Fotorelacja z konferencji

Warto było tam być! II Międzynarodowa Konferencja Naukowa Między państwem a religią – relacje prawa  i prawa kanonicznego, tak jak jej pionierska edycja sprzed roku, rzeczywiście zgromadziła przedstawicieli nie tylko polskich, ale i zagranicznych ośrodków akademickich. Do Torunia przybyli goście pochodzący z Rumunii, Turcji, a nawet ze Stanów Zjednoczonych. Warto podkreślić, że na czele tego spektakularnego wydarzenia stanęli studenci – członkowie dwóch prężnie działających na Wydziale Prawa i Administracji UMK kół naukowych: Studenckiego Koła Naukowego Prawa Porównawczego „Ius et lex” oraz „Sapere Aude” Koła Jurystów Prawa Rzymskiego i Kanonicznego. Wszystkim organizatorom – na ręce Natalii Tończyk, Oktawii Braniewicz, Anny Świerzewskiej i Michała Perlińskiego – składam podziękowania i gratulacje! Wykonaliście ogrom pracy organizacyjno-naukowej, a to zawsze procentuje!

Jeszcze jako doktorant, często zgłaszałem się na konferencje, które co najwyżej częściowo wpisywały się w krąg moich zainteresowań. Wówczas nie lada wyzwaniem była konstrukcja tematu i „podciąganie” go pod ogólną problematykę sympozjum. W tym przypadku było zupełnie inaczej. Tematyka „Między państwem a religią” w pełni łączy się zarówno z moim doktoratem – można rzec „Między państwem a Kościołem…” – jak i z wieloma wcześniejszymi artykułami. Tym bardziej cieszy, że inicjatywa organizowania tej konferencji zrodziła się właśnie w Toruniu, na Wydziale Prawa i Administracji (którego jestem absolwentem), pośród studentek i studentów, których tak dobrze znam.

Przed rokiem mówiłem o poszczególnych modelach relacji państwo-Kościół w wybranych państwach Unii Europejskiej. Podczas tegorocznej, drugiej edycji, skoncentrowałem się na specyfice polskiego modelu, wygłaszając prelekcję pt. „Stosunki państwo-Kościół w III Rzeczypospolitej Polskiej”. Warto odnotować szerokie spektrum tematów prezentowanych podczas sympozjum. Obok relacji między państwem a religią w Polsce, czy w Stanach Zjednoczonych w czasach prezydentury George’a W. Bush’a, prelegenci poruszyli m.in. kwestię ujęcia religii w pojęciu prawnym, nauczania religii w szkołach, klauzuli sumienia, wpływu prawa kanonicznego na orzecznictwo sądów, prawa Koranu, tajemnicy spowiedzi, alienacji majątku kościelnego, opodatkowania duchowieństwa,  małżeństwa kanonicznego czy bigamii w ujęciu prawa polskiego i prawa kanonicznego.

Z największym przekonaniem rekomenduję kolejne edycje tego międzynarodowego wydarzenia naukowego! Wszystkich serdecznie pozdrawiam, Paweł Machalski. 

 

3 comments on “Fotorelacja z konferencji

  1. ,,Stosunki Państwo -Kościół w III RP” – przecież to temat na habilitację, a nie na wystąpienie konferencyjne?! To jest ,,temat rzeka” i dodatkowo mnóstwo literatury jest na ten temat. Nie bardzo widzę co tu badać, bo moim zdaniem wszystko już zostało opisane

    1. Zgadzam się z tym, że temat jest szeroki. W swoim – nieco dłuższym od konferencyjnych standardów – wystąpieniu dokonałem co najwyżej panoramicznego przeglądu wybranych aspektów. Była to konferencja studencko-doktorancka, na którą zostałem zaproszony do panelu eksperckiego w celu podzielenia się kluczowymi wnioskami obronionego niedawno doktoratu pt. „Stosunki państwo-Kościół w Polsce po ratyfikacji Konkordatu między Stolicą Apostolską i Rzecząpospolitą Polską z 28 lipca 1993 roku”. Poza tym warto odnotować, że o ile na temat definiowania na nowo modelu relacji między państwem a Kościołem w pierwszych latach transformacji (ustaw wyznaniowych z 17 maja 1989 r., konkordatu czy opracowywania treści nowej konstytucji) ukazało się wiele monografii, o tyle opracowań dotyczących okresu 1998-2015 jest znacznie mniej.

Dodaj komentarz