Między państwem a religią… Zapraszam na konferencję!

Z przyjemnością rekomenduję inicjatywę dwóch kół naukowych: Studenckiego Koła Naukowego Prawa Porównawczego „Ius et lex” oraz “Sapere Aude” Koła Jurystów Prawa Rzymskiego i Kanonicznego.

W dniach 26-27 listopada b.r. w sali Rady Wydziału Prawa i Administracji UMK odbędzie się II Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Między państwem a religią – relacje prawa i prawa kanonicznego”.

Pierwszego dnia sympozjum, tj. w czwartek 26 listopada, wystąpię w panelu eksperckim, wygłaszając od godz. 12:45 mini-wykład pt.  „Stosunki państwo-Kościół w III Rzeczypospolitej Polskiej”. Problematyka ta od lat stanowi ważny obszar debaty publicznej. Znalazła też swój wyraz na kartach mojego doktoratu.

Zapraszam wszystkich zainteresowanych! Każda znajoma twarz pośród publiczności zawsze cieszy! 😉

Organizatorom dziękuję za zaproszenie i wieloletnią serdeczność!

Wszystkich pozdrawiam, Paweł Machalski.

Dodaj komentarz