Nagrody “Talent 2021” wręczone

6 kwietnia 2022 r. jako przewodniczący Rady Programowej TVP3 Bydgoszcz wręczyłem w imieniu całego naszego gremium coroczne nagrody dziennikarskie „Talent” za rok 2021. Nagrodę główną otrzymała Pani Redaktor Joanna Sikora za promocję pasji niezwykłych ludzi, wykazujących się fenomenem w zakresie kultury, sztuki, muzyki, techniki, sportu, kolekcjonerstwa i w wielu innych obszarach codziennej aktywności,  za przedstawianie w ciekawy sposób, kim są i czym się wyróżniają tytułowi „Pasjonaci”. Wyróżnienia otrzymali red. Angelika Bednarska oraz red. Błażej Karczmarczyk za profesjonalne, a zarazem pełne ciepła i empatii prowadzenie programu „Życzenia od serca”.

Wybitny powieściopisarz francuski epoki realizmu Honoré de Balzac stwierdził w jednym ze swoich dzieł, że: „Talent polega na połączeniu siły twórczej ze zdolnością wykonawczą”. Można by parafrazować te słowa, że talent to nie tylko siła intelektu, realizowanego gdzieś w ukryciu za biurkiem, w kuluarach gabinetu czy pracowni, ale również zdolność jego uwidacznia w praktyce działania między ludźmi i dla ludzi. Jakże aktualne te słowa okazały się także podczas corocznej uroczystości wręczania nagrody i wyróżnień Rady Programowej TVP 3 Bydgoszcz – Talent 2021. Wszyscy członkowie tego gremium, nie mamy wątpliwości, bo decyzje zapadły jednomyślnie, że Panie Redaktor Joanna Sikora i Angelika Bednarska oraz Pan Redaktor Błażej Karczmarczyk wyróżniają się talentem zarówno w zakresie idei – obmyślania i planowania scenariuszy programów, jak i ich efektywnego, a często i efektownego realizowania na wizji. Nagrodziliśmy Panią Redaktor Joannę za program „Pasjonaci”, ale jesteśmy pewni, że pasja – zamiłowanie do pracy dziennikarskiej – jest wspólnym mianownikiem wszystkich nagrodzonych i wyróżnionych.

https://bydgoszcz.tvp.pl/59487253/dziennikarze-tvp3-bydgoszcz-nagrodzeni-przez-rade-programowa

Raz jeszcze gratuluję i pozdrawiam, Paweł Machalski.