Drugie wydanie “Europy samorządnej”

Z radością informuję, że właśnie ukazało się drugie, zaktualizowane wydanie mojej pierwszej książki:

Paweł Machalski, Europa samorządna. Samorząd terytorialny w wybranych państwach Unii Europejskiej, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2018.

Cieszę się, że pierwszy nakład sprzed trzech lat spotkał się z zainteresowaniem Czytelników. Wydawnictwu Adam Marszałek dziękuję za życzliwość i sprawny proces redakcyjny. Wszystkim polecam drugie wydanie! Miejmy nadzieję, że nie ostatnie!

Nabycie publikacji jest możliwe m.in. poprzez stronę internetową oficyny:

http://marszalek.com.pl/sklep/pl/glowna/3982-europa-samorzadna-samorzad-terytorialny-w-wybranych-panstwach-unii-europejskiej-wyd-ii.html

lub w Dziale Sprzedaży i Marketingu Wydawnictwa Adam Marszałek przy ul. Lubickiej 44 w Toruniu.

Książka jest dostępna również m.in. w księgarni “Atlas” przy ul. Szerokiej 42 w Toruniu, której dziękuję za promocję publikacji.

Ze Słowa wstępnego:

„Dobrze się składa, że drugie wydanie książki ukazuje się drukiem – niezmiennie pod szyldem sprawdzonego Wydawnictwa Adam Marszałek – w roku 2018, roku wyborów samorządowych w Polsce, ale i roku jubileuszu – obchodów stulecia odzyskania niepodległości przez naszą Ojczyznę. Oczywiście problematyka monografii dotyczy regulacji samorządowych w ośmiu państwach europejskich, a nie tylko uwarunkowań polskich. Swoiste słowo wstępne daje jednak autorowi możliwość syntetycznego spojrzenia na samorząd terytorialny przez pryzmat najbardziej aktualnych wydarzeń i wyzwań. W kontekście stulecia od przełomowego w dziejach naszego narodu – 11 listopada 1918 roku, warto z całą mocą podkreślić, że nie ma niepodległości bez samorządności! Mamy tu jednak do czynienia ze swoistym sprzężeniem zwrotnym – gdzie skutek oddziałuje na przyczynę. Istotnie, samorządność i niepodległość wzajemnie się warunkują. Można zatem dodać – nie ma samorządności bez niepodległości! Samorządność stanowi bowiem jeden z przejawów suwerennego funkcjonowania demokratycznego państwa prawa (…)”.

Pozdrawiam, życząc miłej lektury, Paweł Machalski.

 

Dodaj komentarz