Wręczenie nagród Talent 2022

    5 kwietnia 2023 jako przewodniczący Rady Programowej TVP3 Bydgoszcz wręczyłem w imieniu całego naszego gremium nagrody i wyróżnienia „Talent” 2022. Tym razem zdecydowaliśmy się odstąpić od wcześniejszych standardów nagradzania wyłącznie dziennikarzy – redaktorów powszechnie znanych, których widać za szklanym ekranem. Na pracowników bydgoskiego oddziału Telewizji Polskiej spojrzeliśmy nieco szerzej, zauważając także te talenty, których nie widać bezpośrednio w najbardziej eksponowanych studiach.

  Panią Małgorzatę Szczepaniak nagrodziliśmy za koordynowanie produkcji niezliczonych audycji telewizyjnych o zróżnicowanej tematyce. Panią Redaktor Grażynę Rakowicz wyróżniliśmy za jakże eksponowaną przed kamerami aktywność medialną, za profesjonalizm pracy dziennikarskiej, uwidaczniany w roli wydawcy i prowadzącej wielu programów. Natomiast Pana Doktora Krzysztofa Osińskiego za pracę w ukryciu przed blaskiem fleszy i jupiterów, za pełnioną z pasją misję szefa informacji TVP3 Bydgoszcz.

    Wręczyliśmy nagrody za rok 2022 – rok 30-lecia obowiązywania ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji. Stanowimy organ opiniodawczo-doradczy, wyrażający opinie w sprawie realizacji w programie oddziału zasad określonych w art. 21 przywołanej ustawy medialnej: pluralizmu, rzetelności, bezstronności, prezentowania zróżnicowanych poglądów i stanowisk, wyważenia, niezależności, innowacyjności, odpowiedzialności za słowo. Żadna z tych zasad nie jest wymierzona w jakikolwiek talent czy zdolności twórcze. Wprost przeciwnie – wzmacniają je, kreując im przestrzeń do rozwoju. Kształtowanie talentów wymaga systematyczności i mobilizacji. Szlachetne talenty nie lubią natomiast usztywniania i jakichkolwiek gorsetów. Tak jak media publiczne powinny sprzyjać swobodnemu kształtowaniu się poglądów obywateli oraz formowaniu się opinii publicznej, tak powinny też sprzyjać swobodnemu kształtowaniu się talentów.