Konferencja Stron Porozumień Sektorowych w Warszawie

    22 listopada 2022 r. uczestniczyłem jako Prezes Zarządu Forum Rozwoju Energetyki Odnawialnej w Konferencji Stron Porozumień Sektorowych zainicjowanych przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska. Debata na temat rozwoju sektora OZE w Polsce odbyła się w Warszawie w kontekście prezentacji efektów prac grup roboczych dotyczących rozwoju sektora biogazu i biometanu, fotowoltaiki oraz morskiej energetyki wiatrowej. Celem Porozumień Sektorowych, zawartych w 2021 r., jest podjęcie działań na rzecz zwiększania roli poszczególnych sektorów wytwarzania energii i paliw gazowych, zbudowania silnego rynku polskich technologii OZE oraz wzmocnienia pozycji krajowych przedsiębiorstw w łańcuchu dostaw. W wydarzeniu wzięli udział minister klimatu i środowiska Anna Moskwa, pełnomocnik rządu ds. OZE Ireneusz Zyska, minister rozwoju i technologii Waldemar Buda oraz przedstawiciele branż OZE.

    Konferencja stała się okazją do przedstawienia dotychczasowych prac w ramach grup roboczych poszczególnych Porozumień, a także planowanych działań, mających na celu rozwój nowoczesnych sektorów budujących przewagę konkurencyjną polskiej gospodarki oraz zwiększających suwerenność energetyczną Rzeczypospolitej. Po wystąpieniach ministrów odbył się także panel dyskusyjny pt.: „Dynamika rozwoju OZE a bezpieczeństwo energetyczne Polski w kontekście otaczającej nas rzeczywistości geopolitycznej” z udziałem przedstawicieli: Urzędu Regulacji Energetyki, Polskiego Towarzystwa Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, PKN Orlen, Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej oraz Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Słonecznej. Drugą część wypełniły panele dyskusyjne w zakresie problematyki Porozumień sektorowych: biogazu i biometanu,  fotowoltaiki oraz morskiej energetyki wiatrowej. Szkoda, że zarówno w zamyśle Porozumień Sektorowych, jak i w agendzie konferencji, zabrakło miejsca dla energetyki wiatrowej na lądzie.