Nagroda Rektora i list gratulacyjny

Miło mi poinformować, że za “wyróżniającą się pracę zawodową, organizacyjną i społeczną na rzecz Uczelni” otrzymałem nagrodę i list gratulacyjny Rektora Państwowej Uczelni Zawodowej im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie. Panu Rektorowi dziękuję za docenienie mojej aktywności i wyróżnienie. Dydaktykę od lat traktuję jako prawdziwą pasję, a gdy się lubi to, co się robi, to o […]

Nowy rok akademicki 2020/2021

Rozpoczynamy nowy rok akademicki 2020/2021 z nowymi planami (nie tylko zajęć dydaktycznych), ambicjami i aspiracjami. Z pewnością nie obędzie się też bez wyzwań. Epidemia wymusi kontynuację nauczania zdalnego, przynajmniej w miesiącach jesiennych. Oby ten stan trwał jak najkrócej tak, abyśmy już wkrótce mogli swoje zadania realizować w murach uczelni, w bezpośrednim kontakcie ze studentami, a […]

Z nadzieją w nowy rok akademicki

Z nadzieją rozpoczynam nowy rok akademicki! Jego początek to dobra okazja do wyznaczania kolejnych celów i planowania. Po pierwsze – dydaktyka! W najbliższych miesiącach swym dydaktycznym zaangażowaniem obejmę studentów sześciu grup ćwiczeniowych, ale i wykładowych w ramach trzech kierunków studiów. Będę się starał być sumiennym wykładowcą oraz sprawiedliwym egzaminatorem. W profesji akademickiej, tak jak w […]

Organizacje Międzynarodowe – podsumowanie

Dziś zakończyłem prowadzenie zajęć dydaktycznych w ramach studiów doktoranckich. Dydaktyka stanowiła jedną z moich ulubionych aktywności ostatniego czterolecia. Podsumowanie końcowe  konwersatorium: Organizacje Międzynarodowe dla 27-osobowej grupy  studentów III roku stosunków międzynarodowych przedstawia się następująco: 2 osoby niesklasyfikowane ze względu na frekwencję poniżej 50 procent (po 10 nieobecności na 15 spotkań!) Mimo 3 niedostatecznych ocen z kolokwium, […]

Organizacje międzynarodowe – sylabus

Paweł Machalski: e-mail: [email protected]  (zalecany) /  [email protected] blog dydaktyczny: https://pawelmachalski.pl/                       tel.: 696-066-690. Ogólna charakterystyka przedmiotu: 1. Nazwa przedmiotu: Organizacje międzynarodowe 2. Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot: Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych UMK 3. Imię i nazwisko prowadzącego: mgr Paweł Machalski 4. Cykl dydaktyczny, rok i kierunek studiów: rok akademicki: 2014/2015; semestr: letni;kierunek: Stosunki Międzynarodowe, rok: III […]