Ogólnopolski Szczyt Energetyczny w Gdańsku

W dniach 21-22.06 jako prezes zarządu Forum Rozwoju Energetyki Odnawialnej uczestniczyłem w Ogólnopolskim Szczycie Energetycznym, który w tym roku odbył się w Gdańsku. Organizatorem wydarzenia było Europejskie Centrum Biznesu. Debatę otworzyła Sesja Plenarna pt. „Polska polityka energetyczna – priorytety unijne vs polskie cele strategiczne”. Tematyka kolejnych paneli objęła całą gamę wyzwań polskiej branży energetycznej, zarówno konwencjonalnej, jak i OZE. Szczególny akcent położono na transfer nowych technologii i innowacji (biometan, wodór, paliwa alternatywne i e-mobilność). W kongresie wzięło udział wielu przedstawicieli administracji rządowej, szefów energetycznych spółek strategicznych oraz przedsiębiorców.

Warto było tam być, aby zaktualizować wiedzę i podładować akumulatory motywacji do dalszej aktywności. Więcej informacji na stronie: http://osegdansk.pl/