Nagrody “Talent 2021” wręczone

6 kwietnia 2022 r. jako przewodniczący Rady Programowej TVP3 Bydgoszcz wręczyłem w imieniu całego naszego gremium coroczne nagrody dziennikarskie „Talent” za rok 2021. Nagrodę główną otrzymała Pani Redaktor Joanna Sikora za promocję pasji niezwykłych ludzi, wykazujących się fenomenem w zakresie kultury, sztuki, muzyki, techniki, sportu, kolekcjonerstwa i w wielu innych obszarach codziennej aktywności,  za przedstawianie […]

Medialny styczeń

5 stycznia udzieliłem komentarza na temat kandydatów w zbliżających się wyborach prezydenckich. Jego fragment ukazał się w głównym wydaniu „Panoramy” TVP 2. Natomiast 8 stycznia skomentowałem na potrzeby tego samego serwisu informacyjnego decyzję Prezydenta RP Andrzeja Dudy, który odmówił wzięcia udziału w Światowym Forum Holocaustu w Jerozolimie, po tym jak okazało się, że nie będzie […]

Komentarze, prognozy i życzenia

Końcówka grudnia oznacza przerwę od zajęć dydaktycznych na uczelniach. Dla mnie w tym roku był to jednak czas nie tylko świątecznego odpoczynku, ale i aktywności medialnej. 28 grudnia udzieliłem wywiadu dla programu „Nie da się ukryć” w TVP Info na temat wyborów lidera w największej partii opozycyjnej. https://www.tvp.info/45708496/28122019-2100 Natomiast 31 grudnia byłem „Gościem poranka” TVP […]

Komentarze dla “Panoramy” TVP 2 i dla serwisów TVP Info

Aktywność medialna stanowi cenne uzupełnienie działalności naukowej i dydaktycznej. Cieszę się, że od czasu do czasu mogę służyć swoimi spostrzeżeniami w wymiarze przekraczającym mury uczelnianego audytorium. 20 listopada dla TVP Info skomentowałem projekt nowelizacji konstytucji w kontekście emerytalnym oraz inne elementy expose Mateusza Morawieckiego: https://www.tvp.info/45113952/20112019-2100/nie-da-sie-ukryc,odc-786?fbclid=IwAR0dFujY4SCiXB86DrX1GZLJI-1657m7sN1CnGe646WuQQ6YjraTt7wwpQE Z kolei 21 listopada udzieliłem krótkiego wywiadu dla „Panoramy” TVP 2 […]

Kolejny artykuł: Kościół a media

Z radością informuję, że na łamach „Warmińsko-mazurskiiego kwartalnika naukowego. Nauki społeczne” ukazał się szeroki artykuł mojego autorstwa pt. „Kościół rzymskokatolicki a media: aspekt doktrynalny, prawny i praktyka relacji”. Ukazuje on panoramę relacji na linii religia-media ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki naszego kraju. Na jego kartach analizuję nie tylko stosowne akty prawne czy dokumenty Stolicy Apostolskiej, ale […]