Debata o odnawialnych źródłach energii

11 maja 2021 roku odbyła się interesująca debata pt. Odnawialne Źródła Energii jako Czynnik Rozwoju Lokalnego i Regionalnego, której przysłuchiwałem się z zainteresowaniem jako prezes Zarządu Forum Rozwoju Energetyki Odnawialnej. Wydarzenie zorganizowali: Stowarzyszenie na rzecz Efektywności im. prof. Krzysztofa Żmijewskiego, Katedra Ekonomiki i Finansów Samorządu Terytorialnego oraz Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

W debacie uczestniczyli m.in.:

  • Ireneusz Zyska, Wiceminister Klimatu i Środowiska, Pełnomocnik Rządu ds. Odnawialnych Źródeł Energii,
  • Przemysław Hofman, Dyrektor Departamentu Gospodarki Niskoemisyjnej Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii,
  • Jarosław Wiśniewski, Dyrektor Departamentu Klimatu i Środowiska Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
  • Artur Borkowski, Burmistrz Serocka.

Wiele uwagi poświęcono organizacyjnym, technologicznym i społecznym determinantom rozwoju OZE ze szczególnym uwzględnieniem klastrów i spółdzielni energetycznych.  Tego typu wydarzenia w dobie transformacji energetycznej RP są szczególnie potrzebne.