VIII Międzynarodowy Kongres Azjatycki

 W dniach 22-24.09.2021 r. uczestniczyłem w VIII Międzynarodowym Kongresie Azjatyckim. Pierwszego dnia obrad wziąłem udział w panelu gospodarczym dot. zielonej energii, zorganizowanym na Wydziale Nauk Ekonomicznych  i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Wydarzenie zostało współorganizowane przez Towarzystwo Azji i Pacyfiku, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK, Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Centrum Wsparcia Biznesu oraz Forum Rozwoju Energetyki Odnawialnej. W spotkaniu uczestniczyła JE Ambasador Malezji w RP, przedstawiciele sekcji ekonomicznych ambasad państw azjatyckich, administracji samorządowej oraz sektora biznesowego. Podczas seminarium zaprezentowany został stan dotychczasowej wymiany handlowej oraz możliwości nawiązania współpracy z nowymi podmiotami z Polski i Azji. Wygłosiłem prelekcję pt. Walory inwestycyjne regionu kujawsko-pomorskiego w zakresie odnawialnych źródeł energii.

    II dnia obrad odbył się m.in. panel energetyczno-klimatyczny, podczas którego wystąpiłem wraz z silną reprezentacją Forum Rozwoju Energetyki Odnawialnej. Przedstawiłem temat: Europa i Azja na wspólnej drodze ku neutralności klimatycznej. Dobrze się stało, że koncepcja Międzynarodowego Kongresu Azjatyckiego została uzupełniona o kwestie energetyczne, ekologiczne i klimatyczne. To właśnie państwa azjatyckie – a zwłaszcza Chiny – są liderami w innowacjach, wiodąc prym w produkcji elementów instalacji energetyki słonecznej i wiatrowej, a także innych rodzajów OZE. Nie może być mowy o globalnej transformacji energetycznej bez uwzględnienia roli Azji i Państwa Środka.