Logistyka i bezpieczeństwo XXI wieku: człowiek, technologia, gospodarka

16 maja 2024 roku wziąłem udział w konferencji naukowej pt. “Logistyka i bezpieczeństwo XXI wieku: człowiek, technologia, gospodarka”, która odbyła się w mławskiej filii Państwowej Akademii Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie. Wygłosiłem prelekcję pt. “Technologie biogazowe i biometanowe jako narzędzia zapewniania bezpieczeństwa państwa i społeczności lokalnych”. Biogazownie i biometanownie stanowią niewątpliwie punkt styku tych dwóch konferencyjnych obszarów – logistyki i bezpieczeństwa. Z logistyką wiąże się m.in. transportowanie, magazynowanie i przetwarzanie substratów. Z kolei instalacje tego typu mogą zapewniać zarówno bezpieczeństwo energetyczne państwa poprzez biometan wdrażany do gazociągów czy paliwa alternatywne, takie jak bio-LNG, jak i bezpieczeństwo społeczności lokalnych, dając nowe źródło prądu czy ogrzewania. Zachęcam do wysłuchania wystąpienia:

Głównym celem organizatorów konferencji było stworzenie warunków do interdyscyplinarnej dyskusji prowadzącej do poznania relacji między logistyką a bezpieczeństwem w kontekście społecznym, technologicznym i gospodarczym. Więcej informacji: https://pansim.edu.pl/wts/konferencje/2341-miedzynarodowa-konferencja-naukowa-logistyka-i-bezpieczenstwo-xxi-wieku-czlowiek-technologia-gospodarka