Debiut w programie “Eko-opcja”

Jako Prezes Zarządu Forum Rozwoju Energetyki Odnawialnej udzieliłem wywiadu dla programu „Eko-opcja” TVP 3 Bydgoszcz. Tematyka dotyczyła Europejskiego Zielonego Ładu, jego celów i obszarów wdrażania.

Wedle zapowiedzi do 2050 r. Europa (a w praktyce jej część, stanowiąca terytoria państw członkowskich UE) ma stać się kontynentem neutralnym dla klimatu, osiągając zerowy poziom emisji gazów cieplarnianych netto.  Realizacja tego ambitnego celu wymaga działań w wielu sektorach naszej gospodarki, takich jak m.in.: energetyka, przemysł, budownictwo, transport, motoryzacja czy rolnictwo. We wszystkich tych obszarach będą wdrażane proekologiczne innowacje, zmierzające do zrównoważonego rozwoju oraz efektywności energetycznej.

Link do nagrania: https://bydgoszcz.tvp.pl/1863247/ekoopcja

 

Wybór na Przewodniczącego Rady Programowej TVP 3 Bydgoszcz

Miło mi poinformować, że 10 marca 2021 r. zostałem wybrany na Przewodniczącego Rady Programowej TVP 3 Bydgoszcz. Jest to pluralistyczne gremium składające się z 15 osób wywodzących się z wielu środowisk i z różnych społeczności lokalnych, wpisujących się w mapę regionu Pomorza i Kujaw. Byłem jego członkiem już w poprzedniej kadencji (2017-2021).

Moja kandydatura do reelekcji została zgłoszona Radzie Mediów Narodowych przez Forum Rozwoju Energetyki Odnawialnej. Jestem pewien, że tematyki energetycznej i ekologicznej w ramówce regionalnego oddziału będzie jak dotąd pod dostatkiem. „Eko-opcja”, „Ekologia ma przyszłość”, „Spotkania z ekologią”, „Chroń siebie i nasz świat” czy „Agroregion”, to tylko niektóre z obecnie realizowanych programów. Jako wykładowca akademicki kilku uczelni będę też starał się monitorować obecność problematyki naukowej i edukacyjnej.

Członkom Rady Programowej dziękuję za zaufanie i zdecydowane poparcie. Wzorem mojego Poprzednika, tak jak w środowisku akademickim, będę stawiał na dialog i konstruktywne dyskusje. Szerzej w serwisie informacyjnym „Zbliżenia”:  https://bydgoszcz.tvp.pl/52714213/nowy-sklad-rady-programowej-tvp-bydgoszcz

XXI Ogólnopolski Kongres POWERPOL

W dniach 22-23 lutego 2021 r. miałem przyjemność uczestniczyć jako Prezes Zarządu Forum Rozwoju Energetyki OdnawialnejXXI edycji Ogólnopolskiego Kongresu Energetyczno-Ciepłowniczego POWERPOL. Hasło przewodnie tegorocznego wydarzenia brzmiało: „Rok 2021: Przełom w polskiej energetyce”.

2021 rok ma istotnie szansę okazać się czasem wielu zmian, nie tylko ze względu na przyjętą niedawno nową Politykę Energetyczną Polski do 2040 r. czy podpisaną przez Prezydenta RP ustawę o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych. Czekają nas kolejne zmiany legislacyjne, być może deregulacja ustawy odległościowej 10 H (w kontekście wiatraków na lądzie), a także istotna korekta w organizacji aukcji.  Przed nami kolejne kroki implementacji europejskiego Zielonego Ładu, w tym coraz bardziej konkretne działania promujące wytwarzanie biogazu, biometanu i zielonego wodoru.

Program kongresu objął zróżnicowane panele dotyczące właściwie wszystkich aspektów i wyzwań stojących przed branżą OZE. Omawiane zagadnienia, związane m.in. z energetyką słoneczną, wiatrową (morską i lądową), elektromobilnością, wodorem, biogazem czy ciepłownictwem, stanowią płaszczyznę do wymiany opinii między przedstawicielami administracji rządowej, sektora pozarządowego, środowiska akademickiego i świata biznesu.

Więcej informacji na stronie internetowej wydarzenia: http://powerpol.pl/

“Rozmowa Tygodnia” dla portalu TVP 3 Bydgoszcz

20 lutego 2021 r. udzieliłem wywiadu w formie “Rozmowy Tygodnia” dla portalu TVP 3 Bydgoszcz. Zainteresowanych meandrami bieżącej polskiej polityki zachęcam do lektury jego treści: https://bydgoszcz.tvp.pl/52393446/dr-pawel-machalski-w-rozmowie-tygodnia

Na bieżąco komentuję też wydarzenia polityczne dla głównych serwisów informacyjnych telewizji publicznej, pozostając otwartym – w duchu pluralizmu – na współpracę z pozostałymi ośrodkami medialnymi.

“Kierunek Praca” – kierunek sukces w TVP 3 Bydgoszcz

Tym razem w nieco innym niż zwykle charakterze wystąpiłem w programie „Kierunek Praca” realizowanym przez TVP 3 Bydgoszcz. Dlaczego warto się dokształcać, doskonaląc kompetencje zawodowe? Które studia podyplomowe są dedykowane dla kadry zarządzającej? Jakie możliwości daje Krajowy Fundusz Szkoleniowy? Jak łączyć doświadczenie akademickie z praktyką biznesową? – między innymi na te pytania miałem przyjemność odpowiadać. Zainteresowanych zachęcam do obejrzenia: https://bydgoszcz.tvp.pl/50981119/kierunek-praca

Pozdrawiam wszystkich Gości mojej strony internetowej, Paweł Machalski.

Nowa funkcja, nowe wyzwania

Z radością informuję, że 20 lipca 2020 r. w Toruniu zostało utworzone wraz z uchwaleniem statutu – Forum Rozwoju Energetyki Odnawialnej. Taka inicjatywa w dobie transformacji energetycznej Rzeczypospolitej jest z pewnością potrzebna. 6 listopada 2020 r. Sąd Rejonowy w Toruniu utworzył stosowny wpis w Krajowym Rejestrze Sądowym. Została mi powierzona odpowiedzialna funkcja Prezesa Zarządu FREO.

Pośród członków założycieli znaleźli się przedstawiciele branży OZE z całej Polski, reprezentujący w zasadzie wszystkie jej segmenty. Są pośród nas specjaliści z zakresu fotowoltaiki, energetyki wiatrowej, technologii biogazowych, elektromobilności w motoryzacji i magazynów energii, kwestii prawnych i finansowych. W skład Zarządu zostali powołani: Tomasz Domański jako wiceprezes oraz Anna Podlaszczak jako sekretarz. Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej został Krzysztof Kozendra z Krakowa.

Forum Rozwoju Energetyki Odnawialnej jest organizacją pozarządową działającą na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawoo stowarzyszeniach w celu integracji środowiska branży OZE, a także współpracy z organami administracji rządowej i samorządowej, sektorem gospodarczym, środkami masowego przekazu i instytutami naukowymi. Stanowimy gremium ambitnych przedstawicieli wytwórców i dystrybutorów instalacji energetyki niskoemisyjnej – wciąż otwarte na nowych partnerów, innowacyjne pomysły oraz prorozwojowe działania. Warto podkreślić, że dążymy nie tylko do realizacji postulatów branży OZE – przedstawiając nasz punkt widzenia, nadzieje czy obiekcje – ale przede wszystkim chcemy przyczyniać się do sprawiedliwej transformacji energetycznej Polski, uwzględniającej nasze uwarunkowania historyczne i współczesną specyfikę sektora energii. Naszym priorytetem jest upowszechnianie wiedzy na temat wypracowanego przez siebie szeregu powiązanych rozwiązań technicznych i organizacyjnych objętych wspólnym terminem – instalacje hybrydowe OZE w oparciu o biogazownie, fotowoltaikę, energetykę wiatrową oraz paliwa odnawialne i alternatywne. 

Jednocześnie chciałbym poinformować, że moja dotychczasowa aktywność akademicko-dydaktyczna pozostaje bez zmian, a nawet ostatnio została poszerzona.

Nasze gremium stanowi grupę otwartą. Zapraszamy nowych partnerów! Liczymy na innowacyjne pomysły oraz prorozwojowe działania. Zapraszam do kontaktu i współpracy:

email: [email protected]

tel. 696-066-690 https://freo.org.pl/

Razem możemy więcej!

 

32. Konferencja Energetyczna EuroPOWER

W dniach 16-17 listopada 2020 r. uczestniczyłem w 32. Konferencji Energetycznej EuroPOWER i 2. Kongresie OZE POWER. Tegoroczna edycja odbyła się w trybie zdalnym (on line). Urozmaicona tematyka zawarła panele dotyczące m.in. Europejskiego Zielonego Ładu, megatrendów w energetyce, integracji międzysektorowej, kierunków rozwoju polskiej energetyki (w tym OZE), fotowoltaiki, energetyki wiatrowej, magazynów energii czy paliw alternatywnych w ujęciu prawnym, organizacyjnym i finansowym. Sprawiedliwa transformacja energetyczna, uwzględniająca uwarunkowania historyczne i specyfikę polskiego sektora energii, jest nam potrzebna! Takie inicjatywy wspierają jej realizację.

Zdjęcie z zasobów organizatorów: https://konferencjaeuropower.pl/

VI Ogólnopolski Szczyt Gospodarczy OSG 2020

W dniach 5-6 października 2020 r. uczestniczyłem w formie zdalnej w VI edycji Ogólnopolskiego Szczytu Gospodarczego OSG 2020. Wydarzenie zorganizowane przez Europejskie Centrum Biznesu odbyło się w Lublinie.

Konferencja została podzielona na cztery części: Sesję Plenarną zatytułowaną „Państwo – Gospodarka – Bezpieczeństwo: Filary polskiej gospodarki przyszłości”,  Sesję I (poświęconą tematom energetyki, rozwoju, inwestycji i innowacji gospodarki 4.0), Sesję II (dotyczącą bezpieczeństwa, infrastruktury i transportu) oraz Sesję III, którą zdominowała tematyka Odnawialnych Źródeł Energii. Z wydarzeniem połączona była uroczysta gala wręczenia statuetek „Bursztyn Polskiej Gospodarki”. Zdjęcie z zasobów organizatorów: http://osg2020.pl/

Nowy rok akademicki 2020/2021

Rozpoczynamy nowy rok akademicki 2020/2021 z nowymi planami (nie tylko zajęć dydaktycznych), ambicjami i aspiracjami. Z pewnością nie obędzie się też bez wyzwań. Epidemia wymusi kontynuację nauczania zdalnego, przynajmniej w miesiącach jesiennych. Oby ten stan trwał jak najkrócej tak, abyśmy już wkrótce mogli swoje zadania realizować w murach uczelni, w bezpośrednim kontakcie ze studentami, a także kolegami i koleżankami po fachu – przedstawicielami różnych dyscyplin naukowych.

Wszystkim pracownikom naukowo-dydaktycznym i studentom życzę pomyślnej realizacji pasji i wielu sukcesów, a przede wszystkim zdrowia, które w tym roku w sposób szczególny podkreśla swoją wartość.

Osobiście będę realizował swą dydaktyczno-akademicką misję w 5 uczelniach Pomorza, Kujaw i Mazowsza, w tym w jednej publicznej – Państwowej Uczelni Zawodowej im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie, będącej moim podstawowym miejscem pracy. Pozostaję też aktywny w mediach i w praktyce branży energetycznej – OZE.

Poza powyższymi aktywnościami wracam do roli… studenta – słuchacza studiów podyplomowych z zakresu Master of Business Administration (MBA).

Z pozdrowieniami, Paweł Machalski.