Doktorat

5 października 2015 r. odbyła się z wynikiem pozytywnym publiczna obrona mojej pracy doktorskiej pt. „Stosunki państwo-Kościół rzymskokatolicki w Polsce po ratyfikacji Konkordatu między Stolicą Apostolską i Rzecząpospolitą Polską z 28 lipca 1993 roku”.  Dzień później – 6 października 2015 r. – Rada Wydziału Politologii i Studiów Międzynarodowych UMK podjęła uchwałę o nadaniu mi stopnia doktora nauk społecznych w zakresie nauk o polityce oraz uchwałę o wyróżnieniu rozprawy doktorskiej.

Powyższe wydarzenia, wieńczące dekadę mojego studiowania na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika, z jednej strony są dla mnie powodem ogromnej radości i satysfakcji, z drugiej motywują do dalszej aktywności. Szczegółowe podziękowania wypowiedziałem bezpośrednio po ogłoszeniu pozytywnego rezultatu obrony. Część z nich warto powtarzać, raz jeszcze wyrażając moją wdzięczność kierowaną w stronę tak wielu życzliwych mi osób. Z całego serca dziękuję Pani Promotor – Prof. Elżbiecie Alabrudzińskiej – za pomoc w przygotowywaniu dysertacji, cenne rady i życzliwość. Słowa wdzięczności kieruję w stronę Recenzentów, Przewodniczącej i Członków Komisji Doktorskiej.

Chciałbym wreszcie podziękować wszystkim tak licznie zgromadzonym gościom:  profesorom, doktorom, pracownikom akademickim, doktorantom, studentom, przyjaciołom i znajomym. Z publiczności czułem ogromne wsparcie, jak sportowiec podczas decydującego meczu. Dziękuję wszystkim życzliwym ludziom, którzy mnie wspierali i mi kibicowali. Jest sprawą jasną, że ten sukces nie zrodził się jednego dnia. To efekt wieloletniego zaangażowania i determinacji w dążeniu do celów, począwszy od lat szkolnych. Słowa wdzięczności chciałbym skierować w stronę wszystkich moich nauczycieli i wychowawców, a także w stronę wykładowców akademickich – patronów mojego naukowego rozwoju. Wyrażaniu uczuć rodzinnych służą inne, bardziej bezpośrednie formy. Jednak i w tym miejscu warto podkreślić olbrzymią rolę moich rodziców i najbliższych w osiąganiu tego sukcesu.

Nadanie stopnia naukowego doktora to dla mnie wielki prestiż, wyróżnienie, ale i zobowiązanie. Zachowuję w sercu Uniwersytet, który dał mi dwa magisteria i doktorat! Obiecałem Komisji dalszą aktywność i staram się dotrzymywać słowa. W grudniu 2015 r.– nakładem Wydawnictwa Adam Marszałek – ukazała się moja pierwsza książka, monografia pt. „Europa samorządna. Samorząd terytorialny w wybranych państwach Unii Europejskiej”. 

19 lutego 2016 roku, podczas uroczystości z okazji Święta Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, odebrałem z rąk Pani Promotor – Prof. Elżbiety Alabrudzińskiej – dyplom doktorski.

Fotorelacja z obrony, promocji doktorskiej i wydarzeń towarzyszących:

 

Dodaj komentarz