Konferencja samorządowców w Gminie Chełmża

  18 października 2022 r. uczestniczyłem w konferencji – spotkaniu konsultacyjnym dot. bezpieczeństwa energetycznego na poziomie lokalnym. W wydarzeniu zorganizowanym przez Wójta Gminy Chełmża i Pomorską Grupę Konsultingową S.A. wzięło udział kilkudziesięciu samorządowców.

  Jako Prezes Zarządu Forum Rozwoju Energetyki Odnawialnej miałem okazję wygłosić swoiste przesłanie dla samorządowców w dobie kryzysu energetycznego. Podkreśliłem, że ze względu na dynamiczną sytuację geopolityczną i jej energetyczne następstwa, samorządy poziomu lokalnego (gminy i powiaty) stanęły przed pilnym wyzwaniem współuczestnictwa w transformacji energetycznej RP. Wskazałem na potrzebę sankcjonowania ustrojowych zasad decentralizacji oraz subsydiarności także w kontekście zapewniania bezpieczeństwa energetycznego. W ich świetle sprawy publiczne powinny być realizowane możliwie najbliżej obywateli. Dotyczy to również płaszczyzny decydowania o inwestycjach w energetykę wiatrową na lądzie. Zarówno zasada decentralizacji, jak i subsydiarności wskazują, że tego typu decyzje powinny być podejmowane pośród gospodarzy konkretnej gminy i lokalnej społeczności, a funkcję narzędzia regulacyjnego powinien pełnić miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, a nie ustawowy zakaz dyktowany centralnie.