Wręczenie statuetek Talent 2023

      10 kwietnia 2024 roku miałem zaszczyt jako Przewodniczący Rady Programowej TVP3 Bydgoszcz w imieniu całego naszego gremium wręczyć nagrody i wyróżnienia Talent 2023 dla pracowników oddziału wyróżniających się szczególnym dziennikarskim zaangażowaniem. Media publiczne na mocy ustawy o radiofonii i telewizji z 29.12.1992 r. mają w rzetelny i obiektywny sposób ukazywać różnorodność zjawisk […]