O zrównoważonym rozwoju nad Zalewem Zegrzyńskim

    11 maja 2023 r. wziąłem udział w seminarium pt. „Zrównoważony rozwój miast i gmin w drodze do neutralności klimatycznej”, zorganizowanym przez Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cités”. Konferencja odbyła się w malowniczo położonym nad Zalewem Zegrzyńskim Jadwisinie. Wygłosiłem prelekcję wprowadzającą na temat: „Wyzwania stojące przed samorządami w kontekście klimatyczno-energetycznej polityki europejskiej i sytuacji geopolitycznej”. Podkreśliłem chociażby konieczność normalizacji relacji z UE. Większość środków z KPO zaplanowana jest bowiem na  zieloną energię i zmniejszenie energochłonności oraz zieloną, inteligentną mobilność. Wskazałem też na potrzebę uwzględniania w transformacji energetycznej RP na poziomie lokalnym mechanizmów energetyki rozproszonej i obywatelskiej,  a także konieczność nowego spojrzenia na potencjał energetyczny polskiej wsi – biogazownie, biogaz, biometan, bio-LNG i wodór. Nie zabrakło także odniesień do problemów z przyłączeniami instalacji OZE do systemu elektroenergetycznego czy deficytu magazynów energii.

  Podczas konferencji wziąłem także udział w debacie pt. „Proces transformacji energetycznej miast i gmin – bariery i działania”. Wskazałem chociażby na brak dostatecznej wiedzy pośród mieszkańców i wynikające z tego stereotypy społeczne, np. dotyczące biogazowni, czy w mniejszym stopniu wiatraków, a także na konieczność kolejnych zmian legislacyjnych, usprawniających inwestycje w OZE.  Warto było tam być!

Wywiad dla portalu Energetyka Plus

Zachęcam do zapoznania się z treścią wywiadu, którego udzieliłem dla portalu Energetyka Plus. To cenna baza informacji o zarządzanym przeze mnie Forum Rozwoju Energetyki Odnawialnej – naszych początkach, realizowanych celach, podejmowanych działaniach, partnerach i planach na przyszłość. Ważny wątek stanowi promocja organizowanego w Toruniu w dniach 9-10 października 2023 r. Kongresu Rozwoju Energetyki Odnawialnej – KREO24, na który już dziś serdecznie zapraszam!

Nie zabrakło odniesień do aktualnych wyzwań transformacji energetycznej RP, do niedosytu branży po niedawnej nowelizacji ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych, niepotrzebnego impasu w relacjach z UE czy nowych programów NFOŚiGW dedykowanym rozwojowi instalacji biogazowych i biometanowych.

https://www.energetyka.plus/energetyka-wczoraj-i-dzis-wywiad-z-dr-pawlem-machalskim-z-freo/

Wręczenie nagród Talent 2022

    5 kwietnia 2023 jako przewodniczący Rady Programowej TVP3 Bydgoszcz wręczyłem w imieniu całego naszego gremium nagrody i wyróżnienia „Talent” 2022. Tym razem zdecydowaliśmy się odstąpić od wcześniejszych standardów nagradzania wyłącznie dziennikarzy – redaktorów powszechnie znanych, których widać za szklanym ekranem. Na pracowników bydgoskiego oddziału Telewizji Polskiej spojrzeliśmy nieco szerzej, zauważając także te talenty, których nie widać bezpośrednio w najbardziej eksponowanych studiach.

  Panią Małgorzatę Szczepaniak nagrodziliśmy za koordynowanie produkcji niezliczonych audycji telewizyjnych o zróżnicowanej tematyce. Panią Redaktor Grażynę Rakowicz wyróżniliśmy za jakże eksponowaną przed kamerami aktywność medialną, za profesjonalizm pracy dziennikarskiej, uwidaczniany w roli wydawcy i prowadzącej wielu programów. Natomiast Pana Doktora Krzysztofa Osińskiego za pracę w ukryciu przed blaskiem fleszy i jupiterów, za pełnioną z pasją misję szefa informacji TVP3 Bydgoszcz.

    Wręczyliśmy nagrody za rok 2022 – rok 30-lecia obowiązywania ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji. Stanowimy organ opiniodawczo-doradczy, wyrażający opinie w sprawie realizacji w programie oddziału zasad określonych w art. 21 przywołanej ustawy medialnej: pluralizmu, rzetelności, bezstronności, prezentowania zróżnicowanych poglądów i stanowisk, wyważenia, niezależności, innowacyjności, odpowiedzialności za słowo. Żadna z tych zasad nie jest wymierzona w jakikolwiek talent czy zdolności twórcze. Wprost przeciwnie – wzmacniają je, kreując im przestrzeń do rozwoju. Kształtowanie talentów wymaga systematyczności i mobilizacji. Szlachetne talenty nie lubią natomiast usztywniania i jakichkolwiek gorsetów. Tak jak media publiczne powinny sprzyjać swobodnemu kształtowaniu się poglądów obywateli oraz formowaniu się opinii publicznej, tak powinny też sprzyjać swobodnemu kształtowaniu się talentów.

XXX Welconomy Forum in Toruń

W dniach 3-4.04.2023 r.  uczestniczyłem w XXX jubileuszowym Welconomy Forum in Toruń. To renomowany kongres gospodarczy, którego tematyka wciąż się poszerza. Tegoroczne obrady zbiegły się w czasie z 550. rocznicą urodzin Mikołaja Kopernika, stąd jako motto przewodnie obrano słowa: „O obrotach rzeczywistości społecznej…”. W wydarzeniu uczestniczyło ponad 2000 osób z całej Polski, a nawet liczna reprezentacja zagranicy. Pośród gości znaleźli się m.in. premier Mateusz Morawiecki, były prezydent Bronisław Komorowski, były premier Jerzy Buzek, liczni ministrowie, parlamentarzyści wszystkich opcji politycznych, wojewoda, samorządowcy z marszałkiem województwa kujawsko-pomorskiego – Piotrem Całbeckim na czele, przedstawiciele nauki, mediów i biznesu.

Tematyka paneli była zróżnicowana i objęła m.in. takie obszary, jak: gospodarka i ekonomia społeczna, komunikacja, rolnictwo (AgroWelconomy), budownictwo i nieruchomości, cyberbezpieczeństwo, fundusze europejskie, samorządność, medycyna, kultura, edukacja, demografia. Mnie osobiście najbardziej zainteresował panel: „Wielka transformacja energetyczna. Jakie wyzwania przed nią stoją?”.

Doktorowi Jackowi Janiszewskiemu – Przewodniczącemu Rady Programowej, Prezesowi Stowarzyszenia „Integracja i współpraca” – gratuluję świetnej organizacji i życzę pomyślności przy kolejnych edycjach Welconomy!

Światowy Kongres Kopernikański

W dniach 19-21 lutego 2023 r. miałem zaszczyt i przyjemność uczestniczyć w Światowym Kongresie Kopernikańskim – zainaugurowanym w Toruniu z okazji 550. rocznicy urodzin Mikołaja Kopernika.

To wyjątkowe, zorganizowane na iście światowym poziomie wydarzenie, którego głównym celem jest prezentacja stanu badań nad życiem i działalnością wybitnego uczonego i astronoma, a także refleksja nad jego wpływem na rozwój nauki, kultury i sztuki. Organizatorami Kongresu są Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie oraz Instytut Historii Nauki Polskiej Akademii Nauk. 550. rocznica urodzin Mikołaja Kopernika stanowi też asumpt do powołania Akademii Kopernikańskiej.

Pamiętamy o wielkim Polaku – przedstawicielu licznych nauk, którego odkrycia pozostają wciąż aktualne. Podczas Gali Nauki Polskiej nagrody odebrało wielu współczesnych naukowców. W toruńskich wydarzeniach uczestniczyło kilkuset przedstawicieli świata nauki (w tym nobliści), dydaktyki akademickiej, samorządności i polityki, reprezentujących wszystkie kontynenty.

https://www.copernicus2023.com/

O wiatrakach dla “Gazety Pomorskiej” i “Nowości”

Zainteresowanych tematyką energetyki odnawialnej i bezpieczeństwa energetycznego RP odsyłam do wywiadu, którego udzieliłem dla “Gazety Pomorskiej” i “Nowości”. Nie walczę z wiatrakami, bo wiem, że na od dawna oczekiwanej nowelizacji kontrowersyjnej ustawy 10H zarobią nie tylko wielkie firmy (co niektórzy usiłują zarzucać), ale przede wszystkim polskie rodziny poprzez niższe rachunki za prąd. Zyskają tez właściciele działek, na których od lat nie mogą wybudować wymarzonego domu, bo 1,5 czy 2 km dalej stoi wiatrak… Nie będzie pełnego bezpieczeństwa energetycznego – ani na poziomie ogólnopolskim,  ani tym bardziej – lokalnym, bez wznowienia inwestycji w wiatraki na lądzie. Oczywiście musi zostać zachowana minimalna odległość zapewniająca komfort życia okolicznym mieszkańcom.

https://pomorska.pl/dr-pawel-machalski-prezes-zarzadu-forum-rozwoju-energetyki-odnawialnej-ruch-w-tym-interesie-dopiero-sie-rozkreca/ar/c1-17245381

Nagroda Rektora i list gratulacyjny

Miło mi poinformować, że za “wyróżniającą się pracę zawodową, organizacyjną i społeczną na rzecz Uczelni” otrzymałem nagrodę i list gratulacyjny Rektora Państwowej Uczelni Zawodowej im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie. Panu Rektorowi dziękuję za docenienie mojej aktywności i wyróżnienie. Dydaktykę od lat traktuję jako prawdziwą pasję, a gdy się lubi to, co się robi, to o skuteczność i powodzenie zdecydowanie łatwiej.

Stanowisko FREO ws. braku środków KPO

Zachęcam do zapoznania się ze stanowiskiem kierowanego przeze mnie Forum Rozwoju Energetyki Odnawialnej ws. napiętych relacji między Polską a UE skutkujących brakiem środków z unijnego Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności: https://freo.org.pl/stanowisko-freo-ws-braku-srodkow-z-kpo/

Dobre relacje z UE pozostają polską racją stanu. Podczas zagrożenia na Wschodzie potrzeba nam nowego otwarcia na Zachód. Środki z KPO i funduszy strukturalnych w znacznej mierze mogą przyczynić się do rozwoju Polski samorządowej, w tym transformacji energetycznej na poziomie regionalnym i lokalnym. Nie będzie pełnego bezpieczeństwa energetycznego RP bez skorzystania z finansowego wsparcia Unii Europejskiej.