Kolejna publikacja naukowa

Miło mi poinformować, że w czerwcu 2022 r. nakładem Jagiellońskiego Instytutu Wydawniczego ukazał się artykuł – rozdział mojego autorstwa, którego pełen zapis bibliograficzny przedstawia się następująco:

P. Machalski, Wybrane mechanizmy zapewniania bezpieczeństwa energetycznego i ekologicznego w wymiarze lokalnym, [w:] Bezpieczeństwo lokalne – wybrane problemy teorii i praktyki, red. G. Górski, A. Potoczek, Jagielloński Instytut Wydawniczy, Toruń 2022, s. 199-228.

Celem opracowania jest dokonanie – po refleksji teoretycznej – analizy wybranych mechanizmów i narzędzi zapewniania bezpieczeństwa energetycznego oraz ekologicznego w wymiarze lokalnym (gmin i powiatów)  takich jak m.in. spółdzielnie i klastry energetyczne czy aktywność prosumencka mieszkańców. Motywem przewodnim jest próba odpowiedzi na pytanie: w jakim stopniu energetyka rozproszona i obywatelska koresponduje z ustrojowymi zasadami: subsydiarności, a zwłaszcza decentralizacji, leżącymi u podstaw funkcjonowania samorządu terytorialnego? Analiza obejmuje także porównanie założeń Europejskiego Zielonego Ładu i Polityki Energetycznej Polski do 2040 roku w kontekście lokalnego bezpieczeństwa energetycznego. Wnioski końcowe zawierają m.in. stwierdzenie, że system produkcji energii elektrycznej w Polsce powinien podlegać dalszej ewolucji poprzez stopniowe uzupełnianie scentralizowanej energetyki wielkoskalowej małymi i mikro instalacjami o zasięgu lokalnym.

Zachęcam do lektury!

Konferencja Energetyki Wiatrowej w Serocku

W dniach 13-15 czerwca 2022 r. miałem przyjemność już po raz czwarty uczestniczyć w konferencji branżowej zorganizowanej w Serocku nad Narwią przez Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej. 3-dniowe wydarzenie PSEW od lat przyciąga tysiące uczestników zaangażowanych w sektor odnawialnych źródeł energii. Tegoroczna konferencja skupiła ponad 2000 reprezentantów polskich i zagranicznych firm z branży energetycznej,  czempionów narodowej gospodarki, a także światowych liderów technologii. W panelach dyskusyjnych głos zabrali również przedstawiciele administracji rządowej, mający realny wpływ na uwarunkowania rozwoju energetyki wiatrowej w Polsce. Usłyszeliśmy zapowiedź liberalizacji tzw. ustawy wiatrakowej i zasady 10H dotyczącej lądowej energetyki wiatrowej. Po nowelizacji decyzyjność w sprawie ewentualnych inwestycji w wiatraki na lądzie będzie w większym stopniu należała do społeczności lokalnych.

       Rok 2022 przyniósł wiele nowych wyzwań geopolitycznych. Agresja Rosji na Ukrainę  nie tylko podważyła pokojowe status quo w Europie, ale i wywołała turbulencje w kontekście bezpieczeństwa energetycznego. Polska odpowiada zdecydowanie – dalszym rozwojem energetyki odnawialnej – z biomasy, wody, słońca i właśnie z wiatru. Rola energetyki wiatrowej w polskim miksie elektroenergetycznym ma istotne znaczenie. Zielona energia z wiatru stanowi dla Polski źródło oszczędności i niezależności, a przy tym jest przyjazna dla środowiska. Farmy wiatrowe na lądzie oraz na morzu sprzyjają naszemu narodowemu bezpieczeństwu energetycznemu. Równolegle wzmacniają polską gospodarkę poprzez budowę nowoczesnego łańcucha dostaw. Nadnarwiański klimat sprzyja nie tylko podejmowaniu nowych kontaktów biznesowych, ale także zmobilizował do dalszej aktywności.

Konferencja z cyklu: Bezpieczeństwo lokalne – problemy teorii i praktyki

9 czerwca 2022 r. już tradycyjnie uczestniczyłem w konferencji naukowej z cyklu Bezpieczeństwo lokalne – problemy teorii i praktyki, zorganizowanej w Kolegium Jagiellońskim – Toruńskiej Szkole Wyższej. W tym roku tematy referatów koncentrowały się wokół myśli przewodniej: „Społeczno-ekonomiczne i zdrowotne skutki pandemii Covid-19”. Miałem zaszczyt przewodniczyć jednemu z paneli tematycznych. Celem sympozjum było przybliżenie tematyki ochrony zdrowia w kontekście istniejących i przewidywanych uwarunkowań epidemiologicznych, środowiskowych,  oraz społeczno-gospodarczych. Szczególny akcent został położony na rolę samorządu terytorialnego i społeczności lokalnych w tym kontekście. W toku obrad pojawiły się także inne zagadnienia z obszaru bezpieczeństwa związane z aktualną sytuacją geopolityczną. Więcej informacji: https://kj.edu.pl/konferencja-naukowa-skutki-covid/

 

Welconomy Forum in Toruń

  W dniach 30-31 maja 2022 r. wziąłem udział w XXIX Welconomy Forum in Toruń – kongresie gospodarczym o międzynarodowym rozmachu i ogólnopolskiej renomie. Do Torunia zjechało ponad tysiąc gości, w tym wielu polityków – przedstawicieli administracji rządowej i samorządowej, chempionów polskiej gospodarki, przedsiębiorców i ludzi nauki. Osobiście wystąpiłem w roli prelegenta panelu: „Jak efektywnie wykorzystywać odnawialne źródła energii w transformacji energetycznej?”, reprezentując Forum Rozwoju Energetyki Odnawialnej.

     Wydarzenie zorganizowano w toruńskim Centrum Kulturalno-Kongresowym Jordanki. To były udane dni dobrych rozmów i konstruktywnych spotkań. Organizatorom dziękuję za zaproszenie i miłą, serdeczną atmosferę. Warto było tam być! https://welconomy.pl/

Wywiad dla portalu Trójmorza

23 maja 2022 r. udzieliłem wywiadu dla portalu  „Trójmorze” – trimarium.pl. Oprócz wielu aktualnych wyzwań i uwarunkowań bezpieczeństwa energetycznego RP oraz Europy Środkowo-Wschodniej zawarłem w nim odniesienia do bieżącej aktywności Forum Rozwoju Energetyki Odnawialnej i naszych planów na przyszłość. Zachęcam do zapoznania się treścią wywiadu:

https://trimarium.pl/sekcja/wywiad-z-prezesem-forum-energetyki-odnawialnej-dr-pawlem-machalskim/

IX Międzynarodowy Kongres Azjatycki

    W dniach 18-20 maja 2022 roku w Toruniu po raz kolejny odbył się Międzynarodowy Kongres Azjatycki. To jedno z większych w Europie Środkowej wydarzeń naukowych, kulturalnych i biznesowych poświęconych Azji. Od kilkunastu lat, bo ideę kongresu poprzedził cykl konferencji naukowych, integruje przedstawicieli nauki, polityki, dyplomacji i gospodarki. Organizatorem wydarzenia jest Towarzystwo Azji i Pacyfiku.

   IX Międzynarodowy Kongres Azjatycki zgromadził kilkuset uczestników z 20 państw, ekspertów z zakresu studiów azjatyckich. Prelegenci i goście zasiedli w 50 panelach tematycznych dotyczących polityki, gospodarki, biznesu, innowacji, współpracy międzynarodowej i kultury. Wydarzenie swoim patronatem objęli m.in. Komisja Europejska, Minister Spraw Zagranicznych, Minister Edukacji i Nauki, Wojewoda Kujawsko-Pomorski, Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz Prezydent Miasta Torunia.

     Jednym z  partnerów kongresu było kierowane przeze mnie Forum Rozwoju Energetyki Odnawialnej. Osobiście wystąpiłem z tematem: „Rola państw azjatyckich w systemie ochrony klimatu ONZ”. Zachęcam do odsłuchania nagrania:  https://freo.org.pl/wystapienie-prezesa-freo-podczas-kongresu-azjatyckiego/

Strona kongresu:

https://kongresazja.pl/

Konferencja w Mławie

10 maja 2022 r. wziąłem udział w konferencji naukowej pt. „Współczesne uwarunkowania bezpieczeństwa i logistyki w środowisku lokalnym, regionalnym i globalnym”. Wydarzenie zostało zorganizowane w mławskiej filii Państwowej Uczelni Zawodowej im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie. Wygłosiłem prelekcję pt. „Zapewnianie bezpieczeństwa energetycznego jako wyzwanie społeczności lokalnych”.

     Temat wystąpienia okazał się niezwykle aktualny. 26 kwietnia 2022 r. stał się nową cezurą – wyraźnym punktem odniesienia – w postrzeganiu i planowaniu bezpieczeństwa energetycznego RP. Gaz rosyjski będzie trzeba rekompensować paliwem płynącym z innych źródeł. Polska przygotowywała się na to przez wiele lat, stąd zamiast paniki i zaskoczenia mamy determinację do dalszych zmian systemowych sprzyjających dywersyfikacji. Nie ulega wątpliwości, że wyraźnie wzrasta rola społeczności lokalnych, w tym polskiej wsi, w wytwarzaniu prądu, ale i gazu – biogazu, biometanu, bio-LNG oraz wodoru. Trudno o obszar analiz, będący bardziej „na czasie”. Potrzeba nam dziś nowego odkrycia potencjału energetycznego polskiej wsi i spojrzenia na obszary wiejskie jako na płaszczyznę zapewniania już nie tylko bezpieczeństwa żywnościowego, ale też bezpieczeństwa ekologicznego i energetycznego Rzeczypospolitej. Dobrze byłoby, gdyby tego typu inicjatywy jak mławska konferencja, okazały się punktem wyjścia do ambitnych, praktycznych projektów.

Kongres Polska Wieś XXI

W dniach 27-28.04.2022 r. wziąłem udział w Kongresie Polska Wieś XXI, reprezentując Forum Rozwoju Energetyki Odnawialnej. W wydarzeniu zorganizowanym w Warszawie uczestniczyli ministrowie, przedstawiciele nauki i biznesu. Wieś XXI wieku to już nie tylko “wsi spokojna, wsi wesoła”, ale płaszczyzna zapewniania bezpieczeństwa energetycznego RP. 26 IV 2022 r. – dzień zamknięcia przez Federację Rosyjską dostaw gazu do Polski – może okazać się nową cezurą. Rola polskiej wsi w tym zakresie – poprzez biogazownie, biometanownie i inne innowacyjne rozwiązania – diametralnie wzrośnie.

 Szerzej: https://kongrespolskawies.pl/pl

Made in Toruń!

12.04.2022 r. uczestniczyłem w gali wręczenia statuetek „Made in Toruń”. To swoisty znak jakości dla najlepszych toruńskich firm. Tym razem do mediów wystąpiłem w roli doradcy ds. marketingu i rozwoju jednej z nagrodzonych spółek branży energetycznej. Z racji na udzielone wywiady dla lokalnych i regionalnych mediów nie zabrakło też okazji do potrenowania rzecznictwa prasowego.

https://www.toruntv.pl/movie/show/27507

Gratuluję wszystkim laureatom!