Kongres Polska Wieś XXI

W dniach 27-28.04.2022 r. wziąłem udział w Kongresie Polska Wieś XXI, reprezentując Forum Rozwoju Energetyki Odnawialnej. W wydarzeniu zorganizowanym w Warszawie uczestniczyli ministrowie, przedstawiciele nauki i biznesu. Wieś XXI wieku to już nie tylko “wsi spokojna, wsi wesoła”, ale płaszczyzna zapewniania bezpieczeństwa energetycznego RP. 26 IV 2022 r. – dzień zamknięcia przez Federację Rosyjską dostaw gazu do Polski – może okazać się nową cezurą. Rola polskiej wsi w tym zakresie – poprzez biogazownie, biometanownie i inne innowacyjne rozwiązania – diametralnie wzrośnie.

 Szerzej: https://kongrespolskawies.pl/pl