Artykuł w „Gazecie Pomorskiej”

Polecam artykuł mojego autorstwa (przy współudziale dra Bartłomieja Iglińskiego z Wydziału Chemii UMK), który ukazał się w magazynowym wydaniu „Gazecie Pomorskiej” z 15 września 2023 r. Tekst edukuje w zakresie odnawialnych źródeł energii i lokalnej transformacji energetycznej, a także promuje Kongres Rozwoju Energetyki Odnawialnej KREO23.

Zapraszam do Torunia ludzi nauki, biznesu, samorządowców i wszystkich zainteresowanych.

https://pomorska.pl/kongres-rozwoju-energetyki-odnawialnej-kreo23-spotkanie-nauki-biznesu-i-samorzadow/ar/c3-17890145