Konferencje

Współorganizacja konferencji naukowych:

1. „Izrael- murem podzieleni”, UMK Toruń, 26 kwietnia 2012 r.;

2. V Ogólnopolski Zjazd Internacjologów Studentów”, UMK Toruń, 2-3 czerwca 2012 r.;

3. I Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu „Dyplomacja europejska” pt. „Między Rosją a Niemcami. Dyplomacja środkowoeuropejska w XX wieku”, Katedra Historii Dyplomacji WPiSM UMK, Toruń, 20-21 czerwca 2013 r. (sekretarz naukowy konferencji);

4. „Życie, twórczość i spuścizna Lwa Kopielewa”, niemiecko-polsko-rosyjski projekt TRIALOG, UMK Toruń, 14-15 listopada 2013 r.;

5. II Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu „Dyplomacja europejska” pt. „Dyplomacja europejska wobec wyzwań XX i XXI wieku”, Ostromecko koło Bydgoszczy, 5-6 czerwca 2014 r. (sekretarz naukowy konferencji);

6. III Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu „Dyplomacja europejska”, pt. 1815-2015. „W dwusetną rocznicę protokołu dyplomatycznego”, UMK Toruń, 11-12 czerwca 2015 r. (sekretarz naukowy konferencji);

7.  I Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Hiszpania Franco”, WPiSM UMK Toruń, 17 czerwca 2015 r.

8. V Konferencja Naukowa – Bezpieczeństwo lokalne – problemy teorii i praktyki, Kolegium Jagiellońskie – Toruńska Szkoła Wyższa, 17.06.2021 r., wygłoszony referat:  „Wybrane mechanizmy zapewniania bezpieczeństwa energetycznego i ekologicznego w wymiarze lokalnym”

9. Kongres Rozwoju Energetyki Odnawialnej – KREO23 – Toruń, Hotel Filmar – 09-10.10.2023 r.

Uczestnictwo w konferencjach naukowych i branżowych:

1.  „Ronald Reagan: 1911-2011”, UMK Toruń, 24 lutego 2011 r., wygłoszony referat: „Ronald Reagan i Jan Paweł II na wspólnej drodze do wolności Europy”;

2.  „Europa Środkowo-Wschodnia w XXI w. Tożsamość, polityka, społeczeństwo”, UMK Toruń, 9 maja 2011 r.,  wygłoszony referat: „Polska i Rosja po 10 kwietnia 2010 r.- jeszcze trudniejsze sąsiedztwo, czy szansa na dialog?”;

3.  „Izrael- murem podzieleni”, UMK Toruń, 26 kwietnia 2012 r. (współorganizator), wygłoszony referat: „Stosunki izraelsko-palestyńskie oczami turysty i pielgrzyma”;

4.  „Ustrój terytorialny państwa a decentralizacja systemu władzy publicznej”, UMK Toruń, 14 maja 2012 r., wygłoszony referat: „Współpraca międzynarodowa jednostek polskiego samorządu terytorialnego – odgórne standardy czy swoboda decyzji?”;

5.  „V Ogólnopolski Zjazd Internacjologów Studentów”, UMK Toruń, 2-3 czerwca 2012 r. (współorganizator), wygłoszony referat: „Stolica Apostolska jako specyficzny podmiot prawa międzynarodowego”;

6.  „Etyka i ekonomia w świetle nauczania Benedykta XVI”- konferencja powiązana z otwarciem Centrum Studiów Ratzingera i uświetniona obecnością J. Em. Kard. Tarcisio Bertone, Sekretarza Stanu Stolicy Apostolskiej, KPSW Bydgoszcz, 11 czerwca 2012 r.;

7.  „Współczesne wyzwania administracji rządowej i samorządowej”, Fundacja Wspierania Współpracy Międzynarodowej Imienia Profesora Czesława Mojsiewicza, Fundacja „Institutum Orientalium”, Centrum Badań Wschodnich we współpracy z Wydawnictwem Adam Marszałek, Toruń, 7 grudnia 2012 r., wygłoszony referat: „Współpraca międzynarodowa jednostek polskiego samorządu terytorialnego jako odpowiedź na wyzwania współczesnej administracji”;

8.  „Między Rosją a Niemcami. Dyplomacja środkowoeuropejska w XX wieku”, Katedra Historii Dyplomacji przy WPiSM UMK, Toruń, 20-21 czerwca 2013 r. (współorganizator, sekretarz naukowy konferencji), wygłoszony referat: „Papież-Słowianin w Europie Środkowej. Dyplomatyczny wymiar podróży apostolskich Jana Pawła II do wybranych państw środkowoeuropejskich w ostatniej dekadzie XX wieku”;

9.  „Życie, twórczość i spuścizna Lwa Kopielewa”, niemiecko-polsko-rosyjski projekt TRIALOG, UMK Toruń, 14-15 listopada 2013 r.; wystąpienie na temat opozycji antykomunistycznej w PRL;

1o. Ogólnopolska Konferencja Naukowa  pod  tytułem  „Wymiar   samorządowy  integracji Polski z  Unią  Europejską”, Sala Mieszczańska Ratusza Staromiejskiego w Toruniu, 31 marca 2014 r.;

11. XI Ogólnopolskie Studencko-Doktoranckie Forum Naukowe: „Trzy wielkie rocznice. 25 lat po Okrągłym Stole. 15 lat w NATO. 10 lat w Unii Europejskiej”; UWM Olsztyn,  11-12 kwietnia 2014 r., wygłoszony referat: „Polskie regiony w Unii Europejskiej – zrównoważony rozwój czy pogłębienie kontrastów?”;

12. I Międzynarodowy Kongres Azjatycki, Toruń, 15-16 maja 2014 r., wygłoszony referat: „Turcja XXI wieku – jeszcze Azja czy już Europa?: aspekt polityczno-społeczny, gospodarczy i kulturowo-religijny”;

13. II Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Dyplomacja europejska wobec wyzwań XX i XXI wieku”, Ostromecko koło Bydgoszczy, 5-6 czerwca 2014 r. (współorganizator, sekretarz naukowy konferencji), wygłoszony referat: „Od inauguracji do kanonizacji. Dyplomatyczny wymiar wydarzeń okolicznościowych organizowanych przez Stolicę Apostolską w latach 2005-2014”;

14. I Ogólnopolskie Sympozjum Biopolityczne: Projekty bioetyczne i biopolityczne na arenie międzynarodowej”; UMK Toruń, 24-25 czerwca 2014 r., wygłoszony referat: „Między sacrum a profanum.  Kościół katolicki w Polsce  wobec wybranych projektów bioetycznych po 2007 roku”;

15. Międzynarodowa Konferencja Naukowa: „Między państwem a religią – relacje prawa i prawa kanonicznego”; UMK Toruń, 6-7 listopada 2014 r., wygłoszony referat: „Boskie i cesarskie. Relacje między sacrum a profanum w świetle nauczania posoborowego Kościoła katolickiego oraz konstytucji wybranych państw europejskich”;

16. IV ogólnopolska konferencja metodyczno-naukowa z serii „Dzieje Regionu Kujawsko-Pomorskiego” zatytułowana: “Ludzie wolności w regionie kujawsko-pomorskim”, Centrum Dialogu im. Jana Pawła II w Toruniu, 27 listopada 2014 r.;

17. Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Komparatystyka prawnicza – wiele dziedzin, wiele rozwiązań prawnych”, WPiA UMK, 22-24 kwietnia 2015 r.;

18. III Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu „Dyplomacja europejska”, pt. 1815-2015. „W dwusetną rocznicę protokołu dyplomatycznego”, UMK Toruń, 11-12 czerwca 2015 r. (współorganizator, sekretarz naukowy konferencji), wygłoszony referat: “Stolica Apostolska jako podmiot współczesnych stosunków dyplomatycznych”;

19. I Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Hiszpania Franco” (współorganizator), WPiSM UMK Toruń, 17 czerwca 2015 r.;

20.  III Ogólnopolski Kongres Politologii “Odsłony polityki”, UJ Kraków, 22-24 września 2015 r., wystąpienie pt.   “Przyjazny rozdział czy konfesjonalizacja sfery publicznej? – refleksje nad modelem stosunków państwo-Kościół we współczesnej Polsce”;

21. Sympozjum “Jan Paweł II wobec wyzwań współczesności”, Wyższa Szkoła Informatyki i Ekonomii TWP w Olsztynie, Wydział zamiejscowy w Kętrzynie, 16 października 2015 r., wystąpienie pt. “Jan Paweł II wobec konkordatu z Rzecząpospolitą Polską”;

22. II Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Między państwem a religią – relacje prawa  i prawa kanonicznego”, WPiA UMK Toruń, 26-27 listopada 2015 r., wykład pt. „Stosunki państwo-Kościół w III Rzeczypospolitej Polskiej”;

23. „Konferencja Ars elegantiae. Toruńska Akademia Dyplomacji”, Centrum Dialogu im. Jana Pawła II w Toruniu, 1-2 marca 2016 r., wygłoszona prelekcja:  „Politycy za Spiżową Bramą. Dyplomatyczny kontekst wydarzeń okolicznościowych organizowanych przez Stolicę Apostolską w latach 2005-2014″;

24. „Czas próby. Kościół katolicki w okresie PRL. Konferencja naukowa dla uczczenia 1050 rocznicy Chrztu Polski”, Centrum Dialogu im. Jana Pawła II w Toruniu/UMK, 16-17 listopada 2016 r., wystąpienie pt.  „Rodem z PRL. Ataki na Kościół i sferę sacrum w III RP”;

25. III Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Między państwem a religią – relacje prawa  i prawa kanonicznego”, UMK Toruń, 17-18 listopada 2016 r., prelekcja pt. „Nauczanie religii w polskich szkołach publicznych – podstawy prawne i praktyka”;

26. Międzynarodowa konferencja naukowa pt. „Miasta przyszłości. W poszukiwaniu paradygmatu zarządzania i rozwoju”, PWSZ we Włocławku, 2 czerwca 2017 r.

27. Konferencja naukowa pt. „Papieskie Pielgrzymki w PRL”, Europejskie Centrum Solidarności w Gdańsku, 12 czerwca 2017 r., wygłoszony referat pt. „Św. Jan Paweł II wobec idei jedności i integracji europejskiej. Analiza porównawcza przesłania pielgrzymek do PRL i wolnej Polski”.

28. „20 lat reformy samorządu terytorialnego – próba ewaluacji”, UMK, Centrum Dialogu im. Św. Jana Pawła II w Toruniu, 7 czerwca 2018 r.

29. „100 lat Niepodległości. Polska – Pomorze – Wąbrzeźno”, Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie, 6 października 2018 r., wygłoszony wykład:  „Wąbrzeźno i powiat wąbrzeski u progu niepodległości – aspekt społeczno-polityczny, gospodarczy oraz demograficzny”;

30.  Wyzwania współczesnego prawa wyborczego, WPiA UMK, 15 maja 2019 r.

31. I pielgrzymka 1979 – punkt wyjścia do budowania idei jedności i integracji
europejskiej, Centrum Myśli Jana Pawła II w Warszawie – wystąpienie z referatem i udział w panelu dyskusyjnym, 28 maja 2019;

32. Jakie powinny być standardy prowadzenia kampanii wyborczej? – seminarium
zorganizowane na Wydziale Prawa i Administracji UMK w Toruniu przez Studenckie
Koło Naukowe Prawa Wyborczego Elektor; 06 lutego 2020 r.;

33.  Prawne wyzwania transformacji energetycznej. W kierunku Green Dealu; konferencja naukowa zorganizowana przez Stowarzyszenie “Z energią o prawie” w Auli UMK w Toruniu, 09-10.06.2021 r.; wystąpienie nt. Potencjału rozwoju lądowej energetyki wiatrowej: https://www.youtube.com/watch?v=SEU17Vky7rA (od 46 minuty);

34. V Konferencja Naukowa – Bezpieczeństwo lokalne – problemy teorii i praktyki, Kolegium Jagiellońskie – Toruńska Szkoła Wyższa, 17.06.2021 r., wygłoszony referat:  „Wybrane mechanizmy zapewniania bezpieczeństwa energetycznego i ekologicznego w wymiarze lokalnym”

35. VIII Międzynarodowy Kongres Azjatycki, Toruń, 22-24 września 2021 r., wystąpienie pt. „Europa i Azja na wspólnej drodze ku neutralności klimatycznej”

36. „Współczesne uwarunkowania bezpieczeństwa i logistyki w środowisku lokalnym, regionalnym i globalnym”, Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie – Filia w Mławie, 10 maja 2022 r., wystąpienie pt.: „Zapewnianie bezpieczeństwa energetycznego jako wyzwanie społeczności lokalnych”

37. IX Międzynarodowy Kongres Azjatycki, Toruń, 18-20 maja 2022 r., wystąpienie pt. „Rola państw azjatyckich w systemie ochrony klimatu ONZ”

38. XXIX Welconomy Forum in Toruń, 30-31 maja 2022 r., prelegent w panelu pt. „Jak efektywnie wykorzystać odnawialne źródła energii w transformacji energetycznej?”

39. Bezpieczeństwo lokalne – problemy teorii i praktyki, 9 czerwca 2022 r., Kolegium Jagiellońskie w Toruniu, prowadzenie panelu i udział w dyskusji,

40. Konferencja Energetyki Wiatrowej w Serocku, 13-15 czerwca 2022 r., Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej

41. Ogólnopolski Szczyt Gospodarczy – OSG 2022, 10-11 października 2022 r. „Państwo-Gospodarka-Bezpieczeństwo: Wojna w Europie. Polska w obliczu nowych wyzwań”, Lubelskie Centrum Konferencyjne, organizator: Europejskie Centrum Biznesu,

42. Konferencja samorządowców w Gminie Chełmża, 18 października 2022 r.; spotkanie konsultacyjne. dot. bezpieczeństwa energetycznego na poziomie lokalnym, wygłosiłem przesłanie do samorządowców w dobie kryzysu energetycznego,

43. Kujawsko-Pomorskie Forum Innowacji, Nauki, Biznesu i Samorządu 2022, Toruń – 07.11.2022 r., wystąpienie w panelu dyskusyjnym pt.: „OZE to przyszłość, czy energetyczny luksus dla wybranych?”,

44. „Gospodarowanie energią w gminie a transformacja energetyczna – innowacja czy konieczność?”, Bydgoszcz – 08.11.2022 r., wygłoszona prelekcja na temat: „Wyzwania stojące przed samorządami lokalnymi w kontekście nowej sytuacji geopolitycznej, rosnących cen energii i działań UE zmierzających do uniezależnienia od paliw kopalnych (REpowerUE)”

45. Konferencja Stron Porozumień Sektorowych OZE w Warszawie, 22.11.2022 r.

46. Światowy Kongres Kopernikański w Toruniu w 550 rocznicę urodzin Mikołaja Kopernika, 19-21.02.2023 r.

47. XXX Welconomy Forum in Toruń, 03-04.04.2023 r.

48. „Zrównoważony rozwój miast i gmin w drodze do neutralności klimatycznej”, Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cités”, Jadwisin nad Zalewem Zegrzyńskim – 11.05.2023, wygłoszona prelekcja wprowadzająca na temat: „Wyzwania stojące przed samorządami w kontekście klimatyczno-energetycznej polityki europejskiej i sytuacji geopolitycznej”,

49. Ogólnopolski Szczyt Energetyczny w Gdańsku – OSE2023 – 05-06.06.2023 r.

50. „Bezpieczeństwo Lokalne – problemy teorii i praktyki” – Akademia Jagiellońska w Toruniu, 13.06.2023 r., wygłoszony referat: „Energetyka odnawialna jako kluczowy obszar budowania bezpieczeństwa lokalnego”,

51. Konferencja Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej – PSEW2023 w Serocku – 20-22.06.2023 r.,

52. Bee Sommer Fest 2023 – konferencja branży  energetyki odnawialnej „Energie. Netze. Vebrauch” – Berlin, 5-6.07.2023 r.,

53. Kongres Rozwoju Energetyki Odnawialnej – KREO23 w Toruniu, 09-10.10.2023 r., wygłoszony referat: Rola samorządu terytorialnego w zapewnianiu bezpieczeństwa energetycznego na poziomie lokalnym,

54. Konferencja energetyczna EuroPower & OZEPower, Warszawa – 8-9.11.2023 r.,

55. Smart City Forum, Warszawa – 20-21.11.2023 r.

56.  Konferencja Niemiecko-Polskiego Klubu Energetyki Wiatrowej – Deutsch-Polnischer Windenergie Club, Poznań: 22.02.2024 r.

57.  XXXI Welconomy Forum in Toruń, 25-26.03.2024 r.

 

 

Dodaj komentarz