Konferencja Euro-POWER w Warszawie

W dniach 7-8.04.2022 r. uczestniczyłem jako Prezes Zarządu Forum Rozwoju Energetyki Odnawialnej w konferencji energetycznej #EuroPOWER2022 i #OZEPower, która odbyła się w Warszawie. Debaty panelowe objęły wyzwania transformacji energetycznej RP w kontekście surowcowym, paliwowym i technologicznym. Nie zabrakło też zagadnień związanych z bezpieczeństwem, digitalizacją czy rozwiązaniami IT w energetyce. Swoistą nową cezurą determinującą dyskusje okazał się 24.02.2022 […]

“Rok 2020. Zrównoważony rozwój polskiej energetyki” – kongres w Warszawie

27 stycznia wziąłem udział w zorganizowanym w warszawskim hotelu Sofitel: Ogólnopolskim Kongresie Energetyczno-Ciepłowniczym pt. “Rok 2020. Zrównoważony rozwój polskiej energetyki”. Moje uczestnictwo podyktowane było funkcją doradcy ds. marketingu społecznego i rozwoju, którą pełnię (w uzupełnieniu do zaangażowania akademickiego) na rzecz jednej z firm branży energetycznej. Na kongresie pojawili się przedstawiciele Rządu RP, szefowie spółek energetycznych, reprezentanci […]

O integracji europejskiej w Centrum Myśli Jana Pawła II

28 maja wystąpiłem z prelekcją, biorąc udział w panelu dyskusyjnym z racji 40. rocznicy pierwszej pielgrzymki Papieża do Polski. Wydarzenie pod tytułem „I pielgrzymka 1979 – punkt wyjścia do budowania idei jedności i integracji europejskiej” zorganizowało Centrum Myśli Jana Pawła II w Warszawie. Stołecznej instytucji kultury bardzo dziękuję za zaproszenie! Informacje o spotkaniu znajdują się […]