„Przyszłość trzeba budować na prawdzie”

Każdego 10 kwietnia powracamy myślą do tamtych niespodziewanych, tragicznych wydarzeń z 2010 roku. Pamiętam, byłem wtedy z pielgrzymką w Ziemi Świętej. Przejeżdżaliśmy z Góry Tabor do Jerycha, kiedy w autokarze rozległ się szum, przeradzający się w gwar szoku i niedowierzania. Spływały do nas zatrważające wiadomości. Trudno było w nie uwierzyć. To wszystko po ludzku wydawało się […]