Porozumienie wodorowe podpisane!

14.10.2021 r. w Warszawie jako prezes zarządu Forum Rozwoju Energetyki Odnawialnej podpisałem Porozumienie sektorowe na rzecz rozwoju gospodarki wodorowej w Polsce. Wcześniej wielomiesięcznym merytorycznym zaangażowaniem w prace grup roboczych przy Ministerstwie Klimatu i Środowiska wykazali się przedstawiciele FREO – Wiceprezes Tomasz Domański, Krzysztof Kozendra oraz Piotr Galiński.

Porozumienie sektorowe stanowi wyraz woli administracji publicznej, przedstawicieli przedsiębiorców i nauki oraz jednostek otoczenia biznesu (w tym stowarzyszeń) w zakresie współpracy na rzecz budowy i rozwoju gospodarki wodorowej w Polsce. Według podpisanego dokumentu: „wodór produkowany w technologiach niskoemisyjnych odegra istotną rolę w dążeniu do neutralności klimatycznej, obniżeniu emisyjności gospodarki i w zwiększaniu konkurencyjności polskich przedsiębiorców. W trakcie postępującego procesu budowy gospodarki wodorowej nastąpi wzrost znaczenia, powszechność zastosowania oraz obniżenie kosztów technologii wodorowych”.

Wyróżniono pięć głównych filarów wdrażania podjętej inicjatywy:
1) Local content – polski wkład,
2) Badania i Rozwój (B+R) – współpraca nauki z biznesem,
3) Inwestycje,
4) Ludzie (edukacja nowych branż zawodowych)
5) Współpraca (międzysektorowa kooperacja przedstawicieli administracji publicznej, nauki, biznesu oraz organizacji pozarządowych)

Jako wykładowca akademicki kilku uczelni ze szczególną determinacją będę angażował się w promowanie postulatów B+R – współpracy sektora biznesowego z przedstawicielami nauki i środowiska akademickiego. Jako przewodniczący Rady Programowej telewizji regionalnej jestem też świadomy potrzeby edukowania społeczeństwa w zakresie gospodarki wodorowej, także poprzez profesjonalne programy medialne. Wyspecjalizowana w wielu dziedzinach załoga FREO włączy się w realizację pozostałych celów strategicznych, w tym inwestycyjnych oraz technologicznych.  Fot. MKiŚ