Porozumienie wodorowe podpisane!

14.10.2021 r. w Warszawie jako prezes zarządu Forum Rozwoju Energetyki Odnawialnej podpisałem Porozumienie sektorowe na rzecz rozwoju gospodarki wodorowej w Polsce. Wcześniej wielomiesięcznym merytorycznym zaangażowaniem w prace grup roboczych przy Ministerstwie Klimatu i Środowiska wykazali się przedstawiciele FREO – Wiceprezes Tomasz Domański, Krzysztof Kozendra oraz Piotr Galiński.

Porozumienie sektorowe stanowi wyraz woli administracji publicznej, przedstawicieli przedsiębiorców i nauki oraz jednostek otoczenia biznesu (w tym stowarzyszeń) w zakresie współpracy na rzecz budowy i rozwoju gospodarki wodorowej w Polsce. Według podpisanego dokumentu: „wodór produkowany w technologiach niskoemisyjnych odegra istotną rolę w dążeniu do neutralności klimatycznej, obniżeniu emisyjności gospodarki i w zwiększaniu konkurencyjności polskich przedsiębiorców. W trakcie postępującego procesu budowy gospodarki wodorowej nastąpi wzrost znaczenia, powszechność zastosowania oraz obniżenie kosztów technologii wodorowych”.

Wyróżniono pięć głównych filarów wdrażania podjętej inicjatywy:
1) Local content – polski wkład,
2) Badania i Rozwój (B+R) – współpraca nauki z biznesem,
3) Inwestycje,
4) Ludzie (edukacja nowych branż zawodowych)
5) Współpraca (międzysektorowa kooperacja przedstawicieli administracji publicznej, nauki, biznesu oraz organizacji pozarządowych)

Jako wykładowca akademicki kilku uczelni ze szczególną determinacją będę angażował się w promowanie postulatów B+R – współpracy sektora biznesowego z przedstawicielami nauki i środowiska akademickiego. Jako przewodniczący Rady Programowej telewizji regionalnej jestem też świadomy potrzeby edukowania społeczeństwa w zakresie gospodarki wodorowej, także poprzez profesjonalne programy medialne. Wyspecjalizowana w wielu dziedzinach załoga FREO włączy się w realizację pozostałych celów strategicznych, w tym inwestycyjnych oraz technologicznych.  Fot. MKiŚ

VIII Międzynarodowy Kongres Azjatycki

 W dniach 22-24.09.2021 r. uczestniczyłem w VIII Międzynarodowym Kongresie Azjatyckim. Pierwszego dnia obrad wziąłem udział w panelu gospodarczym dot. zielonej energii, zorganizowanym na Wydziale Nauk Ekonomicznych  i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Wydarzenie zostało współorganizowane przez Towarzystwo Azji i Pacyfiku, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK, Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Centrum Wsparcia Biznesu oraz Forum Rozwoju Energetyki Odnawialnej. W spotkaniu uczestniczyła JE Ambasador Malezji w RP, przedstawiciele sekcji ekonomicznych ambasad państw azjatyckich, administracji samorządowej oraz sektora biznesowego. Podczas seminarium zaprezentowany został stan dotychczasowej wymiany handlowej oraz możliwości nawiązania współpracy z nowymi podmiotami z Polski i Azji. Wygłosiłem prelekcję pt. Walory inwestycyjne regionu kujawsko-pomorskiego w zakresie odnawialnych źródeł energii.

    II dnia obrad odbył się m.in. panel energetyczno-klimatyczny, podczas którego wystąpiłem wraz z silną reprezentacją Forum Rozwoju Energetyki Odnawialnej. Przedstawiłem temat: Europa i Azja na wspólnej drodze ku neutralności klimatycznej. Dobrze się stało, że koncepcja Międzynarodowego Kongresu Azjatyckiego została uzupełniona o kwestie energetyczne, ekologiczne i klimatyczne. To właśnie państwa azjatyckie – a zwłaszcza Chiny – są liderami w innowacjach, wiodąc prym w produkcji elementów instalacji energetyki słonecznej i wiatrowej, a także innych rodzajów OZE. Nie może być mowy o globalnej transformacji energetycznej bez uwzględnienia roli Azji i Państwa Środka.

Konferencja PSEW 2021 w Serocku

  W dniach 30.08 – 01.09. 2021 r. jako prezes zarządu Forum Rozwoju Energetyki Odnawialnej uczestniczyłem w konferencji PSEW 2021. Kongres odbył się w malowniczo położonym u ujścia Bugu do Narwi Serocku. Doroczne wydarzenie, organizowane przez Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej, należy do największych spotkań przedstawicieli tej branży.

    Podczas tegorocznej edycji wiele uwagi poświęciliśmy spodziewanym zmianom w tzw. ustawie odległościowej i ewentualnemu odejściu od reguły 10H. Przyniosłoby to z pewnością nową dynamikę rozwoju lądowej energetyki wiatrowej. Równolegle dyskutowaliśmy o ambitnych projektach inwestycyjnych offshore – związanych z morską energetyką wiatrową na Bałtyku. W prelekcjach i dyskusjach panelowych pojawiły się też wątki związane z wdrażaniem Europejskiego Zielonego Ładu oraz realizacją Polityki Energetycznej Polski do 2040 roku. Problematyka jednego z modułów dotyczyła też coraz bardziej pożądanego zielonego wodoru, który może być produkowany m.in. z nadwyżek energii powstającej w farmach wiatrowych.

      Panele merytoryczne były przeplatane przez ciekawe imprezy towarzyszące, integrujące branżę energetyki wiatrowej. Więcej informacji na stronie internetowej: https://konferencjapsew.pl/

Debiut w “Gazecie Pomorskiej”

Zachęcam do zapoznania się z treścią wywiadu, którego udzieliłem dla „Gazety Pomorskiej”: https://pomorska.pl/pawel-machalski-o-sytuacji-politycznej-po-rozpadzie-zjednoczonej-prawicy/ar/c1-15753352

Rozmowa dotyczyła możliwych scenariuszy politycznych po opuszczeniu Zjednoczonej Prawicy i struktur rządowych przez polityków Porozumienia Jarosława Gowina. Przedstawiłem kilka prognoz w oparciu o uregulowania Konstytucji RP z 02.04.1997 r. Wiele politycznych furtek wciąż pozostaje otwartych.

Ogólnopolski Szczyt Energetyczny w Gdańsku

W dniach 21-22.06 jako prezes zarządu Forum Rozwoju Energetyki Odnawialnej uczestniczyłem w Ogólnopolskim Szczycie Energetycznym, który w tym roku odbył się w Gdańsku. Organizatorem wydarzenia było Europejskie Centrum Biznesu. Debatę otworzyła Sesja Plenarna pt. „Polska polityka energetyczna – priorytety unijne vs polskie cele strategiczne”. Tematyka kolejnych paneli objęła całą gamę wyzwań polskiej branży energetycznej, zarówno konwencjonalnej, jak i OZE. Szczególny akcent położono na transfer nowych technologii i innowacji (biometan, wodór, paliwa alternatywne i e-mobilność). W kongresie wzięło udział wielu przedstawicieli administracji rządowej, szefów energetycznych spółek strategicznych oraz przedsiębiorców.

Warto było tam być, aby zaktualizować wiedzę i podładować akumulatory motywacji do dalszej aktywności. Więcej informacji na stronie: http://osegdansk.pl/

„Dobrze wiedzieć” – o OZE w TVP Bydgoszcz

   17.06.2021 r. jako Prezes Zarządu Forum Rozwoju Energetyki Odnawialnej byłem gościem programu „Dobrze wiedzieć” TVP 3 Bydgoszcz. Tematyka odcinka dotyczyła nowoczesnych technologii OZE ze szczególnym uwzględnieniem instalacji do produkcji biogazu, biometanu i wodoru. 
     Wiele dziedzin gospodarki ma negatywny wpływ na środowisko. Coraz bardziej istotne staje się wprowadzanie rozwiązań zapobiegających zanieczyszczaniu wody i gleby, co zdarza się chociażby przy niewłaściwie prowadzonej produkcji rolnej. Jednym ze sposobów na ograniczenie ryzyka zanieczyszczenia ekosystemu przez odpady pochodzenia rolniczego (w tym pomiot zwierzęcy) jest przetwarzanie ich w biogazowniach. Inwestycje w tym zakresie są wspierane i rekomendowane przez Forum Rozwoju Energetyki Odnawialnej.

    Na czym polega gospodarka obiegu zamkniętego? Czym różnią się klastry od spółdzielni energetycznych? Jak przekonywać nieprzekonanych i obalać stereotypy dotyczące biogazowni? Jakie są aktualne programy wsparcia inwestycji w OZE? Jaka powinna być rola samorządów lokalnych w tym zakresie? – odpowiedzi m.in. na te pytania padły podczas nagrania:
Zachęcam do oglądania!

Konferencja w Kolegium Jagiellońskim

17 czerwca b.r. uczestniczyłem  w roli prelegenta w konferencji naukowej: „Bezpieczeństwo lokalne – problemy teorii i praktyki”. Sympozjum odbyło się w Kolegium Jagiellońskim – Toruńskiej Szkole Wyższej. Miałem też przyjemność zasiadać w Komitecie Naukowym wydarzenia.

W dobie transformacji energetycznej RP oraz wdrażania europejskiego Zielonego Ładu nie sposób analizować bezpieczeństwa lokalnego bez odniesienia do jego energetycznego oraz ekologiczno-środowiskowego wymiaru. Takie są wyzwania III i kolejnych dekad XXI wieku. Mając to na uwadze, wygłosiłem prelekcję pt. „Wybrane mechanizmy zapewniania bezpieczeństwa energetycznego i ekologicznego w wymiarze lokalnym”. Dotyczyła ona m.in. aktywności prosumenckiej mieszkańców, spółdzielni i klastrów energetycznych oraz  istotnych dla środowiska obszarów wiejskich biogazowni. Nie stroniłem od aspektów samorządowych, akcentując postulat, że zarówno zasada subsydiarności, jak i decentralizacji, powinny być respektowane także w kontekście energetyczno-ekologicznym. Większość decyzji o nowych instalacjach OZE powinna być podejmowana na poziomie lokalnym tam, gdzie jest wola miejscowych społeczności.

Organizatorzy planują wydanie pokonferencyjnej publikacji naukowej. Więcej informacji na stronie internetowej: https://kj.edu.pl/2021/04/16/v-konferencja-naukowa/

„Z energią o prawie” – konferencja na UMK

Jako Prezes Zarządu Forum Rozwoju Energetyki Odnawialnej w dniach 09-10.06.2021 r. wziąłem udział w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. „Prawne wyzwania transformacji energetycznej w kierunku Green Dealu”. Wydarzenie zostało zorganizowane przez Stowarzyszenie „Z energią o prawie” w tak dobrze mi znanej Auli Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Więcej informacji na stronie: https://konferencja-greendeal.umk.pl/pages/main_page/

Moje wystąpienie dostępne jest od 38 minuty pod linkiem: https://www.youtube.com/watch?v=TpWBqxsrEBY

W trakcie dyskusji dotyczącej potencjału rozwoju lądowej energetyki wiatrowej skoncentrowałem się na samorządowych i społecznych uwarunkowaniach tego typu inwestycji. Nie zabrakło też wywodów na temat sprawiedliwej transformacji energetycznej RP oraz Europejskiego Zielonego Ładu. Odpowiedziałem też na pytanie dotyczące form i środków transferu postulatów Forum Rozwoju Energetyki Odnawialnej do potencjalnie zainteresowanych odbiorców.

Wręczenie nagród medialnych “Talent Roku”

   9 czerwca 2021 r. jako Przewodniczący Rady Programowej TVP3 Bydgoszcz w imieniu całego naszego gremium miałem zaszczyt wręczyć Dziennikarzom nagrody i wyróżnienia. Laureatką konkursu „Talent Roku” została red. Daria Kazuła za program „Bliżej Nieba” (https://bydgoszcz.tvp.pl/36488504/blizej-nieba). Wyróżnienia otrzymały red. Marta Jastrzębska oraz red. Kinga Wasilewska za programy dotyczące Powszechnego Spisu Rolnego 2020 (https://bydgoszcz.tvp.pl/48289202/spiszmy-sie-jak-na-rolnikow-przystalo). Nagrodzonym Paniom raz jeszcze gratuluję!

    W okolicznościowym przemówieniu podziękowałem wszystkim Pracownikom bydgoskiego oddziału: „Jako Rada Programowa gratulujemy zdania egzaminu w dobie wyzwań pandemii. Gratulujemy talentu organizacyjnego, talentu logistycznego i talentu adaptacyjnego do pracy w nowych warunkach. Były to warunki niełatwe – dyżury, zmiany, okrojony skład redakcji, praca częściowo zdalna, wywiady on line. Mimo to udało się zachować ciągłość produkcji i podtrzymać wysoką jakość oferty programowej”.

Debata o odnawialnych źródłach energii

11 maja 2021 roku odbyła się interesująca debata pt. Odnawialne Źródła Energii jako Czynnik Rozwoju Lokalnego i Regionalnego, której przysłuchiwałem się z zainteresowaniem jako prezes Zarządu Forum Rozwoju Energetyki Odnawialnej. Wydarzenie zorganizowali: Stowarzyszenie na rzecz Efektywności im. prof. Krzysztofa Żmijewskiego, Katedra Ekonomiki i Finansów Samorządu Terytorialnego oraz Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

W debacie uczestniczyli m.in.:

  • Ireneusz Zyska, Wiceminister Klimatu i Środowiska, Pełnomocnik Rządu ds. Odnawialnych Źródeł Energii,
  • Przemysław Hofman, Dyrektor Departamentu Gospodarki Niskoemisyjnej Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii,
  • Jarosław Wiśniewski, Dyrektor Departamentu Klimatu i Środowiska Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
  • Artur Borkowski, Burmistrz Serocka.

Wiele uwagi poświęcono organizacyjnym, technologicznym i społecznym determinantom rozwoju OZE ze szczególnym uwzględnieniem klastrów i spółdzielni energetycznych.  Tego typu wydarzenia w dobie transformacji energetycznej RP są szczególnie potrzebne.