Stanowisko FREO ws. braku środków KPO

Zachęcam do zapoznania się ze stanowiskiem kierowanego przeze mnie Forum Rozwoju Energetyki Odnawialnej ws. napiętych relacji między Polską a UE skutkujących brakiem środków z unijnego Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności: https://freo.org.pl/stanowisko-freo-ws-braku-srodkow-z-kpo/

Dobre relacje z UE pozostają polską racją stanu. Podczas zagrożenia na Wschodzie potrzeba nam nowego otwarcia na Zachód. Środki z KPO i funduszy strukturalnych w znacznej mierze mogą przyczynić się do rozwoju Polski samorządowej, w tym transformacji energetycznej na poziomie regionalnym i lokalnym. Nie będzie pełnego bezpieczeństwa energetycznego RP bez skorzystania z finansowego wsparcia Unii Europejskiej.