Konferencja w Mławie

10 maja 2022 r. wziąłem udział w konferencji naukowej pt. „Współczesne uwarunkowania bezpieczeństwa i logistyki w środowisku lokalnym, regionalnym i globalnym”. Wydarzenie zostało zorganizowane w mławskiej filii Państwowej Uczelni Zawodowej im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie. Wygłosiłem prelekcję pt. „Zapewnianie bezpieczeństwa energetycznego jako wyzwanie społeczności lokalnych”.

     Temat wystąpienia okazał się niezwykle aktualny. 26 kwietnia 2022 r. stał się nową cezurą – wyraźnym punktem odniesienia – w postrzeganiu i planowaniu bezpieczeństwa energetycznego RP. Gaz rosyjski będzie trzeba rekompensować paliwem płynącym z innych źródeł. Polska przygotowywała się na to przez wiele lat, stąd zamiast paniki i zaskoczenia mamy determinację do dalszych zmian systemowych sprzyjających dywersyfikacji. Nie ulega wątpliwości, że wyraźnie wzrasta rola społeczności lokalnych, w tym polskiej wsi, w wytwarzaniu prądu, ale i gazu – biogazu, biometanu, bio-LNG oraz wodoru. Trudno o obszar analiz, będący bardziej „na czasie”. Potrzeba nam dziś nowego odkrycia potencjału energetycznego polskiej wsi i spojrzenia na obszary wiejskie jako na płaszczyznę zapewniania już nie tylko bezpieczeństwa żywnościowego, ale też bezpieczeństwa ekologicznego i energetycznego Rzeczypospolitej. Dobrze byłoby, gdyby tego typu inicjatywy jak mławska konferencja, okazały się punktem wyjścia do ambitnych, praktycznych projektów.