IX Międzynarodowy Kongres Azjatycki

    W dniach 18-20 maja 2022 roku w Toruniu po raz kolejny odbył się Międzynarodowy Kongres Azjatycki. To jedno z większych w Europie Środkowej wydarzeń naukowych, kulturalnych i biznesowych poświęconych Azji. Od kilkunastu lat, bo ideę kongresu poprzedził cykl konferencji naukowych, integruje przedstawicieli nauki, polityki, dyplomacji i gospodarki. Organizatorem wydarzenia jest Towarzystwo Azji i Pacyfiku.

   IX Międzynarodowy Kongres Azjatycki zgromadził kilkuset uczestników z 20 państw, ekspertów z zakresu studiów azjatyckich. Prelegenci i goście zasiedli w 50 panelach tematycznych dotyczących polityki, gospodarki, biznesu, innowacji, współpracy międzynarodowej i kultury. Wydarzenie swoim patronatem objęli m.in. Komisja Europejska, Minister Spraw Zagranicznych, Minister Edukacji i Nauki, Wojewoda Kujawsko-Pomorski, Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz Prezydent Miasta Torunia.

     Jednym z  partnerów kongresu było kierowane przeze mnie Forum Rozwoju Energetyki Odnawialnej. Osobiście wystąpiłem z tematem: „Rola państw azjatyckich w systemie ochrony klimatu ONZ”. Zachęcam do odsłuchania nagrania:  https://freo.org.pl/wystapienie-prezesa-freo-podczas-kongresu-azjatyckiego/

Strona kongresu:

https://kongresazja.pl/