Wręczenie statuetek Talent 2023

      10 kwietnia 2024 roku miałem zaszczyt jako Przewodniczący Rady Programowej TVP3 Bydgoszcz w imieniu całego naszego gremium wręczyć nagrody i wyróżnienia Talent 2023 dla pracowników oddziału wyróżniających się szczególnym dziennikarskim zaangażowaniem. Media publiczne na mocy ustawy o radiofonii i telewizji z 29.12.1992 r. mają w rzetelny i obiektywny sposób ukazywać różnorodność zjawisk i wydarzeń oraz realizować społeczne potrzeby społeczności lokalnych. Programy realizowane przez bydgoską Redakcję faktycznie są różnorodne. Pośród nich są takie, które poprzez sięganie do korzeni i odkrywanie kart historii kształtują naszą narodową czy regionalną tożsamość. Są też takie, które z należytym refleksem odpowiadają na wyzwania zmieniającego się świata czy unowocześniającej się, transformującej – nie tylko energetycznie – Polski. Nagrodziliśmy autorów jednych i drugich.

   Główną nagrodę – Talent 2023 – otrzymali red. Ewa Lewandowska i red. Wojciech Klich za promowanie postaw ekologicznych i odnawialnych źródeł energii, a także edukowanie telewidzów w najnowszych trendach i wyzwaniach transformacji energetycznej RP ukazywanych w przystępny sposób w programie: „EKO-OPCJA”. Wymowny był fakt, że reprezentując zawodowo m.in. branżę OZE, mogłem pogratulować twórcom tego programu za edukację ekologiczną społeczeństwa i za liczne próby przezwyciężania stereotypów dotyczących biogazowni czy technologii wodorowych.

    Wyróżnienie otrzymała red. Joanna Sikora za towarzyszenie z kamerą i profesjonalną relacją kujawsko-pomorskim rolnikom w różnorodnych etapach kalendarza pracy na roli, za merytoryczne i redakcyjne zaangażowanie w scenariusz oraz realizację programu: „Agroregion”. Audycję wyróżniliśmy za ciekawą formułę, w wielu obszarach korespondującą z „Eko-opcją”. Ekologia czy transformacja energetyczna na obszarach wiejskich są z pewnością wspólnymi mianownikami tych produkcji.

  Wyróżnienie wręczyliśmy także red. Urszuli Guźleckiej za cykl reportaży: „Małe miejscowości, wielcy ludzie” opowiadający o wybitnych postaciach polskiej kultury, sztuki, literatury czy szeroko pojętego życia społecznego, wywodzących się z małych miejscowości województwa kujawsko-pomorskiego bądź związanych z nimi poprzez miejsce pobytu lub twórczość.

     Wszystkim Laureatom raz jeszcze z całego serca gratuluję i życzę wielu kolejnych sukcesów.