“Rok 2020. Zrównoważony rozwój polskiej energetyki” – kongres w Warszawie

27 stycznia wziąłem udział w zorganizowanym w warszawskim hotelu Sofitel: Ogólnopolskim Kongresie Energetyczno-Ciepłowniczym pt. “Rok 2020. Zrównoważony rozwój polskiej energetyki”. Moje uczestnictwo podyktowane było funkcją doradcy ds. marketingu społecznego i rozwoju, którą pełnię (w uzupełnieniu do zaangażowania akademickiego) na rzecz jednej z firm branży energetycznej.

Na kongresie pojawili się przedstawiciele Rządu RP, szefowie spółek energetycznych, reprezentanci środowisk akademickich i biznesu. Omówione zostały m.in. perspektywy rozwoju branży, pozytywne tendencje w sektorze odnawialnych źródeł energii oraz wpływ legislacji i sytuacji międzynarodowej na bezpieczeństwo energetyczne. Powiało nie tyle energetyczną bryzą, co optymizmem! Sprawiedliwa transformacja energetyczna, uwzględniająca naszą narodową specyfikę w tym zakresie, jest Polsce niewątpliwie potrzebna.