Nowa funkcja, nowe wyzwania

Z radością informuję, że 20 lipca 2020 r. w Toruniu zostało utworzone wraz z uchwaleniem statutu – Forum Rozwoju Energetyki Odnawialnej. Taka inicjatywa w dobie transformacji energetycznej Rzeczypospolitej jest z pewnością potrzebna. 6 listopada 2020 r. Sąd Rejonowy w Toruniu utworzył stosowny wpis w Krajowym Rejestrze Sądowym. Została mi powierzona odpowiedzialna funkcja Prezesa Zarządu FREO.

Pośród członków założycieli znaleźli się przedstawiciele branży OZE z całej Polski, reprezentujący w zasadzie wszystkie jej segmenty. Są pośród nas specjaliści z zakresu fotowoltaiki, energetyki wiatrowej, technologii biogazowych, elektromobilności w motoryzacji i magazynów energii, kwestii prawnych i finansowych. W skład Zarządu zostali powołani: Tomasz Domański jako wiceprezes oraz Anna Podlaszczak jako sekretarz. Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej został Krzysztof Kozendra z Krakowa.

Forum Rozwoju Energetyki Odnawialnej jest organizacją pozarządową działającą na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawoo stowarzyszeniach w celu integracji środowiska branży OZE, a także współpracy z organami administracji rządowej i samorządowej, sektorem gospodarczym, środkami masowego przekazu i instytutami naukowymi. Stanowimy gremium ambitnych przedstawicieli wytwórców i dystrybutorów instalacji energetyki niskoemisyjnej – wciąż otwarte na nowych partnerów, innowacyjne pomysły oraz prorozwojowe działania. Warto podkreślić, że dążymy nie tylko do realizacji postulatów branży OZE – przedstawiając nasz punkt widzenia, nadzieje czy obiekcje – ale przede wszystkim chcemy przyczyniać się do sprawiedliwej transformacji energetycznej Polski, uwzględniającej nasze uwarunkowania historyczne i współczesną specyfikę sektora energii. Naszym priorytetem jest upowszechnianie wiedzy na temat wypracowanego przez siebie szeregu powiązanych rozwiązań technicznych i organizacyjnych objętych wspólnym terminem – instalacje hybrydowe OZE w oparciu o biogazownie, fotowoltaikę, energetykę wiatrową oraz paliwa odnawialne i alternatywne. 

Jednocześnie chciałbym poinformować, że moja dotychczasowa aktywność akademicko-dydaktyczna pozostaje bez zmian, a nawet ostatnio została poszerzona.

Nasze gremium stanowi grupę otwartą. Zapraszamy nowych partnerów! Liczymy na innowacyjne pomysły oraz prorozwojowe działania. Zapraszam do kontaktu i współpracy:

email: [email protected]

tel. 696-066-690 https://freo.org.pl/

Razem możemy więcej!