Kongres Energetyki Wiatrowej w Serocku

W dniach 24-26 sierpnia uczestniczyłem w Kongresie Energetyki Wiatrowej zorganizowanym w malowniczo położonym nad Narwią Serocku. W hotelu Narvil spotkali się przedsiębiorcy branży energetycznej z przedstawicielami sektora publicznego. Nie zabrakło akcentów międzynarodowych. Zapowiedziane zostały przymiarki do zmian w legislacji, co nie oznacza pełnego powrotu do stanu sprzed 2016 r. Nadal prężnie rozwijać się będzie morska energetyka wiatrowa. W kontekście ewentualnych inwestycji na lądzie kluczowe znaczenie odegra akceptacja społeczności lokalnych. Pewny jest natomiast dalszy progres sektora OZE w Polsce.