Ogólnopolski Szczyt Energetyczny w Gdańsku

W dniach 21-22.06 jako prezes zarządu Forum Rozwoju Energetyki Odnawialnej uczestniczyłem w Ogólnopolskim Szczycie Energetycznym, który w tym roku odbył się w Gdańsku. Organizatorem wydarzenia było Europejskie Centrum Biznesu. Debatę otworzyła Sesja Plenarna pt. „Polska polityka energetyczna – priorytety unijne vs polskie cele strategiczne”. Tematyka kolejnych paneli objęła całą gamę wyzwań polskiej branży energetycznej, zarówno konwencjonalnej, jak i OZE. Szczególny […]

Konferencja w Europejskim Centrum Solidarności

Pamięć o ważnych wydarzeniach trzeba pielęgnować, a istotne rocznice (zwłaszcza te okrągłe) warto akcentować. 11 i 12 czerwca b.r. przypadła 30 rocznica pierwszej wizyty Jana Pawła II w Trójmieście. W 1987 r. Ojciec Święty odwiedził najpierw Gdynię, a następnie Gdańsk. Msze Św. odprawione na gdyńskim Skwerze Kościuszki czy gdańskiej Zaspie (słynny ołtarz w kształcie monumentalnego […]