Wywiad dla „Gazety Pomorskiej” i „Nowości”

Zachęcam do zapoznania się z treścią wywiadu,  którego udzieliłem dla „Gazety Pomorskiej” oraz „Nowości”. Rozmowa dotyczyła bezpieczeństwa energetycznego Polski ze szczególnym uwzględnieniem wyzwań na poziomie samorządowym – lokalnym. Nie zabrakło wielu aktualnych implikacji kryzysu energetycznego: charakterystyki potencjału polskiej wsi w kontekście projektów biogazowych i biometanowych czy sprawy długo wyczekiwanej deregulacji „ustawy 10H”, mocno ograniczającej inwestycje wiatrakowe na lądzie. W dobie zawirowań geopolitycznych oraz wzrastających cen energii i paliw niewątpliwie potrzeba nam nowej motywacji do skutecznej transformacji energetycznej Polski, także tej samorządowej.

https://pomorska.pl/dr-pawel-machalski-trzeba-szukac-alternatywnych-rozwiazan-w-energetyce/ar/c1-16978187

Konferencja samorządowców w Gminie Chełmża

  18 października 2022 r. uczestniczyłem w konferencji – spotkaniu konsultacyjnym dot. bezpieczeństwa energetycznego na poziomie lokalnym. W wydarzeniu zorganizowanym przez Wójta Gminy Chełmża i Pomorską Grupę Konsultingową S.A. wzięło udział kilkudziesięciu samorządowców.

  Jako Prezes Zarządu Forum Rozwoju Energetyki Odnawialnej miałem okazję wygłosić swoiste przesłanie dla samorządowców w dobie kryzysu energetycznego. Podkreśliłem, że ze względu na dynamiczną sytuację geopolityczną i jej energetyczne następstwa, samorządy poziomu lokalnego (gminy i powiaty) stanęły przed pilnym wyzwaniem współuczestnictwa w transformacji energetycznej RP. Wskazałem na potrzebę sankcjonowania ustrojowych zasad decentralizacji oraz subsydiarności także w kontekście zapewniania bezpieczeństwa energetycznego. W ich świetle sprawy publiczne powinny być realizowane możliwie najbliżej obywateli. Dotyczy to również płaszczyzny decydowania o inwestycjach w energetykę wiatrową na lądzie. Zarówno zasada decentralizacji, jak i subsydiarności wskazują, że tego typu decyzje powinny być podejmowane pośród gospodarzy konkretnej gminy i lokalnej społeczności, a funkcję narzędzia regulacyjnego powinien pełnić miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, a nie ustawowy zakaz dyktowany centralnie.

Ogólnopolski Szczyt Gospodarczy 2022

W dniach 10-11 października 2022 r. uczestniczyłem jako Prezes Zarządu Forum Rozwoju Energetyki Odnawialnej w Ogólnopolskim Szczycie Gospodarczym – OSG 2022, który  odbył się w Lublinie. Organizatorem wydarzenia już po raz ósmy było Europejskie Centrum Biznesu. Temat przewodni brzmiał: „Państwo-Gospodarka-Bezpieczeństwo: Wojna w Europie. Polska w obliczu nowych wyzwań”. Problematyka miała interdyscyplinarny charakter, ale to aspekty energetyczne zdominowały agendę.

W Lubelskim Centrum Konferencyjnym spotkali się czołowi przedstawiciele świata polityki, gospodarki, nauki i biznesu. W ramach tegorocznej edycji organizatorzy skoncentrowali się na filarach polskiej gospodarki przyszłości, czyli branżach, które swoją innowacyjnością i determinacją przyczyniają się do rozwoju gospodarczego kraju. Dyskusje na tematy gospodarcze, w tym energetyczne, zostały zdeterminowane przez agresję Rosji na Ukrainę i jej konsekwencje. Wiele uwagi poświęcono problematyce bezpieczeństwa energetycznego i finansowego, jak również rozwoju potencjału infrastrukturalnego i innowacyjnego. Wręczono statuetki Bursztyn Polskiej Gospodarki. Warto było tam być!

Kolejna publikacja naukowa

Miło mi poinformować, że w czerwcu 2022 r. nakładem Jagiellońskiego Instytutu Wydawniczego ukazał się artykuł – rozdział mojego autorstwa, którego pełen zapis bibliograficzny przedstawia się następująco:

P. Machalski, Wybrane mechanizmy zapewniania bezpieczeństwa energetycznego i ekologicznego w wymiarze lokalnym, [w:] Bezpieczeństwo lokalne – wybrane problemy teorii i praktyki, red. G. Górski, A. Potoczek, Jagielloński Instytut Wydawniczy, Toruń 2022, s. 199-228.

Celem opracowania jest dokonanie – po refleksji teoretycznej – analizy wybranych mechanizmów i narzędzi zapewniania bezpieczeństwa energetycznego oraz ekologicznego w wymiarze lokalnym (gmin i powiatów)  takich jak m.in. spółdzielnie i klastry energetyczne czy aktywność prosumencka mieszkańców. Motywem przewodnim jest próba odpowiedzi na pytanie: w jakim stopniu energetyka rozproszona i obywatelska koresponduje z ustrojowymi zasadami: subsydiarności, a zwłaszcza decentralizacji, leżącymi u podstaw funkcjonowania samorządu terytorialnego? Analiza obejmuje także porównanie założeń Europejskiego Zielonego Ładu i Polityki Energetycznej Polski do 2040 roku w kontekście lokalnego bezpieczeństwa energetycznego. Wnioski końcowe zawierają m.in. stwierdzenie, że system produkcji energii elektrycznej w Polsce powinien podlegać dalszej ewolucji poprzez stopniowe uzupełnianie scentralizowanej energetyki wielkoskalowej małymi i mikro instalacjami o zasięgu lokalnym.

Zachęcam do lektury!

Konferencja Energetyki Wiatrowej w Serocku

W dniach 13-15 czerwca 2022 r. miałem przyjemność już po raz czwarty uczestniczyć w konferencji branżowej zorganizowanej w Serocku nad Narwią przez Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej. 3-dniowe wydarzenie PSEW od lat przyciąga tysiące uczestników zaangażowanych w sektor odnawialnych źródeł energii. Tegoroczna konferencja skupiła ponad 2000 reprezentantów polskich i zagranicznych firm z branży energetycznej,  czempionów narodowej gospodarki, a także światowych liderów technologii. W panelach dyskusyjnych głos zabrali również przedstawiciele administracji rządowej, mający realny wpływ na uwarunkowania rozwoju energetyki wiatrowej w Polsce. Usłyszeliśmy zapowiedź liberalizacji tzw. ustawy wiatrakowej i zasady 10H dotyczącej lądowej energetyki wiatrowej. Po nowelizacji decyzyjność w sprawie ewentualnych inwestycji w wiatraki na lądzie będzie w większym stopniu należała do społeczności lokalnych.

       Rok 2022 przyniósł wiele nowych wyzwań geopolitycznych. Agresja Rosji na Ukrainę  nie tylko podważyła pokojowe status quo w Europie, ale i wywołała turbulencje w kontekście bezpieczeństwa energetycznego. Polska odpowiada zdecydowanie – dalszym rozwojem energetyki odnawialnej – z biomasy, wody, słońca i właśnie z wiatru. Rola energetyki wiatrowej w polskim miksie elektroenergetycznym ma istotne znaczenie. Zielona energia z wiatru stanowi dla Polski źródło oszczędności i niezależności, a przy tym jest przyjazna dla środowiska. Farmy wiatrowe na lądzie oraz na morzu sprzyjają naszemu narodowemu bezpieczeństwu energetycznemu. Równolegle wzmacniają polską gospodarkę poprzez budowę nowoczesnego łańcucha dostaw. Nadnarwiański klimat sprzyja nie tylko podejmowaniu nowych kontaktów biznesowych, ale także zmobilizował do dalszej aktywności.

Konferencja z cyklu: Bezpieczeństwo lokalne – problemy teorii i praktyki

9 czerwca 2022 r. już tradycyjnie uczestniczyłem w konferencji naukowej z cyklu Bezpieczeństwo lokalne – problemy teorii i praktyki, zorganizowanej w Kolegium Jagiellońskim – Toruńskiej Szkole Wyższej. W tym roku tematy referatów koncentrowały się wokół myśli przewodniej: „Społeczno-ekonomiczne i zdrowotne skutki pandemii Covid-19”. Miałem zaszczyt przewodniczyć jednemu z paneli tematycznych. Celem sympozjum było przybliżenie tematyki ochrony zdrowia w kontekście istniejących i przewidywanych uwarunkowań epidemiologicznych, środowiskowych,  oraz społeczno-gospodarczych. Szczególny akcent został położony na rolę samorządu terytorialnego i społeczności lokalnych w tym kontekście. W toku obrad pojawiły się także inne zagadnienia z obszaru bezpieczeństwa związane z aktualną sytuacją geopolityczną. Więcej informacji: https://kj.edu.pl/konferencja-naukowa-skutki-covid/

 

Welconomy Forum in Toruń

  W dniach 30-31 maja 2022 r. wziąłem udział w XXIX Welconomy Forum in Toruń – kongresie gospodarczym o międzynarodowym rozmachu i ogólnopolskiej renomie. Do Torunia zjechało ponad tysiąc gości, w tym wielu polityków – przedstawicieli administracji rządowej i samorządowej, chempionów polskiej gospodarki, przedsiębiorców i ludzi nauki. Osobiście wystąpiłem w roli prelegenta panelu: „Jak efektywnie wykorzystywać odnawialne źródła energii w transformacji energetycznej?”, reprezentując Forum Rozwoju Energetyki Odnawialnej.

     Wydarzenie zorganizowano w toruńskim Centrum Kulturalno-Kongresowym Jordanki. To były udane dni dobrych rozmów i konstruktywnych spotkań. Organizatorom dziękuję za zaproszenie i miłą, serdeczną atmosferę. Warto było tam być! https://welconomy.pl/

Wywiad dla portalu Trójmorza

23 maja 2022 r. udzieliłem wywiadu dla portalu  „Trójmorze” – trimarium.pl. Oprócz wielu aktualnych wyzwań i uwarunkowań bezpieczeństwa energetycznego RP oraz Europy Środkowo-Wschodniej zawarłem w nim odniesienia do bieżącej aktywności Forum Rozwoju Energetyki Odnawialnej i naszych planów na przyszłość. Zachęcam do zapoznania się treścią wywiadu:

https://trimarium.pl/sekcja/wywiad-z-prezesem-forum-energetyki-odnawialnej-dr-pawlem-machalskim/

IX Międzynarodowy Kongres Azjatycki

    W dniach 18-20 maja 2022 roku w Toruniu po raz kolejny odbył się Międzynarodowy Kongres Azjatycki. To jedno z większych w Europie Środkowej wydarzeń naukowych, kulturalnych i biznesowych poświęconych Azji. Od kilkunastu lat, bo ideę kongresu poprzedził cykl konferencji naukowych, integruje przedstawicieli nauki, polityki, dyplomacji i gospodarki. Organizatorem wydarzenia jest Towarzystwo Azji i Pacyfiku.

   IX Międzynarodowy Kongres Azjatycki zgromadził kilkuset uczestników z 20 państw, ekspertów z zakresu studiów azjatyckich. Prelegenci i goście zasiedli w 50 panelach tematycznych dotyczących polityki, gospodarki, biznesu, innowacji, współpracy międzynarodowej i kultury. Wydarzenie swoim patronatem objęli m.in. Komisja Europejska, Minister Spraw Zagranicznych, Minister Edukacji i Nauki, Wojewoda Kujawsko-Pomorski, Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz Prezydent Miasta Torunia.

     Jednym z  partnerów kongresu było kierowane przeze mnie Forum Rozwoju Energetyki Odnawialnej. Osobiście wystąpiłem z tematem: „Rola państw azjatyckich w systemie ochrony klimatu ONZ”. Zachęcam do odsłuchania nagrania:  https://freo.org.pl/wystapienie-prezesa-freo-podczas-kongresu-azjatyckiego/

Strona kongresu:

https://kongresazja.pl/

Konferencja w Mławie

10 maja 2022 r. wziąłem udział w konferencji naukowej pt. „Współczesne uwarunkowania bezpieczeństwa i logistyki w środowisku lokalnym, regionalnym i globalnym”. Wydarzenie zostało zorganizowane w mławskiej filii Państwowej Uczelni Zawodowej im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie. Wygłosiłem prelekcję pt. „Zapewnianie bezpieczeństwa energetycznego jako wyzwanie społeczności lokalnych”.

     Temat wystąpienia okazał się niezwykle aktualny. 26 kwietnia 2022 r. stał się nową cezurą – wyraźnym punktem odniesienia – w postrzeganiu i planowaniu bezpieczeństwa energetycznego RP. Gaz rosyjski będzie trzeba rekompensować paliwem płynącym z innych źródeł. Polska przygotowywała się na to przez wiele lat, stąd zamiast paniki i zaskoczenia mamy determinację do dalszych zmian systemowych sprzyjających dywersyfikacji. Nie ulega wątpliwości, że wyraźnie wzrasta rola społeczności lokalnych, w tym polskiej wsi, w wytwarzaniu prądu, ale i gazu – biogazu, biometanu, bio-LNG oraz wodoru. Trudno o obszar analiz, będący bardziej „na czasie”. Potrzeba nam dziś nowego odkrycia potencjału energetycznego polskiej wsi i spojrzenia na obszary wiejskie jako na płaszczyznę zapewniania już nie tylko bezpieczeństwa żywnościowego, ale też bezpieczeństwa ekologicznego i energetycznego Rzeczypospolitej. Dobrze byłoby, gdyby tego typu inicjatywy jak mławska konferencja, okazały się punktem wyjścia do ambitnych, praktycznych projektów.