Konferencja #OZE w Berlinie

W dniach 5-6 lipca 2023 r. jako prezes Zarządu Forum Rozwoju Energetyki Odnawialnej oraz doradca ds. marketingu i rozwoju WestWind Energy Polska uczestniczyłem w Berlinie w Bee Sommer Fest 2023 – konferencji branży  energetyki odnawialnej „Energie. Netze. Vebrauch”. W wydarzeniu wziął też udział m.in. Robert Habeck – wicekanclerz, minister gospodarki i ochrony klimatu Niemiec. Zapowiedział m.in. ogromny wzrost mocy zainstalowanej OZE w swoim państwie. Biznesowe relacje polsko-niemieckie na szczęście kształtują się bardzo dobrze, stąd mam nadzieję na ich konstruktywną kontynuację.

Warto było tam być, czerpiąc z doświadczeń inwestycyjnych zachodnich sąsiadów. Korzystając z okazji, udało mi się choć przez chwilę połączyć pożyteczne z przyjemnym spacerem po Unter den Linden.

Kongres Rozwoju Energetyki Odnawialnej #KREO23 – spotkanie nauki, biznesu i samorządów

Zachęcam do rejestracji i bezpłatnego uczestnictwa w Kongresie Rozwoju Energetyki Odnawialnej – #KREO23:

 https://freo.org.pl/formularz-zapisu-kreo/

Kongres Rozwoju Energetyki Odnawialnej – KREO23 organizowany jest przez Forum Rozwoju Energetyki Odnawialnej oraz Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu w dniach 9-10 października 2023 r. Obrady panelowe odbędą się w toruńskim hotelu Filmar. Projekt dofinansowany jest ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej. Liczymy na owocne spotkanie przedstawicieli świata nauki, biznesu i samorządów.

  Wyróżnikiem naszego kongresu jest fakt, że nie ograniczamy się wyłącznie do komponentów biznesowo-gospodarczych, ale uwzględniamy także fundamentalne znaczenie teorii naukowych. Rozwój gospodarczy III dekady XXI wieku wymaga coraz bardziej intensywnej współpracy przedsiębiorców z instytutami naukowymi i uczelniami w oparciu o standardy B+R. Energetyka odnawialna stanowi obszar dynamicznych zmian, który nie został jeszcze do końca poznany i stanowi wyzwanie dla przedstawicieli wielu dyscyplin naukowych – nie tylko nauk inżynieryjno-technicznych (inżynierii środowiska i energetyki), ścisłych i przyrodniczych (fizyki, chemii czy biotechnologii), ale też nauk rolniczych, prawnych, ekonomicznych, nauk o polityce i administracji czy nauk o bezpieczeństwie.

    W czasie uroczystego bankietu wręczymy statuetki Kreator Energii, przewidziane dla osób szczególnie zasłużonych w dziedzinach: odnawialnych źródeł energii, ochrony środowiska, ekologii oraz zrównoważonego rozwoju. Post factum przewidziane jest wydanie profesjonalnej publikacji naukowej z tezami przedstawionymi podczas kongresowych obrad. Nie będzie pełnego bezpieczeństwa energetycznego Polski bez włączenia w proces jego zapewniania wszystkich jednostek samorządu terytorialnego – gmin/miast, powiatów i województw – dlatego do uczestnictwa w panelu dyskusyjnym zapraszam też samorządowców.

Więcej informacji: https://kreo.org.pl/

“O nauce bez przerwy” – o #OZE i #KREO23

29.06 o godz. 19:00 Telewizja Regionalna w Bydgoszczy wyemitowała program edukacyjny „O nauce bez przerwy”, m.in. z moim udziałem. Audycja dotyczyła charakterystyki kluczowych OZE, uwarunkowań transformacji energetycznej RP na poziomie lokalnym (samorządowym) oraz promocji Kongresu Rozwoju Energetyki Odnawialnej – KREO23, organizowanego przez Forum Rozwoju Energetyki Odnawialnej i UMK w Toruniu w dniach 9-10 października 2023 r.

Aby inwestycje w odnawialne źródła energii rozwijały się dynamicznie, potrzebna jest współpraca nauki, biznesu i samorządów. O synergii wytwarzanej przez kooperacje tych trzech sektorów również mówiliśmy w programie. Właśnie  ich przedstawicieli w sposób szczególny zapraszam do uczestnictwa w naszym kongresie.

Program stworzyliśmy w ramach projektu dofinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej.

Zachęcam do oglądania: https://bydgoszcz.tvp.pl/58277950/o-nauce-bez-przerwy

O energetyce wiatrowej na konferencji PSEW

Kiedy wieje wiatr, rozwija się żagle! W dniach 20-22 czerwca 2023 r. uczestniczyłem już po raz 5. w konferencji Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej w Serocku. W malowniczo położonym nad Narwią Hotelu Narvil zgromadzili się przedsiębiorcy branży OZE, samorządowcy i decydenci polityczni. To największa w Europie Środkowo-Wschodniej konferencja branży wiatrakowej. Tematem przewodnim była nowelizacja “ustawy 10H”, umożliwiająca inwestycje w wiatraki na lądzie w odległości nie mniejszej niż 700 m od budynków mieszkalnych.

Warto było tam być, rozmawiać o transformacji energetycznej RP i rozwoju tak ważnego obszaru polskiej gospodarki. Z wydarzeniem zorganizowanym na bardzo wysokim poziomie powiązano liczne atrakcje towarzyszące.

Edukacja ekologiczna #OZE w szkołach średnich

Organizowany w dniach 9-10 października 2023 r. w Toruniu Kongres Rozwoju Energetyki Odnawialnej – #KREO23 będzie kulminacyjnym, choć nie jedynym wydarzeniem szerszego projektu pt. “Edukacja ekologiczna mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego w zakresie OZE i efektywności energetycznej” realizowanego przez kierowane przeze mnie Forum Rozwoju Energetyki Odnawialnej oraz Uniwersytet Mikołaja Kopernika.

W czerwcu 2023 r. wraz drem Bartłomiej Iglińskim z Wydziału Chemii UMK zrealizowałem zajęcia dydaktyczne dot. OZE i bezpieczeństwa energetycznego na poziomie lokalnym m.in. w:

  1. Liceum Jagiellońskim w Toruniu
  2. Toruńskim Technikum Informatycznym

Uczniowie i studenci przysłuchiwali się tematyce OZE z zainteresowaniem, zadając liczne pytania. Z przyjemnością i poczuciem misji wrócimy do tej dydaktycznej części projektu już we wrześniu.

Kampania edukacyjna prowadzona jest w ramach projektu dofinansowanego ze środków NFOŚiGW z Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej.

Konferencja w Akademii Jagiellońskiej w Toruniu

13 czerwca 2023 r. uczestniczyłem w konferencji naukowej “Bezpieczeństwo Lokalne – problemy teorii i praktyki”, która odbyła się w Akademii Jagiellońskiej w Toruniu. 

To wydarzenie stanowiło okazję do wymiany wiedzy i doświadczeń dotyczących kluczowych zagadnień związanych z szeroko pojętym bezpieczeństwem. Pośród prelegentów znaleźli się przedstawiciele wielu dyscyplin naukowych, a także instytucji państwowych i samorządowych. Osobiście wystąpiłem z tematem “Energetyka odnawialna jako kluczowy obszar budowania bezpieczeństwa lokalnego”.

Więcej informacji na stronie Akademii Jagiellońskiej: https://akademiajagiellonska.pl/konferencja-akademia-jagiellonsk/

Ogólnopolski Szczyt Energetyczny w Gdańsku

W dniach 5-6 czerwca 2023 r. w Gdańsku odbył się Ogólnopolski Szczyt Energetyczny – OSE23. Panele tematyczne objęły szeroką gamę kwestii, m.in. bezpieczeństwo energetyczne Europy, rynek energii elektrycznej, paliw oraz gazu czy atuty i dysfunkcje inwestycji w #OZE. Nie zabrakło najbardziej aktualnych wyzwań związanych chociażby ze wzrostem cen energii czy gospodarką wodorową.

Miałem przyjemność uczestniczyć w tym wydarzeniu już po raz drugi. Europejskiemu Centrum Biznesu gratuluję organizacji na wysokim poziomie.

Więcej informacji na stronie organizatora: http://osegdansk.pl/

Porozumienie ze stowarzyszeniem “Salutaris”

Podejmowanie działań w zakresie poprawy jakości życia mieszkańców wymaga systematycznych wysiłków na rzecz realizacji zadań w sferze szeroko pojmowanego bezpieczeństwa – w tym bezpieczeństwa energetycznego i ekologicznego – jako istotnego czynnika współczesnego rozwoju.

W związku z powyższym 22.05.2023 r. na golubskim zamku podpisałem jako prezes Zarządu Forum Rozwoju Energetyki Odnawialnej porozumienie z Kujawsko-Pomorskim Samorządowym Stowarzyszeniem Salutaris. Współpraca z samorządami, obok nauki i biznesu, to jeden z naszych priorytetów. Przedmiotem umowy jest podejmowanie inicjatyw dot. bezpieczeństwa energetycznego, w tym współorganizacja konferencji takich jak Kongres Rozwoju Energetyki Odnawialnej – KREO23. 

Strony zobowiązały się popularyzować ideę bezpieczeństwa lokalnego z uwzględnieniem problematyki energetyki odnawialnej w odniesieniu do spraw związanych z rozwojem społeczności lokalnych oraz promować dobre praktyki w tym zakresie.

Salutaris z pomocą

O zrównoważonym rozwoju nad Zalewem Zegrzyńskim

    11 maja 2023 r. wziąłem udział w seminarium pt. „Zrównoważony rozwój miast i gmin w drodze do neutralności klimatycznej”, zorganizowanym przez Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cités”. Konferencja odbyła się w malowniczo położonym nad Zalewem Zegrzyńskim Jadwisinie. Wygłosiłem prelekcję wprowadzającą na temat: „Wyzwania stojące przed samorządami w kontekście klimatyczno-energetycznej polityki europejskiej i sytuacji geopolitycznej”. Podkreśliłem chociażby konieczność normalizacji relacji z UE. Większość środków z KPO zaplanowana jest bowiem na  zieloną energię i zmniejszenie energochłonności oraz zieloną, inteligentną mobilność. Wskazałem też na potrzebę uwzględniania w transformacji energetycznej RP na poziomie lokalnym mechanizmów energetyki rozproszonej i obywatelskiej,  a także konieczność nowego spojrzenia na potencjał energetyczny polskiej wsi – biogazownie, biogaz, biometan, bio-LNG i wodór. Nie zabrakło także odniesień do problemów z przyłączeniami instalacji OZE do systemu elektroenergetycznego czy deficytu magazynów energii.

  Podczas konferencji wziąłem także udział w debacie pt. „Proces transformacji energetycznej miast i gmin – bariery i działania”. Wskazałem chociażby na brak dostatecznej wiedzy pośród mieszkańców i wynikające z tego stereotypy społeczne, np. dotyczące biogazowni, czy w mniejszym stopniu wiatraków, a także na konieczność kolejnych zmian legislacyjnych, usprawniających inwestycje w OZE.  Warto było tam być!

Wywiad dla portalu Energetyka Plus

Zachęcam do zapoznania się z treścią wywiadu, którego udzieliłem dla portalu Energetyka Plus. To cenna baza informacji o zarządzanym przeze mnie Forum Rozwoju Energetyki Odnawialnej – naszych początkach, realizowanych celach, podejmowanych działaniach, partnerach i planach na przyszłość. Ważny wątek stanowi promocja organizowanego w Toruniu w dniach 9-10 października 2023 r. Kongresu Rozwoju Energetyki Odnawialnej – KREO24, na który już dziś serdecznie zapraszam!

Nie zabrakło odniesień do aktualnych wyzwań transformacji energetycznej RP, do niedosytu branży po niedawnej nowelizacji ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych, niepotrzebnego impasu w relacjach z UE czy nowych programów NFOŚiGW dedykowanym rozwojowi instalacji biogazowych i biometanowych.

https://www.energetyka.plus/energetyka-wczoraj-i-dzis-wywiad-z-dr-pawlem-machalskim-z-freo/