Welconomy Forum in Toruń

W dniach 25-26.03.2024 r. uczestniczyłem w Welconomy Forum in Toruń – renomowanym kongresie gospodarczym, gromadzącym ponad 2000 przedstawicieli biznesu, nauki, administracji rządowej i samorządowej. To wydarzenie o ponad 30-letniej tradycji. Jak podkreślają organizatorzy – zmieniała się formuła, lecz nigdy główne przesłanie – “Umieć rozmawiać”. Tegoroczna paleta tematyczna była bardzo urozmaicona – od paneli stricte gospodarczych […]

Podsumowanie Kongresu Rozwoju Energetyki Odnawialnej KREO23

      W dniach 9-10 października 2023 r. w toruńskim Hotelu Filmar odbył się Kongres Rozwoju Energetyki Odnawialnej – KREO23 organizowany przez kierowane przeze mnie Forum Rozwoju Energetyki Odnawialnej oraz Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Wydarzenie stanowiło część szerszego projektu pt. Edukacja ekologiczna mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego w zakresie OZE i efektywności energetycznej dofinansowanego  ze […]

Kongres Rozwoju Energetyki Odnawialnej #KREO23 – spotkanie nauki, biznesu i samorządów

Zachęcam do rejestracji i bezpłatnego uczestnictwa w Kongresie Rozwoju Energetyki Odnawialnej – #KREO23:  https://freo.org.pl/formularz-zapisu-kreo/ Kongres Rozwoju Energetyki Odnawialnej – KREO23 organizowany jest przez Forum Rozwoju Energetyki Odnawialnej oraz Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu w dniach 9-10 października 2023 r. Obrady panelowe odbędą się w toruńskim hotelu Filmar. Projekt dofinansowany jest ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z Programu […]

Konferencja w Akademii Jagiellońskiej w Toruniu

13 czerwca 2023 r. uczestniczyłem w konferencji naukowej “Bezpieczeństwo Lokalne – problemy teorii i praktyki”, która odbyła się w Akademii Jagiellońskiej w Toruniu.  To wydarzenie stanowiło okazję do wymiany wiedzy i doświadczeń dotyczących kluczowych zagadnień związanych z szeroko pojętym bezpieczeństwem. Pośród prelegentów znaleźli się przedstawiciele wielu dyscyplin naukowych, a także instytucji państwowych i samorządowych. Osobiście wystąpiłem z […]

XXX Welconomy Forum in Toruń

W dniach 3-4.04.2023 r.  uczestniczyłem w XXX jubileuszowym Welconomy Forum in Toruń. To renomowany kongres gospodarczy, którego tematyka wciąż się poszerza. Tegoroczne obrady zbiegły się w czasie z 550. rocznicą urodzin Mikołaja Kopernika, stąd jako motto przewodnie obrano słowa: „O obrotach rzeczywistości społecznej…”. W wydarzeniu uczestniczyło ponad 2000 osób z całej Polski, a nawet liczna […]

Welconomy Forum in Toruń

  W dniach 30-31 maja 2022 r. wziąłem udział w XXIX Welconomy Forum in Toruń – kongresie gospodarczym o międzynarodowym rozmachu i ogólnopolskiej renomie. Do Torunia zjechało ponad tysiąc gości, w tym wielu polityków – przedstawicieli administracji rządowej i samorządowej, chempionów polskiej gospodarki, przedsiębiorców i ludzi nauki. Osobiście wystąpiłem w roli prelegenta panelu: „Jak efektywnie […]

IX Międzynarodowy Kongres Azjatycki

    W dniach 18-20 maja 2022 roku w Toruniu po raz kolejny odbył się Międzynarodowy Kongres Azjatycki. To jedno z większych w Europie Środkowej wydarzeń naukowych, kulturalnych i biznesowych poświęconych Azji. Od kilkunastu lat, bo ideę kongresu poprzedził cykl konferencji naukowych, integruje przedstawicieli nauki, polityki, dyplomacji i gospodarki. Organizatorem wydarzenia jest Towarzystwo Azji i […]

Made in Toruń!

12.04.2022 r. uczestniczyłem w gali wręczenia statuetek „Made in Toruń”. To swoisty znak jakości dla najlepszych toruńskich firm. Tym razem do mediów wystąpiłem w roli doradcy ds. marketingu i rozwoju jednej z nagrodzonych spółek branży energetycznej. Z racji na udzielone wywiady dla lokalnych i regionalnych mediów nie zabrakło też okazji do potrenowania rzecznictwa prasowego. Szersza […]

Gala Nauki Polskiej w Toruniu

19 lutego  – w rocznicę urodzin Mikołaja Kopernika – po raz pierwszy obchodziliśmy Święto Nauki Polskiej. Z tej racji miałem zaszczyt uczestniczyć w pierwszej Gali Nauki Polskiej –zorganizowanej w Centrum Kulturalno-Kongresowym Jordanki w Toruniu m.in. przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Uniwersytet Mikołaja Kopernika. W wydarzeniu wzięło udział wielu znamienitych gości na czele z Panem Wicepremierem, Ministrem […]

100. rocznica powrotu Pomorza i Torunia do wolnej Polski

17 stycznia 2020 uczestniczyłem w Golubiu-Dobrzyniu w wojewódzkich obchodach 100. rocznicy powrotu Pomorza i Kujaw zachodnich do wolnej Polski. Kulminacją wydarzeń był patriotyczny przemarsz przez miasto i most nad Drwęcą oraz inscenizacja historyczna. W uroczystościach wzięli udział przedstawiciele władz rządowych, samorządu wszystkich szczebli oraz wielu mieszkańców miasta i regionu. Drwęca także dziś dzieli ziemie: chełmińską […]