Welconomy Forum in Toruń

  W dniach 30-31 maja 2022 r. wziąłem udział w XXIX Welconomy Forum in Toruń – kongresie gospodarczym o międzynarodowym rozmachu i ogólnopolskiej renomie. Do Torunia zjechało ponad tysiąc gości, w tym wielu polityków – przedstawicieli administracji rządowej i samorządowej, chempionów polskiej gospodarki, przedsiębiorców i ludzi nauki. Osobiście wystąpiłem w roli prelegenta panelu: „Jak efektywnie wykorzystywać odnawialne źródła energii w transformacji energetycznej?”, reprezentując Forum Rozwoju Energetyki Odnawialnej.

     Wydarzenie zorganizowano w toruńskim Centrum Kulturalno-Kongresowym Jordanki. To były udane dni dobrych rozmów i konstruktywnych spotkań. Organizatorom dziękuję za zaproszenie i miłą, serdeczną atmosferę. Warto było tam być! https://welconomy.pl/

Wywiad dla portalu Trójmorza

23 maja 2022 r. udzieliłem wywiadu dla portalu  „Trójmorze” – trimarium.pl. Oprócz wielu aktualnych wyzwań i uwarunkowań bezpieczeństwa energetycznego RP oraz Europy Środkowo-Wschodniej zawarłem w nim odniesienia do bieżącej aktywności Forum Rozwoju Energetyki Odnawialnej i naszych planów na przyszłość. Zachęcam do zapoznania się treścią wywiadu:

https://trimarium.pl/sekcja/wywiad-z-prezesem-forum-energetyki-odnawialnej-dr-pawlem-machalskim/

IX Międzynarodowy Kongres Azjatycki

    W dniach 18-20 maja 2022 roku w Toruniu po raz kolejny odbył się Międzynarodowy Kongres Azjatycki. To jedno z większych w Europie Środkowej wydarzeń naukowych, kulturalnych i biznesowych poświęconych Azji. Od kilkunastu lat, bo ideę kongresu poprzedził cykl konferencji naukowych, integruje przedstawicieli nauki, polityki, dyplomacji i gospodarki. Organizatorem wydarzenia jest Towarzystwo Azji i Pacyfiku.

   IX Międzynarodowy Kongres Azjatycki zgromadził kilkuset uczestników z 20 państw, ekspertów z zakresu studiów azjatyckich. Prelegenci i goście zasiedli w 50 panelach tematycznych dotyczących polityki, gospodarki, biznesu, innowacji, współpracy międzynarodowej i kultury. Wydarzenie swoim patronatem objęli m.in. Komisja Europejska, Minister Spraw Zagranicznych, Minister Edukacji i Nauki, Wojewoda Kujawsko-Pomorski, Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz Prezydent Miasta Torunia.

     Jednym z  partnerów kongresu było kierowane przeze mnie Forum Rozwoju Energetyki Odnawialnej. Osobiście wystąpiłem z tematem: „Rola państw azjatyckich w systemie ochrony klimatu ONZ”. Zachęcam do odsłuchania nagrania:  https://freo.org.pl/wystapienie-prezesa-freo-podczas-kongresu-azjatyckiego/

Strona kongresu:

https://kongresazja.pl/

Konferencja w Mławie

10 maja 2022 r. wziąłem udział w konferencji naukowej pt. „Współczesne uwarunkowania bezpieczeństwa i logistyki w środowisku lokalnym, regionalnym i globalnym”. Wydarzenie zostało zorganizowane w mławskiej filii Państwowej Uczelni Zawodowej im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie. Wygłosiłem prelekcję pt. „Zapewnianie bezpieczeństwa energetycznego jako wyzwanie społeczności lokalnych”.

     Temat wystąpienia okazał się niezwykle aktualny. 26 kwietnia 2022 r. stał się nową cezurą – wyraźnym punktem odniesienia – w postrzeganiu i planowaniu bezpieczeństwa energetycznego RP. Gaz rosyjski będzie trzeba rekompensować paliwem płynącym z innych źródeł. Polska przygotowywała się na to przez wiele lat, stąd zamiast paniki i zaskoczenia mamy determinację do dalszych zmian systemowych sprzyjających dywersyfikacji. Nie ulega wątpliwości, że wyraźnie wzrasta rola społeczności lokalnych, w tym polskiej wsi, w wytwarzaniu prądu, ale i gazu – biogazu, biometanu, bio-LNG oraz wodoru. Trudno o obszar analiz, będący bardziej „na czasie”. Potrzeba nam dziś nowego odkrycia potencjału energetycznego polskiej wsi i spojrzenia na obszary wiejskie jako na płaszczyznę zapewniania już nie tylko bezpieczeństwa żywnościowego, ale też bezpieczeństwa ekologicznego i energetycznego Rzeczypospolitej. Dobrze byłoby, gdyby tego typu inicjatywy jak mławska konferencja, okazały się punktem wyjścia do ambitnych, praktycznych projektów.

Kongres Polska Wieś XXI

W dniach 27-28.04.2022 r. wziąłem udział w Kongresie Polska Wieś XXI, reprezentując Forum Rozwoju Energetyki Odnawialnej. W wydarzeniu zorganizowanym w Warszawie uczestniczyli ministrowie, przedstawiciele nauki i biznesu. Wieś XXI wieku to już nie tylko “wsi spokojna, wsi wesoła”, ale płaszczyzna zapewniania bezpieczeństwa energetycznego RP. 26 IV 2022 r. – dzień zamknięcia przez Federację Rosyjską dostaw gazu do Polski – może okazać się nową cezurą. Rola polskiej wsi w tym zakresie – poprzez biogazownie, biometanownie i inne innowacyjne rozwiązania – diametralnie wzrośnie.

 Szerzej: https://kongrespolskawies.pl/pl

Made in Toruń!

12.04.2022 r. uczestniczyłem w gali wręczenia statuetek „Made in Toruń”. To swoisty znak jakości dla najlepszych toruńskich firm. Tym razem do mediów wystąpiłem w roli doradcy ds. marketingu i rozwoju jednej z nagrodzonych spółek branży energetycznej. Z racji na udzielone wywiady dla lokalnych i regionalnych mediów nie zabrakło też okazji do potrenowania rzecznictwa prasowego.

https://www.toruntv.pl/movie/show/27507

Gratuluję wszystkim laureatom!

Konferencja Euro-POWER w Warszawie

W dniach 7-8.04.2022 r. uczestniczyłem jako Prezes Zarządu Forum Rozwoju Energetyki Odnawialnej w konferencji energetycznej #EuroPOWER2022 i #OZEPower, która odbyła się w Warszawie. Debaty panelowe objęły wyzwania transformacji energetycznej RP w kontekście surowcowym, paliwowym i technologicznym. Nie zabrakło też zagadnień związanych z bezpieczeństwem, digitalizacją czy rozwiązaniami IT w energetyce. Swoistą nową cezurą determinującą dyskusje okazał się 24.02.2022 r., tj. dzień rosyjskiej agresji na Ukrainę. Nieludzka wojna u naszych wschodnich sąsiadów niestety wyraźnie wpłynęła także na rynek energii. Czy ambitne cele Europejskiego Zielonego Ładu powinny zostać w tym kontekście nieco zredukowane? Czy proces odchodzenia od węgla ulegnie spowolnieniu? Czy gaz nadal będzie odgrywał rolę tzw. “paliwa przejściowego”? – m.in. na te pytania odpowiadali prelegenci.

Wiosenna edycja wydarzenia zgromadziła ponad  pół tysiąca gości. Warto było tam być! Szeroka relacja dostępna jest na stronie internetowej: https://konferencjaeuropower.pl

Nagrody “Talent 2021” wręczone

6 kwietnia 2022 r. jako przewodniczący Rady Programowej TVP3 Bydgoszcz wręczyłem w imieniu całego naszego gremium coroczne nagrody dziennikarskie „Talent” za rok 2021. Nagrodę główną otrzymała Pani Redaktor Joanna Sikora za promocję pasji niezwykłych ludzi, wykazujących się fenomenem w zakresie kultury, sztuki, muzyki, techniki, sportu, kolekcjonerstwa i w wielu innych obszarach codziennej aktywności,  za przedstawianie w ciekawy sposób, kim są i czym się wyróżniają tytułowi „Pasjonaci”. Wyróżnienia otrzymali red. Angelika Bednarska oraz red. Błażej Karczmarczyk za profesjonalne, a zarazem pełne ciepła i empatii prowadzenie programu „Życzenia od serca”.

Wybitny powieściopisarz francuski epoki realizmu Honoré de Balzac stwierdził w jednym ze swoich dzieł, że: „Talent polega na połączeniu siły twórczej ze zdolnością wykonawczą”. Można by parafrazować te słowa, że talent to nie tylko siła intelektu, realizowanego gdzieś w ukryciu za biurkiem, w kuluarach gabinetu czy pracowni, ale również zdolność jego uwidacznia w praktyce działania między ludźmi i dla ludzi. Jakże aktualne te słowa okazały się także podczas corocznej uroczystości wręczania nagrody i wyróżnień Rady Programowej TVP 3 Bydgoszcz – Talent 2021. Wszyscy członkowie tego gremium, nie mamy wątpliwości, bo decyzje zapadły jednomyślnie, że Panie Redaktor Joanna Sikora i Angelika Bednarska oraz Pan Redaktor Błażej Karczmarczyk wyróżniają się talentem zarówno w zakresie idei – obmyślania i planowania scenariuszy programów, jak i ich efektywnego, a często i efektownego realizowania na wizji. Nagrodziliśmy Panią Redaktor Joannę za program „Pasjonaci”, ale jesteśmy pewni, że pasja – zamiłowanie do pracy dziennikarskiej – jest wspólnym mianownikiem wszystkich nagrodzonych i wyróżnionych.

https://bydgoszcz.tvp.pl/59487253/dziennikarze-tvp3-bydgoszcz-nagrodzeni-przez-rade-programowa

Raz jeszcze gratuluję i pozdrawiam, Paweł Machalski.