Debiut w programie “Eko-opcja”

Jako Prezes Zarządu Forum Rozwoju Energetyki Odnawialnej udzieliłem wywiadu dla programu „Eko-opcja” TVP 3 Bydgoszcz. Tematyka dotyczyła Europejskiego Zielonego Ładu, jego celów i obszarów wdrażania.

Wedle zapowiedzi do 2050 r. Europa (a w praktyce jej część, stanowiąca terytoria państw członkowskich UE) ma stać się kontynentem neutralnym dla klimatu, osiągając zerowy poziom emisji gazów cieplarnianych netto.  Realizacja tego ambitnego celu wymaga działań w wielu sektorach naszej gospodarki, takich jak m.in.: energetyka, przemysł, budownictwo, transport, motoryzacja czy rolnictwo. We wszystkich tych obszarach będą wdrażane proekologiczne innowacje, zmierzające do zrównoważonego rozwoju oraz efektywności energetycznej.

Link do nagrania: https://bydgoszcz.tvp.pl/1863247/ekoopcja