzję o przyznaniu okolicznościowych nagród-wyróżnień za rok 2023:

  • Panu Jackowi Czarneckiemu – Wójtowi Gminy Chełmża za propagowanie inwestycji w OZE na terenie Gminy Chełmża i realizację pierwszej samorządowej farmy fotowoltaicznej w województwie kujawsko-pomorskim,
  • Panu Jerzemu Zająkale – Wójtowi Gminy Łubianka za propagowanie zielonej energii  i zrównoważonego rozwoju, liczne samorządowe inwestycje w OZE, w tym zakup i montaż mikroinstalacji do wytwarzania energii cieplnej i elektrycznej pochodzącej ze źródeł odnawialnych w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Łubianka.

     W obu dniach Kongresu Rozwoju Energetyki Odnawialnej KREO23 łącznie uczestniczyło prawie 150 osób. Efekt ekologiczny wyznaczony na poziomie 120 osób został zatem osiągnięty nadwyżką. Tezy i wnioski z kongresu zostaną opublikowane  w postaci naukowej książki pokonferencyjnej finansowanej w ramach realizowanego projektu z dotacji NFOŚiGW/WFOŚiGW w Toruniu. Reasumując, w opinii organizatorów – FREO i UMK w Toruniu – Kongres Rozwoju Energetyki Odnawialnej KREO23 okazał się udaną integracją ludzi nauki, samorządów i biznesu. Podczas trwania konferencji i po jej zakończeniu otrzymaliśmy wiele pozytywnych słów, podziękowań i gratulacji od naszych Gości. Dziękuję za udzielone patronaty, dotacje i wszelkie życzliwe wsparcie umożliwiające efektywną, a zarazem efektowną organizację naszego debiutanckiego przedsięwzięcia. Zapraszam do uczestnictwa w kolejnych edycjach.

Spoty promocyjne Kongresu Rozwoju Energetyki Odnawialnej KREO23

Polecam obejrzeć filmy promocyjne, w tym spot podziękowań i podsumowania Kongresu Rozwoju Energetyki Odnawialnej – KREO23 (Toruń-Hotel Filmar, 9-10.10.2023). Nagrania powstały w ramach projektu dofinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej.

Korzystając z okazji, dziękuję Podmiotom dotującym, Sponsorom, Partnerom honorowym i medialnym oraz wszystkim Uczestnikom naszego organizacyjnego debiutu. Zapraszam do współpracy w ramach Forum Rozwoju Energetyki Odnawialnej i na kolejne edycje konferencji. Więcej informacji: https://kreo.org.pl/

Nagrania z KREO23 na YouTube

Z różnych względów nie każdy mógł być obecny w Toruniu w dniach 9-10.10.2023 r. na Kongresie Rozwoju Energetyki Odnawialnej KREO23. Zainteresowanych tematyką szeroko pojętych wyzwań transformacji energetycznej RP odsyłam do nagrań udostępnionych na żywo i na zawsze na portalu YouTube:

https://www.youtube.com/channel/UClfhBxDH9LJh8nW_qVnz3mA

https://www.youtube.com/@FREO_OZE/streams

Przemówienie na rozpoczęcie Kongresu Rozwoju Energetyki Odnawialnej

Za nami pierwszy dzień obrad Kongresu Rozwoju Energetyki Odnawialnej – KREO23 organizowanego przez Forum Rozwoju Energetyki Odnawialnej i UMK. Miałem zaszczyt wygłosić słowo powitania na rozpoczęcie konferencji integrującej ludzi nauki, biznesu i samorządów:

Szanowny Panie Ministrze – Prezesie Rządowego Centrum Legislacji,

Szanowna Pani Poseł, Szanowny Panie Pośle,

Panowie Prezydenci, Burmistrzowie i Wójtowie,

Szanowny Panie Przewodniczący Rady Miasta Torunia,

Drodzy Przedstawiciele nauki z tak licznych ośrodków akademickich z całej Polski,

Panie i Panowie Prezesi, Dyrektorzy, Prokurenci,

Wszyscy tu obecni Szanowni Państwo,

dziękuję za przyjęcie zaproszeń i za przybycie na pierwszy Kongres Rozwoju Energetyki Odnawialnej – KREO23. Organizatorem naszego 2-dniowego spotkania – obok Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu – jest Forum Rozwoju Energetyki Odnawialnej. Dlaczego forum? Bo cenimy pluralizm, wielość poglądów i tak jak place starożytnego Rzymu, chcemy otwierać się na dyskusje w oparciu o różne doświadczenia i zróżnicowane role społeczne.

   Kongres Rozwoju Energetyki Odnawialnej to spotkanie nowatorskiej formuły. W polskiej praktyce organizacyjnej wykształciły się dwa typy konferencji. Pierwszy z nich – bardziej teoretyczny – to typowe konferencje naukowe dla profesorów, doktorów, jednym słowem naukowców, wygłaszających referaty, które potem najczęściej zostają opublikowane. Drugi typ to bardziej praktyczne konferencje branżowe – biznesowe, np. inwestorów w OZE. My łączymy te dwie opcje w kongres hybrydowy – dziś polityka państwa, samorządy i biznes wobec transformacji energetycznej, jutro konferencja naukowa.

    Kogo potrzebuje transformacja energetyczna RP, aby była najbardziej efektywna? Próba odpowiedzi na to pytanie przyświecała nam w doborze Gości – uczestników tego wydarzenia. Kongres Rozwoju Energetyki Odnawialnej ma na celu integrację przedstawicieli czterech filarów: polityki państwa, samorządów, biznesu oraz nauki o różnych doświadczeniach  i poglądach, reprezentujących różne środowiska ideowe i naukowe.

  Dlaczego państwo? Energetyka to krwioobieg procesów gospodarczych, czynnik   w znacznym stopniu wpływający na ceny, na ogólną koniunkturę. Decydentem w sprawie wielu inwestycji energetycznych, zwłaszcza tych najbardziej strategicznych i perspektywicznych musi pozostać państwo i jego suwerenne organy.

        Dlaczego samorządy? W trzeciej dekadzie XXI wieku należy wyjść z utartych schematów postrzegania bezpieczeństwa energetycznego głównie przez pryzmat centralizacji. Ona nie służy ani energetyce rozproszonej, ani obywatelskiej. Tu potrzebna jest decentralizacja i aktywna rola koordynacyjna oraz inwestycyjna jednostek samorządu terytorialnego, zwłaszcza gmin.

         Dlaczego biznes? Aby polska energetyka faktycznie mogła być określona jako rozproszona potrzebne nam są tysiące kolejnych inwestycji w fotowoltaikę, wiatraki na morzu i lądzie, biogazownie i biometanownie, małe elektrownie wodne, odwierty geotermalne czy gospodarkę wodorową, a do tego potrzebni są doświadczeni inwestorzy.

         Dlaczego nauka? Biznes potrzebuje nauki, przełomowych idei wypracowywanych chociażby w interdyscyplinarnych centrach nowoczesnych technologii  i transferu innowacji uniwersytetów, politechnik czy akademii nauk stosowanych. Praktyka potrzebuje teorii przekuwanych następnie w konkretne inwestycje.

     Szanowni Państwo, ale brakuje tu jeszcze jednego podmiotu. Żaden z wymienionych komponentów – państwowy, samorządowy, biznesowy czy naukowy – nie będzie działał w pełni efektywnie bez organizacyjnych i finansowych profitów płynących z integracji europejskiej! Należy jak najszybciej zakończyć niepotrzebny spór z Unią Europejską i wrócić na drogę obustronnego poszanowania i konstruktywnego rozwoju. Środki dedykowane Polsce jako 5. państwu Unii Europejskiej – zarówno z Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności (RRF)/KPO, jak i funduszu spójności oraz pozostałych funduszy innowacyjnych są rekordowo wysokie i nie można ich nie wykorzystać. Przywołane środki europejskie w większości mają być przeznaczone na zieloną energię i zmniejszenie energochłonności oraz zieloną, inteligentną mobilność. W znacznej mierze mogą one chociażby w ramach RPO przyczynić się do rozwoju Polski samorządowej, w tym transformacji energetycznej na poziomie regionalnym i lokalnym. Forum Rozwoju Energetyki Odnawialnej przyjęło w grudniu 2022 r. stanowisko w tej kwestii. Jest ono od 10 miesięcy publikowane na naszej stronie internetowej i niestety pozostaje wciąż aktualne.

      Tak jak nie będzie pełnego bezpieczeństwa energetycznego Polski bez zaangażowania w proces jego stanowienia samorządu terytorialnego, tak nie będzie go również, w tym na poziomie lokalnym, bez skorzystania z finansowego wsparcia UE! Dobre relacje w ramach tej organizacji międzynarodowej – której 30. rocznica funkcjonowania pod obecną nazwą przypadnie za trzy tygodnie – pozostają polską racją stanu, bardziej niż kiedykolwiek wcześniej ze względu na zagrożenie za wschodnią granicą.  Transformacja energetyczna RP wymaga zatem rozważnych i zarazem konsekwentnych działań opartych na konsensusie politycznym, a takiemu konstruktywnemu dialogowi ma służyć właśnie ten kongres.

       Korzystając z okazji, dziękuję podmiotom dotującym nasz projekt – Narodowemu  i Wojewódzkiemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu. Dziękuję organom i instytucjom udzielającym nam patronatu honorowego. Dziękuję za patronaty medialne – redakcjom regionalnym  i branżowym. Dziękuję sponsorom – firmom: WestWind Energy Polska, Synthex Technologies, Containex, Stowarzyszeniu na rzecz rozwoju Wydziału Chemii UMK. Dziękuję członkom komitetów organizacyjnego i naukowego. Gości przybyłych do Torunia w roku obchodów 550. rocznicy urodzin Mikołaja Kopernika zapraszam na spacer z przewodnikiem po historycznym centrum miasta. Wszystkim tu obecnym życzę ciekawych obrad i satysfakcji z pobytu w Toruniu. Dziękuję bardzo.

Nagranie przemówienia dostępne jest na You Tube:

Edukacja ekologiczna w toruńskich liceach

Organizacja Kongresu Rozwoju Energetyki Odnawialnej – KREO23 to główne, choć nie jedyne przedsięwzięcie w ramach projektu Forum Rozwoju Energetyki Odnawialnej i UMK – Edukacja ekologiczna mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego w zakresie OZE i efektywności energetycznej.

   We wrześniu 2023 r.  kontynuowałem wraz z drem Bartłomiejem Iglińskim z Wydziału Chemii UMK kampanię dydaktyczną w toruńskich liceach (I LO im. Mikołaja Kopernika, Liceum Jagiellońskim, Uniwersyteckim Liceum Ogólnokształcącym), prowadząc lekcje na temat OZE, transformacji energetycznej RP i bezpieczeństwa energetycznego na poziomie lokalnym. Wszystkim odwiedzonym szkołom średnim (w czerwcu było to też Toruńskie Technikum Informatyczne) dziękuję za życzliwe przyjęcie. W naszych lekcjach łącznie uczestniczyło ok. 380 uczniów. Efekt ekologiczny osiągnęliśmy zatem nadwyżką! Projekt sfinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

„O nauce bez przerwy” – promocja OZE i KREO23

Zachęcam do obejrzenia  audycji „O nauce bez przerwy”  z 28.09.2023 r. przygotowanej przez Redakcję Telewizji Regionalnej w Bydgoszczy, w której wystąpiłem wraz z prof. Justyną Chodkowską-Miszczuk z UMK, Wójtem Gminy Unisław – Jakubem Danielewiczem , Wiceprezesem Pomorskiej Grupy Konsultingowej S.A. w Bydgoszczy – Romualdem Meyerem, Anielą Purgat z komitetu organizacyjnego KREO23.

Rozmawialiśmy zarówno o transformacji energetycznej RP, jak i o jej lokalnych wyzwaniach. Nie zabrakło też takich kwestii jak gospodarka wodorowa czy spółdzielnie energetyczne. Ostatnia sekcja dedykowana została promocji Kongresu Rozwoju Energetyki Odnawialnej – KREO23, organizowanego przez kierowane przeze mnie Forum Rozwoju Energetyki Odnawialnej.

Audycja powstała w ramach projektu dofinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej.

Link do programu: https://bydgoszcz.tvp.pl/58277950/o-nauce-bez-przerwy

Artykuł w „Gazecie Pomorskiej”

Polecam artykuł mojego autorstwa (przy współudziale dra Bartłomieja Iglińskiego z Wydziału Chemii UMK), który ukazał się w magazynowym wydaniu „Gazecie Pomorskiej” z 15 września 2023 r. Tekst edukuje w zakresie odnawialnych źródeł energii i lokalnej transformacji energetycznej, a także promuje Kongres Rozwoju Energetyki Odnawialnej KREO23.

Zapraszam do Torunia ludzi nauki, biznesu, samorządowców i wszystkich zainteresowanych.

https://pomorska.pl/kongres-rozwoju-energetyki-odnawialnej-kreo23-spotkanie-nauki-biznesu-i-samorzadow/ar/c3-17890145