Debata o odnawialnych źródłach energii

11 maja 2021 roku odbyła się interesująca debata pt. Odnawialne Źródła Energii jako Czynnik Rozwoju Lokalnego i Regionalnego, której przysłuchiwałem się z zainteresowaniem jako prezes Zarządu Forum Rozwoju Energetyki Odnawialnej. Wydarzenie zorganizowali: Stowarzyszenie na rzecz Efektywności im. prof. Krzysztofa Żmijewskiego, Katedra Ekonomiki i Finansów Samorządu Terytorialnego oraz Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. W […]

Debata nad raportem o stanie Gminy Miasta Torunia

27 czerwca wziąłem udział w sesji Rady Miasta Torunia. Po raz pierwszy, w myśl art. 28 aa znowelizowanej ustawy o samorządzie gminnym, odbyła się debata publiczna nad Raportem o stanie Gminy Miasta Toruń. Praktyka ta z pewnością służy realizacji zasady transparentności oraz zasady zaufania obywateli do państwa i samorządu terytorialnego. Transmisja jest dostępna na stronie […]