Kongres Polska Wieś XXI

W dniach 27-28.04.2022 r. wziąłem udział w Kongresie Polska Wieś XXI, reprezentując Forum Rozwoju Energetyki Odnawialnej. W wydarzeniu zorganizowanym w Warszawie uczestniczyli ministrowie, przedstawiciele nauki i biznesu. Wieś XXI wieku to już nie tylko “wsi spokojna, wsi wesoła”, ale płaszczyzna zapewniania bezpieczeństwa energetycznego RP. 26 IV 2022 r. – dzień zamknięcia przez Federację Rosyjską dostaw gazu do Polski – może okazać się nową cezurą. Rola polskiej wsi w tym zakresie – poprzez biogazownie, biometanownie i inne innowacyjne rozwiązania – diametralnie wzrośnie.

 Szerzej: https://kongrespolskawies.pl/pl

Made in Toruń!

12.04.2022 r. uczestniczyłem w gali wręczenia statuetek „Made in Toruń”. To swoisty znak jakości dla najlepszych toruńskich firm. Tym razem do mediów wystąpiłem w roli doradcy ds. marketingu i rozwoju jednej z nagrodzonych spółek branży energetycznej. Z racji na udzielone wywiady dla lokalnych i regionalnych mediów nie zabrakło też okazji do potrenowania rzecznictwa prasowego.

https://www.toruntv.pl/movie/show/27507

Gratuluję wszystkim laureatom!

Konferencja Euro-POWER w Warszawie

W dniach 7-8.04.2022 r. uczestniczyłem jako Prezes Zarządu Forum Rozwoju Energetyki Odnawialnej w konferencji energetycznej #EuroPOWER2022 i #OZEPower, która odbyła się w Warszawie. Debaty panelowe objęły wyzwania transformacji energetycznej RP w kontekście surowcowym, paliwowym i technologicznym. Nie zabrakło też zagadnień związanych z bezpieczeństwem, digitalizacją czy rozwiązaniami IT w energetyce. Swoistą nową cezurą determinującą dyskusje okazał się 24.02.2022 r., tj. dzień rosyjskiej agresji na Ukrainę. Nieludzka wojna u naszych wschodnich sąsiadów niestety wyraźnie wpłynęła także na rynek energii. Czy ambitne cele Europejskiego Zielonego Ładu powinny zostać w tym kontekście nieco zredukowane? Czy proces odchodzenia od węgla ulegnie spowolnieniu? Czy gaz nadal będzie odgrywał rolę tzw. “paliwa przejściowego”? – m.in. na te pytania odpowiadali prelegenci.

Wiosenna edycja wydarzenia zgromadziła ponad  pół tysiąca gości. Warto było tam być! Szeroka relacja dostępna jest na stronie internetowej: https://konferencjaeuropower.pl

Nagrody “Talent 2021” wręczone

6 kwietnia 2022 r. jako przewodniczący Rady Programowej TVP3 Bydgoszcz wręczyłem w imieniu całego naszego gremium coroczne nagrody dziennikarskie „Talent” za rok 2021. Nagrodę główną otrzymała Pani Redaktor Joanna Sikora za promocję pasji niezwykłych ludzi, wykazujących się fenomenem w zakresie kultury, sztuki, muzyki, techniki, sportu, kolekcjonerstwa i w wielu innych obszarach codziennej aktywności,  za przedstawianie w ciekawy sposób, kim są i czym się wyróżniają tytułowi „Pasjonaci”. Wyróżnienia otrzymali red. Angelika Bednarska oraz red. Błażej Karczmarczyk za profesjonalne, a zarazem pełne ciepła i empatii prowadzenie programu „Życzenia od serca”.

Wybitny powieściopisarz francuski epoki realizmu Honoré de Balzac stwierdził w jednym ze swoich dzieł, że: „Talent polega na połączeniu siły twórczej ze zdolnością wykonawczą”. Można by parafrazować te słowa, że talent to nie tylko siła intelektu, realizowanego gdzieś w ukryciu za biurkiem, w kuluarach gabinetu czy pracowni, ale również zdolność jego uwidacznia w praktyce działania między ludźmi i dla ludzi. Jakże aktualne te słowa okazały się także podczas corocznej uroczystości wręczania nagrody i wyróżnień Rady Programowej TVP 3 Bydgoszcz – Talent 2021. Wszyscy członkowie tego gremium, nie mamy wątpliwości, bo decyzje zapadły jednomyślnie, że Panie Redaktor Joanna Sikora i Angelika Bednarska oraz Pan Redaktor Błażej Karczmarczyk wyróżniają się talentem zarówno w zakresie idei – obmyślania i planowania scenariuszy programów, jak i ich efektywnego, a często i efektownego realizowania na wizji. Nagrodziliśmy Panią Redaktor Joannę za program „Pasjonaci”, ale jesteśmy pewni, że pasja – zamiłowanie do pracy dziennikarskiej – jest wspólnym mianownikiem wszystkich nagrodzonych i wyróżnionych.

https://bydgoszcz.tvp.pl/59487253/dziennikarze-tvp3-bydgoszcz-nagrodzeni-przez-rade-programowa

Raz jeszcze gratuluję i pozdrawiam, Paweł Machalski.

Porozumienie wodorowe podpisane!

14.10.2021 r. w Warszawie jako prezes zarządu Forum Rozwoju Energetyki Odnawialnej podpisałem Porozumienie sektorowe na rzecz rozwoju gospodarki wodorowej w Polsce. Wcześniej wielomiesięcznym merytorycznym zaangażowaniem w prace grup roboczych przy Ministerstwie Klimatu i Środowiska wykazali się przedstawiciele FREO – Wiceprezes Tomasz Domański, Krzysztof Kozendra oraz Piotr Galiński.

Porozumienie sektorowe stanowi wyraz woli administracji publicznej, przedstawicieli przedsiębiorców i nauki oraz jednostek otoczenia biznesu (w tym stowarzyszeń) w zakresie współpracy na rzecz budowy i rozwoju gospodarki wodorowej w Polsce. Według podpisanego dokumentu: „wodór produkowany w technologiach niskoemisyjnych odegra istotną rolę w dążeniu do neutralności klimatycznej, obniżeniu emisyjności gospodarki i w zwiększaniu konkurencyjności polskich przedsiębiorców. W trakcie postępującego procesu budowy gospodarki wodorowej nastąpi wzrost znaczenia, powszechność zastosowania oraz obniżenie kosztów technologii wodorowych”.

Wyróżniono pięć głównych filarów wdrażania podjętej inicjatywy:
1) Local content – polski wkład,
2) Badania i Rozwój (B+R) – współpraca nauki z biznesem,
3) Inwestycje,
4) Ludzie (edukacja nowych branż zawodowych)
5) Współpraca (międzysektorowa kooperacja przedstawicieli administracji publicznej, nauki, biznesu oraz organizacji pozarządowych)

Jako wykładowca akademicki kilku uczelni ze szczególną determinacją będę angażował się w promowanie postulatów B+R – współpracy sektora biznesowego z przedstawicielami nauki i środowiska akademickiego. Jako przewodniczący Rady Programowej telewizji regionalnej jestem też świadomy potrzeby edukowania społeczeństwa w zakresie gospodarki wodorowej, także poprzez profesjonalne programy medialne. Wyspecjalizowana w wielu dziedzinach załoga FREO włączy się w realizację pozostałych celów strategicznych, w tym inwestycyjnych oraz technologicznych.  Fot. MKiŚ

VIII Międzynarodowy Kongres Azjatycki

 W dniach 22-24.09.2021 r. uczestniczyłem w VIII Międzynarodowym Kongresie Azjatyckim. Pierwszego dnia obrad wziąłem udział w panelu gospodarczym dot. zielonej energii, zorganizowanym na Wydziale Nauk Ekonomicznych  i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Wydarzenie zostało współorganizowane przez Towarzystwo Azji i Pacyfiku, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK, Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Centrum Wsparcia Biznesu oraz Forum Rozwoju Energetyki Odnawialnej. W spotkaniu uczestniczyła JE Ambasador Malezji w RP, przedstawiciele sekcji ekonomicznych ambasad państw azjatyckich, administracji samorządowej oraz sektora biznesowego. Podczas seminarium zaprezentowany został stan dotychczasowej wymiany handlowej oraz możliwości nawiązania współpracy z nowymi podmiotami z Polski i Azji. Wygłosiłem prelekcję pt. Walory inwestycyjne regionu kujawsko-pomorskiego w zakresie odnawialnych źródeł energii.

    II dnia obrad odbył się m.in. panel energetyczno-klimatyczny, podczas którego wystąpiłem wraz z silną reprezentacją Forum Rozwoju Energetyki Odnawialnej. Przedstawiłem temat: Europa i Azja na wspólnej drodze ku neutralności klimatycznej. Dobrze się stało, że koncepcja Międzynarodowego Kongresu Azjatyckiego została uzupełniona o kwestie energetyczne, ekologiczne i klimatyczne. To właśnie państwa azjatyckie – a zwłaszcza Chiny – są liderami w innowacjach, wiodąc prym w produkcji elementów instalacji energetyki słonecznej i wiatrowej, a także innych rodzajów OZE. Nie może być mowy o globalnej transformacji energetycznej bez uwzględnienia roli Azji i Państwa Środka.

Konferencja PSEW 2021 w Serocku

  W dniach 30.08 – 01.09. 2021 r. jako prezes zarządu Forum Rozwoju Energetyki Odnawialnej uczestniczyłem w konferencji PSEW 2021. Kongres odbył się w malowniczo położonym u ujścia Bugu do Narwi Serocku. Doroczne wydarzenie, organizowane przez Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej, należy do największych spotkań przedstawicieli tej branży.

    Podczas tegorocznej edycji wiele uwagi poświęciliśmy spodziewanym zmianom w tzw. ustawie odległościowej i ewentualnemu odejściu od reguły 10H. Przyniosłoby to z pewnością nową dynamikę rozwoju lądowej energetyki wiatrowej. Równolegle dyskutowaliśmy o ambitnych projektach inwestycyjnych offshore – związanych z morską energetyką wiatrową na Bałtyku. W prelekcjach i dyskusjach panelowych pojawiły się też wątki związane z wdrażaniem Europejskiego Zielonego Ładu oraz realizacją Polityki Energetycznej Polski do 2040 roku. Problematyka jednego z modułów dotyczyła też coraz bardziej pożądanego zielonego wodoru, który może być produkowany m.in. z nadwyżek energii powstającej w farmach wiatrowych.

      Panele merytoryczne były przeplatane przez ciekawe imprezy towarzyszące, integrujące branżę energetyki wiatrowej. Więcej informacji na stronie internetowej: https://konferencjapsew.pl/

Debiut w “Gazecie Pomorskiej”

Zachęcam do zapoznania się z treścią wywiadu, którego udzieliłem dla „Gazety Pomorskiej”: https://pomorska.pl/pawel-machalski-o-sytuacji-politycznej-po-rozpadzie-zjednoczonej-prawicy/ar/c1-15753352

Rozmowa dotyczyła możliwych scenariuszy politycznych po opuszczeniu Zjednoczonej Prawicy i struktur rządowych przez polityków Porozumienia Jarosława Gowina. Przedstawiłem kilka prognoz w oparciu o uregulowania Konstytucji RP z 02.04.1997 r. Wiele politycznych furtek wciąż pozostaje otwartych.