Polska w dyplomacji europejskiej

Z radością informuję, że we wrześniu ukazała się książka pt. „Polska w dyplomacji europejskiej w XX-XXI wieku” (red. E. Alabrudzińska, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2017). Publikacja składa się z trzech części. Pierwsza z nich dotyczy II Rzeczpospolitej (m.in. dyplomacji Józefa Piłsudskiego i jego współpracowników). Okres PRL został słusznie pominięty. Polska dyplomacja tego czasu – o ile […]

Dylematy i wyzwania współczesności w nauczaniu społecznym Jana Pawła II

Miło mi poinformować o pracy zbiorowej pt. Dylematy i wyzwania współczesności w nauczaniu społecznym Jana Pawła II, pod redakcją dr Agnieszki Górskiej i prof. Michała Strzeleckiego, która właśnie ukazała się nakładem Wydawnictwa Uczelnianego Wyższej Szkoły Informatyki i Ekonomii TWP w Olsztynie. Książka stanowi podsumowanie obchodów Roku Jana Pawła II przy udziale Gminy Miejskiej Kętrzyn. Publikacja składa się […]

Obecność religii w przestrzeni publicznej III RP – relacja z wykładu

10 maja 2016 r. na zaproszenie Koła Prawa Rzymskiego i Kanonicznego Sapere Aude w jednym z audytoriów Wydziału Prawa i Administracji UMK w Toruniu wygłosiłem wykład pt. Obecność religii w przestrzeni publicznej III RP. Aspekty prawne i polityczne. I.      Rozpocząłem od kwestii definicyjnych, wyjaśniając zastosowane w tytule pojęcia: religii oraz przestrzeni publicznej. Wskazałem także na […]

Jan Paweł II wobec wyzwań współczesności – sympozjum w Kętrzynie

16 października 2015 r., w 37 rocznicę wyboru Papieża-Polaka, uczestniczyłem w Sali Rycerskiej Kętrzyńskiego Zamku w sympozjum pt. „Jan Paweł II wobec wyzwań współczesności” zorganizowanym przez: – Wyższą Szkołę Informatyki i Ekonomii TWP w Olsztynie, Wydział Zamiejscowy w  Kętrzynie, – Burmistrza Miasta Kętrzyna, – Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana”, – Rzymskokatolicką parafię św. Katarzyny w Kętrzynie. W popularno-naukowym wydarzeniu, […]

Obrona doktoratu – podziękowania i refleksje

Z wielką radością informuję, że 5 października 2015 r. odbyła się z wynikiem pozytywnym publiczna obrona mojej pracy doktorskiej pt. „Stosunki państwo-Kościół rzymskokatolicki w Polsce po ratyfikacji Konkordatu między Stolicą Apostolską i Rzecząpospolitą Polską z 28 lipca 1993 roku”.  Dzień później – 6 października 2015 r. – Rada Wydziału Politologii i Studiów Międzynarodowych UMK podjęła […]

Publiczna obrona pracy doktorskiej – 05.10.2015 r., godz. 16, sala 310 WPiSM UMK

Z wielką przyjemnością informuję o publicznej obronie mojej pracy doktorskiej pt. Stosunki państwo-Kościół rzymskokatolicki w Polsce po ratyfikacji Konkordatu między Stolicą Apostolską i Rzecząpospoplitą Polską z 28 lipca 1993 roku, która odbędzie się dnia 5 października 2015 r. o godz. 16 w sali 310 Wydziału Politologii i Studiów Międzynarodowych UMK przy ul. Batorego 39 L […]

Kolejny artykuł: Kościół a media

Z radością informuję, że na łamach „Warmińsko-mazurskiiego kwartalnika naukowego. Nauki społeczne” ukazał się szeroki artykuł mojego autorstwa pt. „Kościół rzymskokatolicki a media: aspekt doktrynalny, prawny i praktyka relacji”. Ukazuje on panoramę relacji na linii religia-media ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki naszego kraju. Na jego kartach analizuję nie tylko stosowne akty prawne czy dokumenty Stolicy Apostolskiej, ale […]