Konferencja w Kolegium Jagiellońskim

17 czerwca b.r. uczestniczyłem  w roli prelegenta w konferencji naukowej: „Bezpieczeństwo lokalne – problemy teorii i praktyki”. Sympozjum odbyło się w Kolegium Jagiellońskim – Toruńskiej Szkole Wyższej. Miałem też przyjemność zasiadać w Komitecie Naukowym wydarzenia.

W dobie transformacji energetycznej RP oraz wdrażania europejskiego Zielonego Ładu nie sposób analizować bezpieczeństwa lokalnego bez odniesienia do jego energetycznego oraz ekologiczno-środowiskowego wymiaru. Takie są wyzwania III i kolejnych dekad XXI wieku. Mając to na uwadze, wygłosiłem prelekcję pt. „Wybrane mechanizmy zapewniania bezpieczeństwa energetycznego i ekologicznego w wymiarze lokalnym”. Dotyczyła ona m.in. aktywności prosumenckiej mieszkańców, spółdzielni i klastrów energetycznych oraz  istotnych dla środowiska obszarów wiejskich biogazowni. Nie stroniłem od aspektów samorządowych, akcentując postulat, że zarówno zasada subsydiarności, jak i decentralizacji, powinny być respektowane także w kontekście energetyczno-ekologicznym. Większość decyzji o nowych instalacjach OZE powinna być podejmowana na poziomie lokalnym tam, gdzie jest wola miejscowych społeczności.

Organizatorzy planują wydanie pokonferencyjnej publikacji naukowej. Więcej informacji na stronie internetowej: https://kj.edu.pl/2021/04/16/v-konferencja-naukowa/