Konferencja branży OZE – BEE Sommer Fest w Berlinie

W dniach 3-4.07.2024 r. uczestniczyłem w Berlinie w konferencji Bundesverband Erneurbare Energie – BEE Sommer Fest. Wydarzenie zostało  zorganizowane przez Federalny Związek Energetyki Odnawialnej jako doroczny meeting ludzi polityki, samorządów, mediów i biznesu. Spotkaliśmy się w roku wyborów do Parlamentu Europejskiego, aby omówić główne kwestie społeczne, gospodarcze i inwestycyjne związane z transformacją energetyczną. Wśród tegorocznych prelegentów znaleźli się m.in. Wicekanclerz RFN – Minister ds. gospodarki i ochrony klimatu – dr Robert Habeck oraz premier Dolnej Saksonii – Stephan Weil. W wydarzeniu uczestniczyło ok. 1500 osób.

Wiem, że należy czerpać wzorce od bardziej doświadczonych w rozwoju OZE. Niemcy od dekad stawiają na różne, często nowatorskie technologie w zakresie wytwarzania i dystrybucji energii. Niemieckie wiatraki, rozwiązania biogazowe i wodorowe są stosowane w całej Europie i wielu bardziej odległych zakątkach świata. Zarządzane przeze mnie Forum Rozwoju Energetyki Odnawialnej opowiada się za jak najlepszymi relacjami gospodarczo-biznesowymi z Republiką Federalną Niemiec. Ufamy, że jest to polska racja stanu, przynosząca korzyści w kategoriach szeroko pojętego zrównoważonego rozwoju, a zatem również w obszarze ochrony środowiska naturalnego. Warto było spotkać się nad Sprewą. Niech z tego merytorycznego spotkania popłyną dobre efekty dla odpowiedzialnej i ekonomicznie uzasadnionej transformacji energetycznej.

 

Spotkanie autorskie na UMK w Toruniu

21 czerwca 2024 r. w Bibliotece Wydziału Chemii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Torunia odbyło się spotkanie redaktorsko-autorskie – promocja świeżo wydanej książki pt. „Transformacja energetyczna RP w ujęciu interdyscyplinarnym” pod red. prof. Urszuli Kiełkowskiej i moją. Przy sporej frekwencji omówiliśmy najnowszy efekt współpracy FREO i UMK sfinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Była okazja do zadawania pytań i krótkiej dyskusji nad treścią podzieloną w 3 działy:

I. Technologie chemiczne a OZE

II. Wyzwania transformacji energetycznej

III. Transformacja energetyczna na poziomie lokalnym i regionalnym

Osoby zainteresowane zakupem odsyłamy do księgarń naukowych lub bezpośrednio do Wydawnictwa Adam Marszałek: https://sklep.marszalek.com.pl/pl/glowna/5605-transformacja-energetyczna-rp-w-ujeciu-interdyscyplinarnym.html

Reelekcja na Prezesa Zarządu Forum Rozwoju Energetyki Odnawialnej

Z radością informuję, że 20 czerwca 2024 r. Walne Zebranie jednogłośnie zadecydowało o mojej reelekcji na Prezesa Zarządu Forum Rozwoju Energetyki Odnawialnej  na kadencję 2024-2028. Dziękuję za zaufanie wielu środowisk działających na rzecz środowiska, które łączy nas wszystkich – środowiska naturalnego i efektywnej transformacji energetycznej RP. Zainteresowanych współpracą wokół integracji branży OZE zapraszam do kontaktu.

Ogólnopolski Szczyt Energetyczny – OSE2024 w Gdańsku

W dniach 17-18.06.2024 r. wziąłem udział w XII Ogólnopolskim Szczycie Energetycznym – OSE2024, który tradycyjnie odbył się w Gdańsku. Tegoroczną edycję zdominowały zagadnienia związane z europejską polityką klimatyczną i kontynuacją procesu odchodzenia od tradycyjnych źródeł wytwórczych na rzecz OZE. W programie nie zabrakło też paneli związanych z wiatrakami na morzu i lądzie, biogazowni, biometanu i rynku gazu, a także elektromobilności i gospodarki wodorowej. Te wszystkie elementy stanowią kluczowe obszary efektywnej, a zarazem sprawiedliwej transformacji energetycznej RP. Warto poszerzać wiedzę i dzielić się własnymi doświadczeniami z decydentami rozwoju sektora. Europejskiemu Centrum Biznesu dziękuję  za zaproszenie i profesjonalną organizację wydarzenia.

Przy okazji wizyty na wybrzeżu odwiedziłem gdański oddział Instytutu Energetyki, który prowadzi prace badawcze – w szczególności analizy systemowe i rynkowe – a także wdraża innowacyjne rozwiązania rozwoju sieci i całego sektora.

„Biznes to biznes” – audycja o transformacji energetycznej

W dniach: 13 oraz 25.06.2024 r. o godz. 19:00 TVP3 Bydgoszcz wyemitowała program „Biznes to biznes” zrealizowany w ramach projektu Forum Rozwoju Energetyki Odnawialnej i Uniwersytetu Mikołaja Kopernika: „Edukacja ekologiczna mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego w zakresie OZE i efektywności energetycznej”. W audycji wziąłem udział wraz z drem inż. Adamem Mrozińskim z Politechniki Bydgoskiej oraz prof. Urszulą Kiełkowską z UMK.

Dyskutowaliśmy o OZE w kontekście gospodarczym i biznesowym – o biogazowniach, wiatrakach, współpracy nauki z biznesem w zakresie technologii energetyki odnawialnej czy roli stowarzyszeń branżowych. Był też czas na pierwszą promocję książki „Transformacja energetyczna RP w ujęciu interdyscyplinarnym”, opublikowanej w czerwcu 2024 r. m.in. pod moją redakcją naukową.

Zachęcamy do obejrzenia: https://bydgoszcz.tvp.pl/78077712/biznes-to-biznes-odc-10-13062024

Audycja powstała w ramach projektu dofinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej.

Inauguracja Green HUB PL w Warszawie

14.06.2024 r. w Warszawie wziąłem udział w inauguracji Green HUB PL, organizacji biznesowo-finansowej działającej w zakresie dekarbonizacji przemysłu oraz dostawy innowacyjnych rozwiązań technologicznych.

Green HUB PL jest platformą biznesową integrującą w sobie: firmy technologiczne, fundusze inwestycyjne, instytucje naukowe, kancelarie prawne, biura projektowe, ekspertów, startupy i stowarzyszenia branżowe w celu budowy wspólnej strategii rozwoju z zakresu transformacji energetycznej oraz innowacyjnych technologii.

Transformacja energetyczna RP, aby była efektywna i sprawiedliwa, wymaga szerokiego interdyscyplinarnego partnerstwa. Integrując tak wiele podmiotów, chcemy uzyskać efekt synergii we wdrażaniu innowacyjnych technologii. Podczas warszawskiego spotkania wygłosiłem krótką prelekcję na temat ostatnich aktywności Forum Rozwoju Energetyki Odnawialnej. Była też okazja do promocji naszej najnowszej książki, która została z zainteresowaniem przyjęta przez branżę.

https://www.pap.pl/mediaroom/inauguracja-green-hub-pl

 

„Transformacja energetyczna RP w ujęciu interdyscyplinarnym”

  Z radością informuję, że właśnie ukazała się książka naukowa pt. „Transformacja energetyczna RP w ujęciu interdyscyplinarnym” pod redakcją naukową prof. Urszuli Kiełkowskiej, niedawno powołanej na Dziekana Wydziału Chemii UMK oraz moją. Jest ona rezultatem Kongresu Rozwoju Energetyki Odnawialnej – KREO23, który zorganizowaliśmy w Toruniu w dniach 9-10 października 2023 r., a także efektem współpracy Forum Rozwoju Energetyki Odnawialnej i Uniwersytetu Mikołaja Kopernika – mojej Alma Mater. Dziękuję przede wszystkim autorom z licznych ośrodków akademickich i instytutów badawczych od Krakowa przez Warszawę, Poznań, Toruń, Ciechanów aż po Gdańsk. Pani Profesor dziękuję za konstruktywną i merytoryczną współpracę redakcyjną. 
   Ta unikalna monografia pod jednym tytułem połączyła liczne obszary rozwoju OZE – nauki inżynieryjno-techniczne, nauki rolnicze, nauki ścisłe i przyrodnicze (w tym chemiczne) oraz nauki społeczne, a w ramach nich liczne dyscypliny, ze szczególnym uwzględnieniem nauk prawnych, nauk o polityce i administracji czy nauk o bezpieczeństwie.
    Wydawnictwu Adam Marszałek dziękuję za sprawny i profesjonalny proces wydawniczy. Wszystkich zainteresowanych rozwojem OZE w Polsce zachęcam do lektury i współpracy przy kolejnych publikacjach. Książkę można nabyć w księgarniach naukowych w całej Polsce, w toruńskiej siedzibie oficyny lub pod linkiem: https://sklep.marszalek.com.pl/pl/glowna/5605-transformacja-energetyczna-rp-w-ujeciu-interdyscyplinarnym.html
    Publikacja powstała w ramach projektu dofinansowanego ze środków NFOŚiGW z Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej.

Konferencja Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej w Świnoujściu

W dniach 4-6.06.2024 r. uczestniczyłem wraz z reprezentacją Forum Rozwoju Energetyki Odnawialnej w Konferencji Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej PSEW w Świnoujściu. To największe spotkanie branży w naszej części Europy. W tym roku agendę zdominowały: perspektywa odblokowania wiatraków na lądzie w odległości 500 m od zabudowań mieszkalnych, rozpoczęcie fazy budowlanej morskiej energetyki wiatrowej, problemy z przyłączeniami do sieci, a także konieczność rozwoju magazynów energii.

Od wielu lat konferencja odbywała się w Serocku nad Narwią. W tym roku, m.in. ze względu na zachodniopomorski rodowód PSEW i wiatrakowy potencjał regionu, postawiono na Świnoujście. Dla nas było to też „nerwoujście” – po wieloletniej blokadzie 10H, w zasadzie eliminującej rozwój wiatraków na lądzie, czy nowelizacji do 700 m pisanej na komisyjnej karteczce. Znad morza powiał wiatr nadziei na oczekiwane zmiany legislacyjne i systemowe.

 

Smart City Forum we Wrocławiu

   W dniach 28-29.05.2024 r. miałem przyjemność uczestniczyć jako Prezes Zarządu Forum Rozwoju Energetyki Odnawialnej w Smart City Forum we Wrocławiu – największym spotkaniu administracji rządowej, samorządowej i biznesu dotyczącym rozwoju inteligentnych miast. Zmiany w zarządzaniu, oparte na cyfryzacji i najwyższych standardach transformacji energetycznej muszą dotyczyć także najbardziej zurbanizowanych obszarów. Takie są wyzwania III dekady XXI wieku i naszej wspólnej ambitnej przyszłości.

   Odnawialnym źródłom energii szczególnie sprzyjają obszary wiejskie, gdzie powstają farmy fotowoltaiczne i biogazownie, a wkrótce zaczną wyrastać kolejne wiatraki. Jednak rozwiązania z obszaru naszych zainteresowań wpisują się też w szeroko pojętą elektromobilność, paliwa alternatywne czy nowoczesny niskoemisyjny transport. Nowoczesne technologie, w tym inwestycje w OZE, muszą wspierać funkcjonowanie miast XXI wieku, dążących do efektywności energetycznej i podnoszenia komfortu życia mieszkańców. Grupie MMC Polska dziękuję za zaproszenie i miły pobyt w metropolii nad Odrą.

Logistyka i bezpieczeństwo XXI wieku: człowiek, technologia, gospodarka

16 maja 2024 roku wziąłem udział w konferencji naukowej pt. “Logistyka i bezpieczeństwo XXI wieku: człowiek, technologia, gospodarka”, która odbyła się w mławskiej filii Państwowej Akademii Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie. Wygłosiłem prelekcję pt. “Technologie biogazowe i biometanowe jako narzędzia zapewniania bezpieczeństwa państwa i społeczności lokalnych”. Biogazownie i biometanownie stanowią niewątpliwie punkt styku tych dwóch konferencyjnych obszarów – logistyki i bezpieczeństwa. Z logistyką wiąże się m.in. transportowanie, magazynowanie i przetwarzanie substratów. Z kolei instalacje tego typu mogą zapewniać zarówno bezpieczeństwo energetyczne państwa poprzez biometan wdrażany do gazociągów czy paliwa alternatywne, takie jak bio-LNG, jak i bezpieczeństwo społeczności lokalnych, dając nowe źródło prądu czy ogrzewania. Zachęcam do wysłuchania wystąpienia:

Głównym celem organizatorów konferencji było stworzenie warunków do interdyscyplinarnej dyskusji prowadzącej do poznania relacji między logistyką a bezpieczeństwem w kontekście społecznym, technologicznym i gospodarczym. Więcej informacji: https://pansim.edu.pl/wts/konferencje/2341-miedzynarodowa-konferencja-naukowa-logistyka-i-bezpieczenstwo-xxi-wieku-czlowiek-technologia-gospodarka