Współpraca z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika

Miło mi poinformować, że jako prezes Zarządu Forum Rozwoju Energetyki Odnawialnej podpisałem Porozumienie o współpracy z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu. Na mocy umowy będziemy współrealizować wraz z Wydziałem Chemii projekty oraz badania związane z OZE, ze szczególnym uwzględnieniem biogazu i technologii wodorowych. Biznes w XXI wieku, aby być innowacyjny, musi iść w parze z nauką, a praktyka przedsięwzięć powinna mieć solidne podstawy teoretyczne. Zakres porozumienia sprowadza się do czterech podstawowych obszarów: transferu innowacji, networkingu, dydaktyki poprzez upraktycznianie kształcenia i dostosowanie go do aktualnych potrzeb rynku pracy, a także współorganizacji konferencji naukowych.

Cele współpracy:

  1. zwiększenie liczby innowacyjnych rozwiązań dokonywanych przez pracowników naukowych, doktorantów, studentów i absolwentów bazujących na wynikach ich prac naukowych,
  2. wzrost innowacyjności FREO poprzez współpracę z zespołami badawczymi UMK,
  3. promocja wyników prac badawczo-rozwojowych,
  4. pomoc w nawiązywaniu kontaktów pomiędzy inwestorami kapitałowymi, a przedsiębiorstwami wywodzącymi się z uczelni wyższych,
  5. wspieranie FREO w zakresie transferu innowacji ze środowiska akademickiego,
  6. propagowanie postaw przedsiębiorczości w środowisku akademickim,
  7. popularyzowanie postępu technicznego, technologicznego, organizacyjnego oraz ekonomicznego,
  8. wzrost świadomości wśród naukowców o konieczności praktycznego zastosowania ich badań,
  9. doskonalenie jakości kształcenia na studiach prowadzonych przez Wydział Chemii.

Wierzę, że współpraca zaowocuje m.in. organizacją konferencji – Kongresu Rozwoju Energetyki Odnawialnej – KREO 23. Istotna może okazać się też wspólna promocja oraz współdziałanie w aplikowaniu o środki NCBiR oraz UE w ramach projektów badawczo-wdrożeniowych. Umowę z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika – moją Alma Mater – podpisywałem ze szczególną radością, wspominając piękne lata studiowania.