Konferencja z cyklu: Bezpieczeństwo lokalne – problemy teorii i praktyki

9 czerwca 2022 r. już tradycyjnie uczestniczyłem w konferencji naukowej z cyklu Bezpieczeństwo lokalne – problemy teorii i praktyki, zorganizowanej w Kolegium Jagiellońskim – Toruńskiej Szkole Wyższej. W tym roku tematy referatów koncentrowały się wokół myśli przewodniej: „Społeczno-ekonomiczne i zdrowotne skutki pandemii Covid-19”. Miałem zaszczyt przewodniczyć jednemu z paneli tematycznych. Celem sympozjum było przybliżenie tematyki ochrony zdrowia w kontekście istniejących i przewidywanych uwarunkowań epidemiologicznych, środowiskowych,  oraz społeczno-gospodarczych. Szczególny akcent został położony na rolę samorządu terytorialnego i społeczności lokalnych w tym kontekście. W toku obrad pojawiły się także inne zagadnienia z obszaru bezpieczeństwa związane z aktualną sytuacją geopolityczną. Więcej informacji: https://kj.edu.pl/konferencja-naukowa-skutki-covid/