Smart City Forum we Wrocławiu

   W dniach 28-29.05.2024 r. miałem przyjemność uczestniczyć jako Prezes Zarządu Forum Rozwoju Energetyki Odnawialnej w Smart City Forum we Wrocławiu – największym spotkaniu administracji rządowej, samorządowej i biznesu dotyczącym rozwoju inteligentnych miast. Zmiany w zarządzaniu, oparte na cyfryzacji i najwyższych standardach transformacji energetycznej muszą dotyczyć także najbardziej zurbanizowanych obszarów. Takie są wyzwania III dekady XXI wieku i naszej wspólnej ambitnej przyszłości.

   Odnawialnym źródłom energii szczególnie sprzyjają obszary wiejskie, gdzie powstają farmy fotowoltaiczne i biogazownie, a wkrótce zaczną wyrastać kolejne wiatraki. Jednak rozwiązania z obszaru naszych zainteresowań wpisują się też w szeroko pojętą elektromobilność, paliwa alternatywne czy nowoczesny niskoemisyjny transport. Nowoczesne technologie, w tym inwestycje w OZE, muszą wspierać funkcjonowanie miast XXI wieku, dążących do efektywności energetycznej i podnoszenia komfortu życia mieszkańców. Grupie MMC Polska dziękuję za zaproszenie i miły pobyt w metropolii nad Odrą.