Dylematy i wyzwania współczesności w nauczaniu społecznym Jana Pawła II

Miło mi poinformować o pracy zbiorowej pt. Dylematy i wyzwania współczesności w nauczaniu społecznym Jana Pawła II, pod redakcją dr Agnieszki Górskiej i prof. Michała Strzeleckiego, która właśnie ukazała się nakładem Wydawnictwa Uczelnianego Wyższej Szkoły Informatyki i Ekonomii TWP w Olsztynie. Książka stanowi podsumowanie obchodów Roku Jana Pawła II przy udziale Gminy Miejskiej Kętrzyn. Publikacja składa się z szesnastu artykułów/rozdziałów. Ich autorzy, przedstawiciele licznych ośrodków akademickich z całej Polski, przedstawili m.in. takie aspekty jak: nastawienie Jana Pawła II do idei Soboru Watykańskiego II czy integracji europejskiej, papieska postawa wobec problemów demokratyzacji w Polsce, encykliki społeczne Papieża Polaka, przesłanie pielgrzymek do Ojczyzny, fenomen relacji Jana Pawła II z młodzieżą i wiele innych interesujących kwestii.

W książce znajduje się także artykuł pt. Jan Paweł II wobec Konkordatu między Stolicą Apostolską i Rzecząpospolitą Polską z 28 lipca 1993 roku. Zawiera on analizę stanowiska Jana Pawła II wobec projektów traktatu, wyrażanego zarówno podczas negocjacji, jak i przedłużającej się procedury ratyfikacyjnej. Pytania badawcze są następujące: Jaka była rola Jana Pawła II w procesie planowania i negocjowania umowy między Stolicą Apostolską a Rzecząpospolitą Polską? Jaka była jego postawa podczas przedłużającej się procedury ratyfikacyjnej? W jakim stopniu Ojciec Święty – jego osobiste zaangażowanie, ale i sam fakt obecności Polaka na tronie Piotrowym – wpływał na postawę polskich polityków różnych opcji? Zachęcam do sięgnięcia po udzielone na kartach artykułu odpowiedzi.

Łączę serdeczne pozdrowienia, Paweł Machalski.  

Dodaj komentarz