„Poszerz horyzonty” – spotkanie networkingowe na UMK

15 listopada 2022 r.  wziąłem udział w spotkaniu networkingowym „Poszerz Horyzonty” zorganizowanym przez Centrum Wsparcia Biznesu w Toruniu na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK w Toruniu. Frekwencja dopisała! Studenci i uczniowie toruńskich szkół, a także początkujący przedsiębiorcy wypełnili aulę po brzegi. Celem organizowanego wydarzenia była wymiana doświadczeń i popularyzacja wiedzy z zakresu przedsiębiorczości, wskazanie na potrzebę budowania sieci kontaktów już od studenckich lat.

  W XXI w. zdecydowanie poszerzyły się płaszczyzny działania dla ludzi nauki. To już nie tylko biblioteki i audytoria akademickie, ale też szerokie obszary życia społecznego, medialnego i gospodarczego. Jako jeden z zaproszonych gości opowiadałem o swoich studiach i rozwoju zawodowym. Wskazałem na aktywność w samorządzie studenckim, kołach naukowych czy podczas konferencji naukowych i biznesowo-branżowych. Nie ma poszerzania horyzontów bez mobilności: bez mobilności międzynarodowej, ale też bez mobilności podczas studiowania, bez mobilności między światem nauki, mediów i biznesu. Do kreowania sukcesów potrzeba wiele własnej determinacji, odwagi, wiary we własne siły, sieci kontaktów, ale też trochę szczęścia…

   Organizatorom dziękuję za zaproszenie! Uniwersytet Mikołaja Kopernika to moja Alma Mater, z którą mam wiele pozytywnych wspomnień. Ze szczególnym sentymentem i radością wracam w mury tej Uczelni.