Światowy Kongres Kopernikański

W dniach 19-21 lutego 2023 r. miałem zaszczyt i przyjemność uczestniczyć w Światowym Kongresie Kopernikańskim – zainaugurowanym w Toruniu z okazji 550. rocznicy urodzin Mikołaja Kopernika.

To wyjątkowe, zorganizowane na iście światowym poziomie wydarzenie, którego głównym celem jest prezentacja stanu badań nad życiem i działalnością wybitnego uczonego i astronoma, a także refleksja nad jego wpływem na rozwój nauki, kultury i sztuki. Organizatorami Kongresu są Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie oraz Instytut Historii Nauki Polskiej Akademii Nauk. 550. rocznica urodzin Mikołaja Kopernika stanowi też asumpt do powołania Akademii Kopernikańskiej.

Pamiętamy o wielkim Polaku – przedstawicielu licznych nauk, którego odkrycia pozostają wciąż aktualne. Podczas Gali Nauki Polskiej nagrody odebrało wielu współczesnych naukowców. W toruńskich wydarzeniach uczestniczyło kilkuset przedstawicieli świata nauki (w tym nobliści), dydaktyki akademickiej, samorządności i polityki, reprezentujących wszystkie kontynenty.

https://www.copernicus2023.com/