O OZE w telewizji regionalnej w Bydgoszczy

27 sierpnia byłem po raz kolejny gościem programu “Region pełen lata” TVP 3 Bydgoszcztym razem w tematyce rozwoju energetyki odnawialnej (w tym biogazowni) w Polsce. Poruszyliśmy kontekst prawny, organizacyjno-logistyczny, technologiczny oraz polityczny. Ostatnie 5 lat to swoisty boom w legislacji z tego zakresu. Prognozowany jest dalszy, jeszcze bardziej dynamiczny rozwój sektora OZE w Polsce, zwłaszcza energetyki słonecznej (fotowoltaiki), ale też biogazowni, które mogą poprzez proces kogeneracji wytwarzać energię elektryczną i cieplną z odpadów pochodzenia rolniczego. To szansa na zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego polskiej wsi. Przygotowywane są też zmiany w legislacji, przyspieszające rozwój energetyki wiatrowej – zarówno morskiej, jak i lądowej po uzyskaniu akceptacji społeczności lokalnych.

Zainteresowanych odsyłam do nagrania:  https://bydgoszcz.tvp.pl/49592266/region-pelen-lata-27082020

Wszystkich serdecznie pozdrawiam, Paweł Machalski.