Edukacja ekologiczna w toruńskich liceach

Organizacja Kongresu Rozwoju Energetyki Odnawialnej – KREO23 to główne, choć nie jedyne przedsięwzięcie w ramach projektu Forum Rozwoju Energetyki Odnawialnej i UMK – Edukacja ekologiczna mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego w zakresie OZE i efektywności energetycznej.

   We wrześniu 2023 r.  kontynuowałem wraz z drem Bartłomiejem Iglińskim z Wydziału Chemii UMK kampanię dydaktyczną w toruńskich liceach (I LO im. Mikołaja Kopernika, Liceum Jagiellońskim, Uniwersyteckim Liceum Ogólnokształcącym), prowadząc lekcje na temat OZE, transformacji energetycznej RP i bezpieczeństwa energetycznego na poziomie lokalnym. Wszystkim odwiedzonym szkołom średnim (w czerwcu było to też Toruńskie Technikum Informatyczne) dziękuję za życzliwe przyjęcie. W naszych lekcjach łącznie uczestniczyło ok. 380 uczniów. Efekt ekologiczny osiągnęliśmy zatem nadwyżką! Projekt sfinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.